กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ใครลง Soc4083 (1/56)

หน้า 2 จาก 3 Previous  1, 2, 3  Next

Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by lilith on Thu Aug 08, 2013 8:13 pm

13สิงหานี่ยังสอบซ่อมนี่คะ ปกติไม่มีการเรียนการสอนนะ><

lilith
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 148
Points : 212
น้ำใจงดงาม : 30
Join date : 22/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Thu Aug 08, 2013 9:40 pm

13 สิงหาคม อาจารย์ไม่สอนค่ะ สอนอีกทีวันที่ 20 สิงหาคม ถ้าอยากรู้ดูเทปย้อนหลังของมหาวิทยาลัยได้เลยจ้า อาจารย์คนเดียวกัน (สอบซ่อมไม่ต้องจำคำศัพท์ค่ะ)

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by nuchkitty_99 on Sat Aug 17, 2013 9:19 am

kunyaweenoy พิมพ์ว่า:13 สิงหาคม อาจารย์ไม่สอนค่ะ สอนอีกทีวันที่ 20 สิงหาคม ถ้าอยากรู้ดูเทปย้อนหลังของมหาวิทยาลัยได้เลยจ้า อาจารย์คนเดียวกัน (สอบซ่อมไม่ต้องจำคำศัพท์ค่ะ)
ขอบคุณมากค่ะ  อาทิตย์หน้าว่าจะลองเข้าไปเรียนดูค่ะ เผื่อจะมีคะแนนเก็บเหลือบ้าง เล็กๆ น้อยๆ ก้อยังดี

nuchkitty_99
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 11
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/08/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Sat Aug 17, 2013 10:53 am

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม เข้าเรียนก่อนอาจารย์ได้ 4 คะแนนค่ะ (คะแนนเข้าเรียน) ถ้าเข้าเรียนอย่าลืมเซ็นต์ชื่อนะคะ

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by nuchkitty_99 on Wed Aug 21, 2013 9:10 am

kunyaweenoy พิมพ์ว่า:วันอังคารที่ 20 สิงหาคม เข้าเรียนก่อนอาจารย์ได้ 4 คะแนนค่ะ (คะแนนเข้าเรียน) ถ้าเข้าเรียนอย่าลืมเซ็นต์ชื่อนะคะ
เมื่อวานไปเข้าเรียนมาแล้วค่ะ ได้คะแนนเก็บ 10 คะแนนแน่ะ โชคดีมากเลยค่ะ  ^0^

nuchkitty_99
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 11
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/08/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Wed Aug 21, 2013 10:07 am

ใช่ๆ ไปเข้าเรียนอาจารย์เขาจะมีคะแนนช่วยทุกคาบจ้า ถ้าเคยบริจาคเลือดอย่าลืมเอาไปเคลมคะแนนนะเอามาให้เราหน้าห้อง เราเช็คชื่อแถวกลางห้อง รหัส 51-53 (ปล.เวลาถามคำถามกระชั้นชิดในห้องเรียนเราอาจจะเวิ่นเว้อนะ คำถามเยอะเกินจูนไม่ทัน) pale pale pale pale

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by nuchkitty_99 on Mon Aug 26, 2013 6:03 pm

kunyaweenoy พิมพ์ว่า:ใช่ๆ ไปเข้าเรียนอาจารย์เขาจะมีคะแนนช่วยทุกคาบจ้า ถ้าเคยบริจาคเลือดอย่าลืมเอาไปเคลมคะแนนนะเอามาให้เราหน้าห้อง เราเช็คชื่อแถวกลางห้อง รหัส 51-53 (ปล.เวลาถามคำถามกระชั้นชิดในห้องเรียนเราอาจจะเวิ่นเว้อนะ คำถามเยอะเกินจูนไม่ทัน) pale pale pale pale
เรารหัส 50 อ่ะจ้า  ว้าา เสียดายจัง เราเคยไปบริจาคเลือดแล้ว แต่บริจาคไม่ได้อ่ะ เค้าบอกว่าความเข้มข้นเลือดไม่พออ่ะ เสียดายคะแนนจัง T^T

nuchkitty_99
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 11
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/08/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Mon Aug 26, 2013 8:36 pm

ไม่เป็นไรงานเก็บวิชานี้เหลืออีกเยอะ พรุ่งนี้เข้าเรียนก่อนอาจารย์ 3 คะแนนจ้า เข้าช้าเหลือ 1 คะแนน พรุ่งนี้เขาจะ Present งานที่ตึกคณะ แต่ไปรวมตัวกันที่ห้องเรียนก่อนนะ

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by nuchkitty_99 on Wed Sep 18, 2013 9:31 am

kunyaweenoy พิมพ์ว่า:ไม่เป็นไรงานเก็บวิชานี้เหลืออีกเยอะ พรุ่งนี้เข้าเรียนก่อนอาจารย์ 3 คะแนนจ้า เข้าช้าเหลือ 1 คะแนน พรุ่งนี้เขาจะ Present งานที่ตึกคณะ แต่ไปรวมตัวกันที่ห้องเรียนก่อนนะ
พอจะมีแนวข้อสอบบ้างมั้ยคะ พอดีว่าไม่ได้ไปเข้าเรียนคาบสุดท้ายอ่ะค่ะ

nuchkitty_99
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 11
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/08/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by deknoi on Wed Sep 18, 2013 6:10 pm

อยากทราบแนวข้อเขียนของวิชานี้ว่าจะออกแนวไหนที่เป็น7ข้อมีใครพอทราบบ้าง

deknoi
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 6
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 11/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Thu Sep 19, 2013 9:41 am

เทอมนี้มีข้อสอบอัตนัย 7 ข้อ (อาจารย์จะให้มา 11 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ให้เลือกทำข้อที่คิดว่ามั่นใจที่สุด 7 ข้อ)
ปรนัย 30 ข้อค่ะ ให้ไปหาซื้อเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ร้านถ่ายเอกสารตึกคณะค่ะ สำหรับคนที่ขอจบและเหลือวิชานี้วิชาเดียวแต่สอบซ่อมไม่ผ่าน2/55 หากยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนกันไว้เทอมนี้สามารถไปยื่นเรื่องลงทะเบียนขอสอบเพิ่มได้ที่อาคาร สวป ก่อนช่วงสอบ 3 วันค่ะ


แก้ไขล่าสุดโดย kunyaweenoy เมื่อ Sun Sep 22, 2013 10:55 am, ทั้งหมด 4 ครั้ง

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Thu Sep 19, 2013 10:57 pm

@[You must be registered and logged in to see this link.] รู้คะแนนเก็บของตัวเองยังอ่ะ ถ้ายังไม่รู้รีบไปถามอาจารย์ก่อนสอบนะ ไม่งั้นจะเสียสิทธิ์นะจ๊ะ

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by phitchapa on Mon Sep 30, 2013 11:54 am

รบกวนเพื่อนๆ ที่เข้าเรียนหน่อยนะคะ พอดีเราลงโทสังคม เทอมนี่เราลงวิชา soc4083 แล้วไม่มีเวลาเข้าเรียนเลย อยากทราบแนวข้อสอบของเทอมนี้ เพื่อนๆคนไหนพอทราบ รบกวนช่วยบอกทีได้ไหมคะpale

phitchapa
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/09/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Wed Oct 02, 2013 9:09 am

ขอส่งทางเมลล์นะคะ ใครจะเอาก็ส่ง e-mail ของตัวเองมาให้เรานะ

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by nuchkitty_99 on Mon Oct 07, 2013 11:53 am

kunyaweenoy พิมพ์ว่า:@[You must be registered and logged in to see this link.] รู้คะแนนเก็บของตัวเองยังอ่ะ ถ้ายังไม่รู้รีบไปถามอาจารย์ก่อนสอบนะ ไม่งั้นจะเสียสิทธิ์นะจ๊ะ
รู้คะแนนแล้วจ้า  เราขอแนวข้อสอบด้วยนะ [You must be registered and logged in to see this link.]  ขอบคุณมากจ้า ^^

nuchkitty_99
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 11
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/08/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by lollulol on Tue Oct 08, 2013 2:53 pm

Smile ขอแนวข้อสอบด้วยคนค่ะ [You must be registered and logged in to see this link.] ขอบคุณมากค่ะ

lollulol
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 08/10/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by ansaen on Tue Oct 08, 2013 9:56 pm

ขอแนวข้อสอบด้วยนะคะ [You must be registered and logged in to see this link.] ขอบคุณค่ะWink Wink

ansaen
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 9
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 08/10/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by Bebee on Fri Oct 11, 2013 8:41 pm

*** kunyaweenoy ขอแนวข้อสอบด้วยคนนะคะ อยากผ่านจะแย่แล้ว ตัวสุดท้ายจ้า [You must be registered and logged in to see this link.] ขอบคุณมากนะคะ Smile

Bebee
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 11/10/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by Tayida Pacc on Sat Oct 12, 2013 4:13 pm

รบกวนขอข้อสอบด้วยคนนะคะ [You must be registered and logged in to see this link.]

Tayida Pacc
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 6
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/09/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by น้อง on Mon Oct 14, 2013 12:04 am

 kunyaweenoy  ขอแนวข้อสอบด้วยคน นะคะ  ขอบคุณมากๆนะคะ รบกวนด้วยค่ะSurprised  Sumo_nobita@hotmail.com

น้อง
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/10/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Mon Oct 14, 2013 12:12 am

คำศัพท์เพิ่ม 1 ตัวค่ะ พิมพ์ตกไป Centralization

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by น้อง on Mon Oct 14, 2013 12:15 am

[You must be registered and logged in to see this link.] รบกวน  ขอแนวที่เป็น อัตนัย 7 ได้มั๊ยคะ พอจะมีไหมคะ

น้อง
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/10/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Mon Oct 14, 2013 12:21 am

@น้อง ส่งเมลล์มาในข้อความส่วนตัวให้ทีค่ะ

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Mon Oct 14, 2013 12:24 am

อย่าเพิ่งเครียดไปของเรานี่เบาะๆ รอบนี้ลงรอบที่ 4 แล้ว เพิ่งรู้ว่าไปเรียนถึงจะเข้าใจเนื้อหามาบ้างแต่ก็ใช่ว่าจะจำได้ทั้งหมด Sad

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by น้อง on Mon Oct 14, 2013 12:29 am

น้องได้แล้วนะใช่  จากคนนี้ป่าว Aob Noy ส่งเมลล์มาในข้อความส่วนตัว  ไม่เป็น

น้อง
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/10/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 2 จาก 3 Previous  1, 2, 3  Next

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ