กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» แจกชีท และสรุปหน้าราม ของคณะสื่อสารมวลชนค่ะ
by peachyz Sun Nov 19, 2017 12:54 pm

» หนังสือเสียง 10131 สังคมมนุษย์ มสธ.
by worapolh Thu May 11, 2017 3:33 pm

» หนังสือเสียง PY332 PY235 PY331 PY234 PY225 PY103
by worapolh Thu May 11, 2017 3:33 pm

» หนังสือเสียง HI368 ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน
by worapolh Thu May 11, 2017 3:30 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY225 ปรัชญาจีน
by worapolh Thu Apr 06, 2017 7:42 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY234
by worapolh Thu Apr 06, 2017 7:41 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY103
by worapolh Thu Apr 06, 2017 6:37 pm

» หนังสือเสียงรามฟรีครับ HI330
by worapolh Wed Mar 29, 2017 5:53 pm

» มีหนังสือและชี๊ทขายครับตามที่อาจารย์สอนและแถมมีจดคำถามข้อสอบหรือคำตอบข้อสอบด้วยครับ
by tonpongsuwat Tue Jan 24, 2017 2:48 pm

» เราสามารถลงวิชาโท ของคณะอื่นได้ไหมครับ
by dentatus Sun Nov 06, 2016 1:13 pm

» แนวข้อสอบ ENS3401
by tonaorza97 Mon Oct 31, 2016 7:05 pm

» แนวข้อสอบ ENS3401
by tonaorza97 Mon Oct 31, 2016 7:04 pm

» สอบถามการเรียนวิชาเอกภาษาจีนที่ราม
by kendo89 Sun Oct 30, 2016 8:04 pm

» ขายหนังสือคณะประวัติศาสตร์
by tonpongsuwat Fri Sep 23, 2016 9:54 pm

» ขายหนงสือคณะปรัชญา
by tonpongsuwat Fri Sep 23, 2016 9:54 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

หน้า 2 จาก 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 23, 2011 4:52 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อสอบประจำภาคซ่อม 1/2548
ข้อสอบวิชา PY 316 การเจริญสมาธิตามแนวทางพุทธศาสนา
สอบวันที่ 23 มกราคม 2549 เวลา 14.00-16.30 น.
_____________________________________________________________________________________

คำสั่ง ข้อสอบมี 5 ข้อ ให้นักศึกษาเลือกตอบข้อสอบเพียง 4 ข้อ ทำข้อสอบเกิน งดให้คะแนนข้อที่ทำคะแนนได้มากที่สุด ให้เขียนด้วยตัวบรรจงอ่านง่าย ทุจริตปรับตก

1. การเจริญอนุสติมีลักษณะสำคัญอย่างไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงยกตัวอย่างวิธีการเจริญอนุสติมา 1 วิธี

2. หากท่านเป็นคนชอบแสวงหาอาหารอร่อยบริโภคเป็นประจำ แต่ท่านก็เห็นโทษในการเที่ยวแสวงหาและติดในรสอาหาร ท่านจะเจริญกรรมฐานใด มีวิธีปฏิบัติอย่างไร

3. หลักธรรมใดที่เกื้อกูลให้กรรมฐานเจริญก้าวหน้า จงยกตัวอย่างและอธิบาย

4. จริตคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อการเจริญกรรมฐาน อธิบายให้ชัดเจน

5. การเจริญสมถกรรมฐานมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง ยกตัวอย่างและอธิบายให้ชัดเจน

******
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 23, 2011 4:58 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อสอบประจำภาค 2/2545 วิชา PY 316 การเจริญสมาธิตามแนวทางพุทธศาสนา
สอบวันที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 9.30-12.00 น.
_____________________________________________________________________________________

คำแนะนำ ข้อสอบ 5 ข้อ เลือกทำ 4 ข้อ

1. ปลิโพธ คืออะไร เกี่ยวกับการเจริญสมาธิอย่างไร

2. เลือกอธิบายการเจริญอนุสติมา 2 วิธี อธิบายอานิสงส์และระดับสมาธิ...

3. เลือกอธิบายการเจริญกรรมฐานที่นักศึกษาถนัดมา 1 วิธี (ต้องไม่ใช่การเจริญอนุสติ)

4. สัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิต่างกันอย่างไร มีผลอย่างไร

5. การเจริญกรรมฐานต้องมีกัลยาณมิตร กัลยาณมิตรคือใคร มีคุณสมบัติอย่างไร

ขอให้โชคดีในการสอบ
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 23, 2011 5:04 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อสอบประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2545
ข้อสอบกระบวนวิชา PY 317 มนุษย์และความเป็นจริงของชีวิตในทัศนะของพระพุทธศาสนา
สอบวันที่ 26 ตุลาคม 2546 เวลา 9.30-12.00 น.
_____________________________________________________________________________________

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกตอบข้อสอบเพียง 3 ข้อ ทำข้อสอบเกิน งดตรวจข้อที่ทำคะแนนได้มากที่สุด ให้เขียนด้วยตัวบรรจงอ่านง่าย

1. วิญญาณขันธ์ในขันธ์ 5 หมายถึงอะไร ได้แก่อะไรบ้าง

2. เหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าคนเราแก่ตั้งแต่เกิด อธิบาย

3. วิกขัมภนนิโรธนั้นมีลักษณะเช่นไร บุคคลใดบ้างที่เข้าถึง

4. เพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า กามมีโทษมาก ทรงอุปมากามกับอะไรบ้าง ยกมาสัก 5 ตัวอย่าง

5. เวลาใดบ้างที่ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ อธิบาย

...........................
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 23, 2011 5:08 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2546
วิชา PY 317 มนุษย์และความเป็นจริงของชีวิตในทัศนะของพระพุทธศาสนา
สอบวันที่ 17 ตุลาคม 2546 เวลา 9.30-12.00 น.
_____________________________________________________________________________________

ข้อสอบ 5 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. พระพุทธศาสนามองว่าชีวิตเป็นทุกข์ ท่านเห็นว่าเป็นการมองโลกในแง่ร้ายหรือไม่ เพราะเหตุใด

2. นิโรธ และ นิพพาน ต่างกันหรือไม่ อย่างไร

3. สัมมาสังกับปะ ดำริชอบ นั้น ดำริในเรื่องใดบ้าง

4. การฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็น อทินนาทาน หรือไม่ เพราะเหตุใด

5. พระอรหันต์ต่างจากปุถุชนในแง่ใดบ้าง จงอธิบาย
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 23, 2011 5:14 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบประจำภาค 1/2548
วิชา PY 317 มนุษย์และความเป็นจริงของชีวิตในทัศนะของพระพุทธศาสนา
สอบวันที่ 30 ตุลาคม 2548 เวลา 9.30-12.00 น.
_____________________________________________________________________________________

ข้อสอบ 5 ข้อ เลือกทำ 4 ข้อ ทำเกินคำสั่งหักคะแนนข้อที่ได้คะแนนสูงสุด

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. อัคคัญญสูตรกล่าวถึงเรื่องอะไร ท่านได้ข้อคิดอะไรจากการศึกษาพระสูตรนี้ อธิบาย

2. ทุกข์ในไตรลักษณ์และในอริยสัจ 4 เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

3. วิญญาณขันธ์ เกิดได้กี่ทาง อะไรบ้าง

4. ความทุกข์ในชีวิต มีกี่ประเภท มนุษย์มีเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด

5. มีวิธีอธิบายนิพพานกี่วิธี อะไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ

ขอให้โชคดีในการสอบ


...........................
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 23, 2011 5:18 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบประจำภาค 1/2553
วิชา PY 317 มนุษย์และความเป็นจริงของชีวิตในทัศนะของพระพุทธศาสนา
สอบวันที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30-16.00 น.
_____________________________________________________________________________________

ข้อสอบ 4 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ ห้ามทำเกินคำสั่ง

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ท่านคิดว่ามนุษย์มีทุกข์อะไรบ้างในชีวิต ตรงกับหลักพุทธศาสนาอย่างไร อะไรเป็นเหตุแท้จริงของทุกข์นั้นๆ

2. เพื่อนบอกท่านว่า พระที่เขารู้จักเป็นพระอนาคามี ท่านจะใช้เกณฑ์ใดในการตัดสินว่าสิ่งที่เพื่อนพูดเป็นจริง

3. สัมมาทิฐิคืออะไร มีกี่ประเภท และสำคัญอย่างไร เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเป็นสัมมาทิฐิหรือไม่

4. ที่กล่าวว่าพระอรหันต์มีมากกว่า 1 ประเภทนั้น มีประเภทใดบ้าง ใชเกณฑ์ใดในการแบ่งแยก

ขอให้โชคดีในการสอบ
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Mon May 23, 2011 5:39 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2546
กระบวนวิชา PY 323 ชื่อวิชา ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย
สอบวันที่ 30 ตุลาคม 2546 เวลา 09.30-12.00 น.

*************************************************************************************

ตอนที่หนึ่ง มีข้อสอบ 1 ข้อ ทุกคนต้องทำข้อสอบข้อนี้

1. (ก) ในฐานะท่านเป็นนักศึกษาวิชาปรัชญา อะไรคือหลักการสำคัญของ "CEO" (Chief Executive officer)
....(ข) วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาของ "CEO" คืออะไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบ
....(ค) ชี้ให้เห็นข้อดี-ข้อด้อยของระบบ "CEO"
....(ง) หากปรับเปลี่ยนวิธีการระบบ "CEO" มาใช้กับตัวนักศึกษาเองแล้ว จะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง อธิบาย

ตอนที่สอง มีข้อสอบ 5 ข้อ (2-6) นศ.ที่ส่งงานมอบหมาย เลือกทำเพียง 3 ข้อ นศ.ที่ไม่ได้ส่งงานมอบหมาย เลือกทำ 4 ข้อ

2. อธิบายให้เห็นความแตกต่างระหว่างแนวคิดของปรัชญาอินเดียโบราณกับปรัชญาอินเดียร่วมสมัยในประเด็นต่อไปนี้
....(ก) ทัศนะเรื่องโลก.........................................(ข) ทัศนะเรื่องศาสนา
....(ค) ทัศนะเรื่องโมกษะ.....................................(ง) ทัศนะเรื่องเทวภาพ

3. (ก) "บาป" หรือ "ความชั่ว" ตามทัศนะของระพินทรนาถ ฐากุร ท่านอธิบายไว้อย่างไร
....(ข) ระพินทรนาถ ฐากุร ได้เสนอทางออกต่อผู้ที่ถูกความชั่วครอบงำไว้อย่างไร
..........ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ให้วิจารณ์พร้อมยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย

4. (ก) "มายา กับ พราหมัน" ตามทัศนะของ สวามี วิเวกานันทะ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
....(ข) ท่านเห็นด้วยกับการอธิบายของท่านสวามี วิเวกานันทะหรือไม่ เพราะเหตุใด

5. (ก) "อหิงสา กับ สัตยาเคราะห์" ตามทัศนะของ มหาตมะ คานธี มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
....(ข) ให้วิจารณ์ ใน ข้อ 5.(ก) พร้อมยกตัวอย่างที่เป็นปัจจุบันประกอบคำอธิบาย

6. (ก) "กฎแห่งกรรม" ตามทัศนะของ ดร.ราธกฤษณัน กล่าวไว้อย่างไร
....(ข) ให้นำ "กฎแห่งกรรม" ตามทัศนะของพุทธ ไปเปรียบเทียบแนวคิดดังกล่าวตาม ข้อ 6.(ก) มาพอสังเขป

---------------------------------
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 12:28 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๕
ข้อสอบกระบวนวิชา PY331 สอบวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖

(ข้อสอบชุดนี้มีจำนวน ๑ หน้า เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐)
______________________________________________________________________________________

๑. จงอธิบายความหมายและความสำคัญของคำต่อไปนี้ เลือกทำ ๓ คำ
....tabula rasa....สัญญาสังคม....ความคิดติดตัว....หน้าที่นิยม

๒. จงอภิปรายข้อความต่อไปนี้ เลือกทำ ๕ ข้อ (๓๕ คะแนน)
(๑) มนุษย์คือเครื่องจักร (ฮอบส์)
(๒) โลกคือพระเจ้า และพระเจ้าคือโลก (สปิโนซ่า)
(๓) ข้าพเจ้าคิด ข้าพเจ้าจึงมีอยู่ (เดส์คาร์ต)
(๔) โมนาดไม่มีช่องทางที่จะติดต่อกับสิ่งภายนอก (ไลบ์นิซ)
(๕) การมีอยู่คือการถูกรับรู้ (เบอคเล่ย์)
(๖) ความรู้ที่แท้จริงต้องผ่านโครงสร้างสมอง (คานท์)
(๗) จิตคือกลุ่มของความรู้สึกทั้งหลาย (ฮิว์ม)

๓. จงเลือกอภิปรายแนวความคิดของนักปรัชญา ฝ่ายประจักษ์นิยม หรือ ประสบการณ์นิยมมา ๑ ท่าน อธิบายทุกแง่ทุกมุมตามที่ได้ศึกษามาให้ชัดเจน (๒๕ คะแนน)

๔. ที่ว่าปรัชญาของเดส์คาร์ตและล็อคเริ่มต้นต่างกันแต่มีบทสรุปตรงกันนั้น ท่านเข้าใจอย่างไร จงอภิปราย (๒๕ คะแนน)

______________________________________________________________________________________
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 12:34 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๔๕
ข้อสอบกระบวนวิชา PY 331 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
สอบวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐)
______________________________________________________________________________________

๑. จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้
๑.๑ เทวรูป (Idols) ของ Francis Bacon
๑.๒ Impression ของ David Hume
๑.๓ Innate Idea ของ เหตุผลนิยม
๑.๔ องค์อธิปัตย์ (Sovereign) ของ Thomas Hobbes

๒. จงอธิบายหลักการคิดของ Rene Descartes ที่ว่า
"I doubt; therefore I think.
I think; therefore I am."

๓. ตามทัศนะของ John Locke ที่ว่า "มนุษย์แรกเกิดนั้นจิตเปรียบเสมือนผ้าขาว (tabula rasa) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด จงยกตัวอย่างประกอบ

๔. หลักจริยศาสตร์ของ Immanuel Kant ที่ว่า "จงทำหน้าที่เพื่อหน้าที่" หมายถึงอย่างไร และท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 12:40 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบภาคซ่อม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๕
ข้อสอบกระบวนวิชา PY 331 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
สอบวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐)
______________________________________________________________________________________

๑. จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้
๑.๑ อคติ ของ Francis Bacon
๑.๒ อัตนิยม ของ Thomas Hobbes
๑.๓ Innate Idea
๑.๔ monad ของ Gotfried Wilhelm Leibniz

๒. จงอธิบายหลักการคิดที่ว่า "I think; therefore I am"

๓. "tabula rasa" ตามทัศนะของ John Locke คืออะไร เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของมนุษย์อย่างไร ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดดังกล่าว เพราะเหตุใด

๔. จงอธิบายหลักการของ Immanuel Kant เรื่องการกระทำตามหน้าที่ (Duty for duty's sake) หรือไม่ เพราะเหตุใด

คลื่นทำให้ทะเลงดงามฉันใด อุปสรรคย่อมทำให้ชีวิตในอนาคตงดงามฉันนั้น
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 12:44 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบภาคซ่อม 2 ปีการศึกษา 2546
วิชา PY 331 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
สอบวันที่ 16 สิงหาคม 2547 เวลา 14.00 - 16.30 น.
______________________________________________________________________________________

ข้อสอบ 4 ข้อ ทำ 3 ข้อ

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ลักษณะใดที่แสดงว่าเดการ์ตไม่เห็นด้วยกับปรัชญาสมัยเก่า อธิบาย

2. ไลป์นิซ อธิบาย โมนาด ไว้อย่างไร

๓. อธิบาย simple idea และ complex idea ของ ล็อค

๔. อธิบายเรื่องวัตถุและการรับรู้ในทัศนะของเบอร์คเล่ย์

__________________________________


แก้ไขล่าสุดโดย Dawudman เมื่อ Wed May 25, 2011 1:18 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 12:50 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
ข้อสอบกระบวนวิชา PY331 สอบวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒

(ข้อสอบชุดนี้มีจำนวน ๑ หน้า เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐)
______________________________________________________________________________________

๑. จงอธิบายความหมายและความสำคัญของคำต่อไปนี้ เลือกทำ ๓ คำ
....เหตุผลปฏิบัติ....องค์อธิปัตย์....ความคิดติดตัว....สรรพเทวนิยม

๒. จงอภิปรายข้อความต่อไปนี้ เลือกทำ ๕ ข้อ (๓๕ คะแนน)
(๑) อคติ ๔ ประการ (เบคอน)
(๒) การมีอยู่คือการถูกรับรู้ (เบอคเล่ย์)
(๓) ข้าพเจ้าคิด ข้าพเจ้าจึงมีอยู่ (เดส์คาร์ต)
(๔) คุณสมบัติปฐมภูมิและทุติยภูมิ (ล็อค)
(๕) จริยศาสตร์แนวอัตนิยม (ฮอบส์)
(๖) จงปฏิบัติต่อมนุษย์ในฐานะเป็นจุดหมาย มิใช่เป็นเพียงเครื่องมือ (คานท์)
(๗) จิตคือกลุ่มของความรู้สึกทั้งหลาย (ฮิว์ม)

๓. จงเลือกอภิปรายแนวคิดของนักปรัชญา ฝ่ายเหตุผลนิยมมา ๑ ท่าน อธิบายทุกแง่ทุกมุมตามที่ได้ศึกษามาให้ละเอียดชัดเจน (๒๕ คะแนน)

๔. คานท์ประนีประนอมแนวความคิดของเหตุผลนิยมและประจักษ์นิยมอย่างไร จงอภิปราย (๒๕ คะแนน)

______________________________________________________________________________________
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 1:02 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ข้อสอบกระบวนวิชา PY331 สอบวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓

(ข้อสอบชุดนี้มีจำนวน ๑ หน้า เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐)
______________________________________________________________________________________

๑. จงอธิบายความหมายและความสำคัญของคำต่อไปนี้ เลือกทำ ๓ คำ
....มนุษยนิยม....องค์อธิปัตย์....ความคิดติดตัว....จักรกลนิยม

๒. จงอภิปรายข้อความต่อไปนี้ เลือกทำ ๕ ข้อ (๓๕ คะแนน)
(๑) การแตกแขนงของศาสตร์ต่างๆ (เบคอน)
(๒) โลกคือพระเจ้า และพระเจ้าคือโลก (สปิโนซ่า)
(๓) ข้าพเจ้าคิด ข้าพเจ้าจึงมีอยู่ (เดส์คาร์ต)
(๔) โมนาดไม่มีช่องทางที่จะติดต่อกับสิ่งภายนอก (ไลบ์นิซ)
(๕) จริยศาสตร์แนวอัตนิยม (เบอคเล่ย์)
(๖) จงปฏิบัติต่อผู้อื่นในฐานะที่เป็นจุดหมาย ไม่ใช่เป็นเพียงวิถี (คานท์)
(๗) การมีอยู่คือการถูกรับรู้ (เบอคเล่ย์)

๓. จงเลือกอภิปรายแนวความคิดของนักปรัชญา ฝ่ายเหตุผลนิยมมา ๑ ท่าน อธิบายทุกแง่ทุกมุมตามที่ได้ศึกษามาให้ชัดเจน (๒๕ คะแนน)

๔. ที่ว่าฮูมผลักดันประจักษ์นิยมไปจนถึงที่สุดจนกลายเป็นวิมัตินิยม คือไม่ยืนยันเรื่องของอภิปรัชญานั้น ท่านเข้าใจอย่างไร จงอภิปราย (๒๕ คะแนน)

______________________________________________________________________________________
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 1:18 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบไล่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549
วิชา PY 332 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 2
สอบวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.30 - 12.00 น.
______________________________________________________________________________________

คำแนะนำในการสอบ ข้อสอบวิชานี้เป็นข้อสอบอัตนัย มีทั้งหมด 8 ข้อ ให้นักศึกษาเลือกทำ 5 ข้อเท่านั้น

1. จงกล่าวถึงวิวัฒนาการแห่งปรัชญาจิตนิยมและสสารนิยมโดยสังเขป

2. เมื่อท่านศึกษาวิชาปรัชญาแล้ว ท่านเห็นว่าวิชาปรัชญามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตอย่างไร

3. จงวิจารณ์ปรัชญาจิตนิยมและสสารนิยมว่ามี จุดเด่น จุดด้อย อย่างไร

4. โชเปนเฮาเออร์ มีโลกทัศน์และชีวิตทัศน์อย่างไร โปรดวิจารณ์

5. การที่คณะปฏิรูปประกอบด้วยทหาร 3 เหล่าทัพและตำรวจได้เข้ายึดอำนาจการปกครองซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว ท่านเห็นว่าสอดคล้องกับปรัชญาของนีทเช เรื่อง "Will to live and Will to Power" หรือไม่ อย่างไร อธิบาย

6. ท่านเข้าใจปรัชญาปฏิฐานนิยมของ ออกุสกองต์ อย่างไร อธิบาย

7. ท่านมีทัศนะเกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างไร และท่านมีวิธีปฏิบัติอย่างไร อธิบาย

8. ศิลปะ ศาสนา และ ปรัชญา มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชีวิตของมนุษย์อย่างไร อธิบาย

-------------------------------------
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 1:26 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2543
ข้อสอบวิชา PY 336 จริยศาสตร์ (Ethics or Moral Philosophy)
สอบวันที่ 27 ต.ค. 2543 เวลาสอบ 9.30-12.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อสอบวิชานี้มีทั้งหมด 8 ข้อ ให้นักศึกษาเลือกทำ 5 ข้อ

1. จริยศาสตร์ศึกษาเรื่องอะไรบ้าง และจริยศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไร อธิบาย

2. อะไรเป็นมูลเหตุให้บุคคลทำดีแล้วได้ดี และทำดีแล้วไม่ดี เพราะเหตุใด ตามหลักพุทธศาสนา

3. จงกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ
....3.1 จริยศาสตร์กับศาสนา
....3.2 จริยศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์

4. จงอธิบายจริยศาสตร์ของเพลโตในหัวข้อที่ว่า
....4.1 จริยศาสตร์ของรัฐ
....4.2 จริยศาสตร์ของปัจเจกชน
....4.3 จริยศาสตร์ของนักปกครอง

5. จงอธิบายหลักการที่ว่า "ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่" และจงแสดงให้เห็นความแตกต่างเรื่องอุดมคติทางศีลธรรมของเหตุผลนิยมและสุขนิยม

6. มโนธรรม คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง และบุคคลผู้มีมโนธรรมมีลักษณะอย่างไร จงยกตัวอย่าง

7. คุณค่า คืออะไร มีกี่ประเภท และมีความสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์อย่างไร อธิบาย

8. จงแสดงให้เห็นว่า คำสอนของศาสนา มีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตและสังคมได้อย่างไร อธิบาย

-------------------------------------------
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 1:33 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2543
ข้อสอบวิชา PY 336 (Moral Philosophy) จริยศาสตร์
สอบวันที่ 11 ตุลาคม 2544 เวลาสอบ 09.30-12.00 น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่ง ข้อสอบวิชานี้มีทั้งหมด 8 ข้อ ให้นักศึกษาเลือกทำเพียง 5 ข้อ โดยจะทำข้อไหนก่อนก็ได้

1. จริยศาสตร์มีขอบเขตศึกษาถึงเรื่องอะไรบ้าง และร์มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างไร อธิบาย

2. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
....2.1 จริยศาสตร์ กับ รัฐศาสตร์
....2.2 จริยศาสตร์ กับ เศรษฐศาสตร์

3. จงอธิบายเรื่อง เจตนา เหตุผล และแรงจูงใจ คือ อะไร และมีอิทธิพลต่อการกระทำของมนุษย์อย่างไร อธิบาย

4. คุณค่า คืออะไร มีกี่ประเภท และมีความสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์อย่างไร อธิบาย

5. จริยศาสตร์เบื้องต้นของพุทธศาสนา มีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตมนุษย์และสังคมอย่างไร อธิบายให้ชัดเจน

6. ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายตรงกันในเรื่องอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดศาสนิกจึงไม่ปฏิบัติตามคำสอนเท่าที่ควรจะเป็น จงวิเคราะห์ให้กระจ่าง

7. ท่านเห็นว่าคุณธรรมเรื่อง "ทางสายกลาง" ของอริสโตเติล สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ อย่างไร อธิบาย

8. มโนธรรม คือ อะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง และบุคคลผู้มีมโนธรรมมีลักษณะอย่างไร อธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 1:40 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๕
ข้อสอบกระบวนวิชา PY 336 จริยศาสตร์
สอบวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
______________________________________________________________________________________

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกทำ ๔ ข้อฃ

๑. จริยศาสตร์ ศึกษาเรื่องใด เหมือนหรือแตกต่างจากวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสนาหรือไม่ อย่างไร

๒. "สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของมนุษย์ก็มีเพียงสิ่งเดียวคือความสุข" ท่านคิดว่าหลักการของสุขนิยมนี้มีข้อดี-เสียต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร

๓. "สาระของมีดอยู่ที่ความคม สาระของคนอยู่ที่วิญญาณ สาระของวิญญาณอยู่ที่ปัญญา" ผู้ที่ยึดหลักการดังกล่าวจะมีเป้าหมายของชีวิตอย่างไรและเป็นความผลดี-เสียต่อระบบของสังคมหรือไม่ เพราะเหตุใด

๔. สัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรม ใช้หลักเกณฑ์ใดในการตัดสินถูก-ผิด เพราะเหตุใด ท่านเห็นด้วยหรือไม่

๕. การกระทำใดก็ตามที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนจำนวนมากที่สุดเป็นการกระทำที่ดี เป็นหลักการของกลุ่มใด และท่านเห็นด้วยหรือไม่ จงอภิปราย
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 1:48 pm

ภาควิชาปรัชญา

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
ข้อสอบวิชา PY 336 ชื่อวิชา ปรัชญาจริยศาสตร์
สอบวันที่ 2 ตุลาคม 2546 เวลา 14.00-16.00

____________________________________________

ทำทุกข้อ

1. จริยศาสตร์กับจริยศึกษาเป็นวิชาที่มีความแตกต่างกันอย่างไร นักศึกษาคิดว่าการเรียนวิชาใดเหมาะสมกว่ากันในระดับการศึกษาขั้นปริญญาตรี จงอธิบาย

2. ทัศนะทางอภิปรัชญาของนักปรัชญาสัมพันธ์กับทัศนะเรื่องจุดหมายของชีวิตอย่างไร จงอธิบาย

3. ลัทธิประโยชน์นิยมกับลัทธิหน้าที่นิยม มีเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมแตกตางกันอย่างไร

4. จงเลือกแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาจริยธรรมเพียงเรื่องเดียว
....ก. การทำแท้งโดยเสรี
....ข. การวิสามัญฆาตกรรมพ่อค้ายาเสพติด
....ค. การฆ่าตัวตาย
....ง. การใช้ชีวิตร่วมกันแบบสามีภรรยาของนักศึกษา

______________________________________________________________________________________
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 1:54 pm

ภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


การสอบไล่ ซ๋อม 1 ปีการศึกษา 2546
ข้อสอบวิชา PY 336 ชื่อวิชา จริยศาสตร์
สอบวันที่ 30 มกราคม 2547 เวลา 1400-1630 น.

_________________________________________

ทำทุกข้อ

1. นักศึกษาคิดว่าวิชา "จริยศึกษา" กับ "จริยศาสตร์" ต่างกันหรือไม่ จงแสดงความคิดเห็น

2. ทัศนะทางอภิปรัชญาสัมพันธ์กับทัศนะทางจริยศาสตร์อย่างไร จงอธิบาย และยกตัวอย่าง

3. ลัทธิประโยชน์นิยม กับ ลัทธิหน้าที่นิยม มีเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบายเปรียบเทียบให้เข้าใจ

4. ลัทธิประโยชน์นิยม กับ ลัทธิหน้าที่นิยม จะมีความคิดเกี่ยวกับการทำแท้งแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบายเปรียบเทียบให้เข้าใจ

_________________________________________
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 2:02 pm

ภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ข้อสอบวิชา PY 336 ชื่อวิชา จริยศาสตร์
การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2546
สอบวันที่ 26 มีนาคม 2547 เวลา 9.30-12.00 น.

_________________________________________

1. การกล่าวว่า "จริยศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญา" เป็นการอธิบายลักษณะและขอบเขตของจริยศาสตร์อย่างไร และเป็นสาเหตุให้จริยศาสตร์แตกต่างจาก "จริยศึกษา" อย่างไร จงอธิบาย

2. จุดมุ่งหมายของ "ชีวิตเรียบง่าย" (SIMPLE LIFE) มีความแตกต่างกันอย่างไร ในทัศนะของ
EPICURUS (เอปิคิวเรียน)
SOCRATES (โสเครตีส)
DIOGENES (ไซนิคส์)

3. เนื่องจากการเกิดโรคระบาดในไก่และนำโรคร้ายมาสู่มนุษย์ รัฐบาลจึงสั่งฆ่าไก่ในเขตที่เกิดโรคระบาดทิ้งทั้งหมด รวมทั้งสัตว์ปีกสวยงามอื่นๆ เช่น นก นักศึกษาคิดว่ารัฐบาลทำถูกต้องหรือไม่ และคนที่ออกมาขัดขวางการกระทำถูกหรือไม่ จงยกแนวคิดเรื่องเกณฑ์จริยธรรมของคานท์และมิลล์ประกอบคำตอบอย่างชัดเจน (ห้ามตอบตามแนวคิดทั่วๆไป)

4. THOMAS HOBBES อธิบายไว้ว่าศีลธรรมคือความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ HOBBES หมายความว่าอย่างไร นักศึกษาคิดอย่างไร จงแสดงความคิดเห็น

5. A J AYER กล่าวว่า ศีลธรรมเป็นแค่ความรู้สึกชอบของมนุษย์ ดังนั้น ศีลธรรมเป็นเรื่องไร้สาระ มีความหมายอย่างไร นักศึกษาคิดอย่างไร จงแสดงความคิดเห็น

_________________________________________
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 2:07 pm

ภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2546
ข้อสอบกระบวนวิชา PY 336 ชื่อวิชา จริยศาสตร์
สอบวันที่ 19 พฤษภาคม 2547 เวลา 1400-1630 น.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่ง ทำทุกข้อ

ข้อ 1. จงเปรียบเทียบความคิดเรื่อง "ความดี" ของ โซฟิสต์ กับ โซเครตีส มาให้เข้าใจ

ข้อ 2. ที่มีการวิจารณ์ เพลโต คือ นักปรัชญา ที่ทำใหแหล่งกำเนิดของความดีเป็น "SUPER NATURAL SOURCE" มีความหมายอย่างไร จงอธิบาย

ข้อ 3. "ประโยชน์นิยม" กับ "หน้าที่นิยม" มีเกณฑ์ตัดสินการกระทำดีต่างกันอย่างไร จงอธิบาย

ข้อ 4. ที่ฮอบส์กล่าวว่า ศีลธรรมคือการเห็นแก่ตนเองของมนุษย์ มีความหมายอย่างไร จงอธิบาย

----------------------------------------
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 2:15 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2552
ข้อสอบกระบวนวิชา PY 336
สอบวันที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 14.00-16.30 น.

______________________________________________________________________________________

ทำทุกข้อ

1. จงอธิบายลัทธิทางจริยศาสตร์ต่อไปนี้
....ก. สุขนิยม (HEDONISM)
....ข. อสุขนิยม (NON-HEDONISM)
....ค. มนุษยนิยม (HUMANISM)

2. จงอธิบายลัทธิทางจริยศาสตร์ต่อไปนี้
....ก. สัมพัทธนิยม (RELATIVISM)
....ข. สัมบูรณ์นิยม (ABSOLUTISM)

3. จงเปรียบเทียบแนวคิดทางจริยศาสตร์ระหว่างกลุ่มโซฟิสต์ (SOPHISTS) และโซเครตีส (SOCRATES)

4. เลือกทำ 1 หัวข้อ
....ก. หลินฮุ่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เธอเจ็บปวดมากขณะนอนรอความตาย เธอจึงขอร้องให้แพทย์ที่รักษาเธอหยุดการรักษา เพื่อเธอจะได้ตายพ้นทรมาน ถ้าแพทย์ยึดหลักจริยศาสตร์ของคานท์ (KANT) แพทย์จะให้เหตุผลอย่างไรกับหลินฮุ่ย
....ข. หลินปิงต้องการหารายได้มารักษาแม่ของเธอซึ่งป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ในห้อง ICU เนื่องจากปอดอักเสบ เธอจึงตัดสินใจขายไตข้างหนึ่งของเธอให้กับเศรษฐีซึ่งต้องการเปลี่ยนไต เศรษฐีผู้นี้ยึดหลักจริยศาสตร์ของมิลล์ (MILL) เศรษฐีให้เหตุผลกับอย่างไรให้เธอตัดสินใจขายไต
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 2:25 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบภาคการศึกษาที่ 1/2548 กระดาษคำตอบสีแดง
ข้อสอบกระบวนวิชา PY 344 ปรัชญาภาวะสตรี
สอบวันที่ 26 ตุลาคม 2548 เวลา 9.30-12.00

______________________________________________________________________________________

คำสั่ง ให้ตอบทุกข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 20 คะแนน)

1. พุทธปรัชญามีแนวคิดหรือมุมมองเกี่ยวกับสตรีอย่างไร จงอธิบายโดยยกหลักฐานและหลักธรรมของพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องมาประกอบให้เห็นชัดเจน

2. จงกล่าวถึงฐานะ บทบาท และสถานภาพของสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน และชี้ให้เห็นด้วยว่ายังมีความไม่ยุติธรรม ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในเรื่องใดทียังเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข พร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนวความคิดในการแก้ไขของท่านประกอบ

3. สิทธิมนุษยชนคืออะไร ปัญหาสตรีคืออะไร ปัญหาสตรีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน

4. จงกล่าวถึงความคิดเกี่ยวกับสาเหตุที่มาของความเหลื่อมล้ำทางเพศและแนวทางในการแก้ไขของนักคิด นักปรัชญาต่อไปนี้ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นของท่านต่อความคิดนั้นๆ ประกอบด้วย เลือกตอบเพียง 1 ข้อ
....4.1 เฟรดริค เองเกลส์
....4.2 จอห์น สจวต มิลล์
....4.3 ซีโมน เดอ โบวัวร์

5. เลือกตอบ 1 ข้อ
....5.1 ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา "ความรุนแรงทางเพศ" "การล่วงละเมิดทางเพศ" ที่สตรีไทยกำลังประสบอย่างไร อธิบายให้ชัดเจน พร้อมวิเคราะห์สาเหตุที่มาของปัญหา และแสดงความคิดเห็นของท่านในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
....5.2 กลุ่มอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมมีเหตุผลทัศนะในเรื่อง "การทำแท้ง" ของเขาอย่างไร อธิบาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ทัศนะนั้นๆ ประกอบ และท่านเองมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร
....5.3 จงกล่าวอธิบาย "ปัญหาโสเภณี ในเชิงปัญหาทั้งทางด้านสังคม กฎหมาย ศีลธรรม และสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 2:38 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549
ข้อสอบกระบวนวิชา PY 344 (ปรัชญาภาวะสตรี) กระดาษคำตอบสีดำ
สอบวันที่ 2 เมษายน 2550 เวลา 9.30-12.00

______________________________________________________________________________________

คำสั่ง เลือกตอบเพียง 5 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 20 คะแนน)

1. พุทธปรัชญามีแนวคิดเกี่ยวกับสตรีอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกหลักธรรมของพุทธศาสนาอันเกี่ยวข้องที่ทำให้มองได้ว่าพุทธปรัชญามีแนวคิดเช่นนั้นประกอบด้วย

2. จงกล่าวถึงฐานะ บทบาท และสถานภาพของสตรีไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งชี้ให้เห็นด้วยว่าในปัจจุบันยังมีเรื่องใดประเด็นใดที่สมควรได้รับการแก้ไข โดยแสดงทรรศนะและแนวทางในการแก้ไขของท่านประกอบด้วย

3. สิทธิมนุษยชนคืออะไร การเรียกร้องความเสมอภาค ความยุติธรรมระหว่างเพศ และ ปัญหาสตรีนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่างไร จงอธิบายให้เห็นชัดเจน

4. จงกล่าวถึงการวิเคราะห์ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ในจุดที่เป็นสาเหตุหรือที่มาของปัญหา พร้อมทั้งข้อชี้แนะของนักคิด นักปรัชญาต่อไปนี้ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อทรรศนะนั้นๆ ประกอบด้วย (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
....4.1 เฟรดเดอริค เองเกลส์
....4.2 จอห์น สจวต มิลล์
....4.3 ซีโมน เดอ โบวัวร์

5. จงอธิบายปัญหาสตรีต่อไปนี้ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาประกอบด้วย (เลือกตอบ 1 ข้อ)
....5.1 ปัญหาการทำแท้ง
....5.2 ปัญหาโสเภณี
....5.3 ปัญหาการข่มขืน

6.
สตรีมีสองมือ
มั่นยึดถือในแก่นสาร
เกลียวเอ็นจักเป็นงาน
มิใช่ร่านหลงแพรพรรณ
สตรีมีสองตีน
ไว้ป่ายปีนความใฝ่ฝัน
ยืนหยัดอยู่ร่วมกัน
มิหมายมั่นกินแรงใคร
สตรีมีดวงตา
เพื่อเสาะหาชีวิตใหม่
มองโลกอย่างกว้างไกล
มิใช่คอยชม้อยชวน
สตรีมีดวงใจ
เป็นดวงไฟไม่ผันผวน
สร้างสมพลังมวล
ด้วยเธอล้วนก็คือคน
สตรีมีชีวิต
ล้างรอยผิดด้วยเหตุผล
คุณค่าเสรีชน
มิใช่ปรนกามารมณ์
ดอกไม้มีหนามแหลม
มิใช่แย้มคอยคนชม
บานไว้เพื่อสังคม
ความอุดมแห่งผืนดิน!
จงวิเคราะห์บทกวี "อหังการของดอกไม้" () ของจิระนันท์ พิตรปรีชา ว่าบทกวีนี้ได้เปิดมิติใหม่ในการมอง การประเมินฐานะและบทบาทของสตรีอย่างไร

ลักษณวัต ปาละรัตน์
19 ก.พ. 50
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบเก่าวิชาปรัชญา

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 25, 2011 2:47 pm

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การสอบไล่ภาคซ่อม ครั้งทื่ 2 ปีการศึกษา 2546
ข้อสอบกระบวนวิชา PY 413 พุทธปรัชญามหายาน
สอบวันที่ 18 สิงหาคม 2547 เวลา 14.00-16.30

___________________________________________________________________________________

ข้อแนะนำ ข้อสอบกระบวนวิชานี้ เป็นอัตนัยล้วน จำนวน 5 ข้อ ให้เลือกทำ 4 ข้อ

1. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 เป็นวัน "อาสาฬหบูชา" ซึ่งตรงกับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ แต่มีเพียงพระอัญญาโกญฑัญญะองค์เดียวที่เข้าใจ-ข้อความว่า "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดา" จงอธิบายข้อความนี้ให้ชัดเจน

2. นิกายมหายาน มีความเป็นมาอย่างไร การที่พระปุราณะประกาศตนเป็นฝ่ายค้านการทำสังคายนาพระธรรมวินัยของพระมหากัสสปะกับพระอรหันต์ 500 รูป แล้วแยกตัวไปทำสังคายนาต่างหากกับคณะสงฆ์ 6 นิกายนั้น ในทัศนะของท่านเห็นว่าอย่างไร จงอธิบาย

3. พระโพธิสัตว์คือใคร พระโพธิสัตว์ในทัศนะของเถรวาทต่างจากพระโพธิสัตว์ของฝ่ายมหายานหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ยังมีเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ด้วย จงวิเคราะห์มาดู

4. ที่ว่ามนุษย์ประกอบด้วยขัน 5 เป็นอย่างไร ทำไมในธรรมจักรกัปวัตนสูตรจึงกล่าวว่า "กล่าวโดยสรุป การเข้าไปยึดขันธ์ 5 นั้นเป็นทุกข์" จงอธิบายให้ขัดเจน

5. จงอธิบายสั้นๆ ซึ่งข้อความต่อไปนี้
....1. โลกุตรธรรม
....2. ธรรมสุญตา
....3. นิโรธคามินีปฏิปทา
....4. สุขาวดีพุทธเกษตรฃ
....5. ฆราวาสมุนี
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 2 จาก 4 Previous  1, 2, 3, 4  Next

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ