กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ขอคำแนะนำจากเพื่อนที่เคยเข้าเรียน THA 3211

Go down

ขอคำแนะนำจากเพื่อนที่เคยเข้าเรียน THA 3211

ตั้งหัวข้อ by soyu on Wed Jul 03, 2013 9:23 pm

จะสอบซ่อม THA 3211  วรรณคดีวิจารณ์  วันที่  13 สค.นี้ ใครก็ได้ช่วยแนะนำที่ว่า ข้อเขียนนะจะเขียนอย่างไรดี
 ให้วิจารณ์บทความ กับ วิจารณ์หนังสือที่เราชอบ ตามแบบที่ได้เรียนมา ก็เราไม่ได้เข้าเรียน ทำงานและอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่เข้าใจ
 ขอเพื่อน ๆ ที่รู้ช่วยตอบที  ขอบคุณมากค่ะ
      (  อาจารย์เปลี่ยนข้อสอบใหม่ แนวข้อสอบเก่าที่ดูไปไม่ออก ออกในหนังสือ ชื่อภาษาอังกฤษ แล้วก็จับคู่ชื่อหนังสือว่าเป็นแนวไหน  อันนี้ไม่หนักใจ หนักใจข้อเขียน )

soyu
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 13
Points : 26
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 21/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอคำแนะนำจากเพื่อนที่เคยเข้าเรียน THA 3211

ตั้งหัวข้อ by soyu on Sun Aug 25, 2013 2:53 pm

แนวข้อสอบ วิชาTHA 3211   ภาค ซ่อม 2/55

1.  อธิบายคำศัพท์เหล่านี้ให้เข้าใจ       ( 25คะแนน )
     1)  ร้อยกรอง     2) ร้อยแก้ว     3) สารัตถะ     4) นิทาน        5) นิยาย
     6)  เรื่องสั้น       7) บันเทิงคดี   Cool สารคดี      9) โครงเรื่อง   10) การปฏิทัศน์หนังสือ

2.  จับคู่พยัญชนะกับประโยคที่สัมพันธ์กัน      ( 25คะแนน )    อันนี้เฉลยมาแล้ว
     สิบสองเดนตาย                1. นวนิยายประเภทตัวเอกเป็นผู้ร้ายที่ทำความดี                         
     ในฝัน                           2. นวนิยายประเภทจดหมาย
     น้ำเซาะทราย                   3. นวนิยายประเภทพัฒนาการอันเกิดจากการศึกษาชีวิต
     จันดารา                         4. นวนิยายประเภทจิตวิทยา
     ปิศาจ                            5. นวนิยายแนวสังคม
     ปักกิ่งนครแห่งความหลัง       6. นวนิยายแสดงข้อคิด
     เมียน้อย                         7. นวนิยายประเภทมีตัวบุคคลจริงเป็นหุ่น
     ไผ่แดง                          8. นวนิยายประเภทการเมือง
     ผู้ชนะสิบทิศ                    9. นวนิยายประเภทประวัติศาสตร์
     นิทานทองอิน                 10. นวนิยายประเภทนักสืบ
     ดอกเตอร์แฟรงเกนสไตล์     11. นวนิยายวิทยาศาสตร์
     ชุดเพลบอยชาวไร่            12. นวนิยายประเภทลูกทุ่ง
     เจมส์ บอน                     13. นวนิยายประเภทสงคราม
     มิฉะนั้นก็ต้องไปเลี้ยงไก่      14. นวนิยายประเภทขบขัน
     เพชรพระอุมา                  15. นวนิยายประเภทผจญภัย
     Edgar Allan Poe           16. นวนิยายประเภทลึกลับสยองขวัญ
     Zane Grey                  17. นวนิยายประเภทตะวันตก
     Romantic Novel           18. นวนิยายประเภทรักโศก
     Macbeth                     19. บทละครโศกนาฎกรรม
     The Merchant of venice     20. บทละครสุขนาฎกรรม
     ลิลิตพระลอ                    21. classicism
     พระเวสสันดร                  22. ldealism
     สาวสองฟันปี                  23. Supernatural
     ฟ้าบ่กั้น                        24. Naturalism
     ดอกไม้สีขาว                  25. Symbolism

3.  วิจารณ์ร้อยกรองที่ให้มา   ( 25คะแนน ) 
 
4.  ให้วิจารณ์วรรณกรรมที่เราชื่นชอบ ยกตัวอย่างให้เห็นว่าสัมพันธ์กับทฤษฎีใด ที่เรียนมา   ( 25คะแนน ) 

soyu
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 13
Points : 26
น้ำใจงดงาม : 5
Join date : 21/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ