กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ใครลง Soc4083 (1/56)

หน้า 1 จาก 3 1, 2, 3  Next

Go down

ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by beemmy on Thu Jun 13, 2013 3:25 pm

เทอม 1/56 มีใครลงsoc4083บ้าง ใครเข้าเรียนคาบแรกบ้างคะอยากรู้ว่าอาจารย์สอนอะไรบ้าง มีงานให้ทำส่งหรือเปล่ามีข้อสอบอัตนัยกี่ข้อ ปรนัยกี่ข้อ ใครรู้ช่วยตอบที

beemmy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by mod on Wed Jun 19, 2013 1:24 pm

เหมือนกันเลย เราเองก็ลง soc2091 กับ soc4083เมื่อเทอม 2/55 เราเองก็คิดว่ามันจะเป็นปรนัย เราก็กะว่าต้องสอบตกแน่ทั้ง 2 วิชา แต่เราผ่านมาแค่วิชา soc2091 ส่วน soc4083 เราสอบตกตามระเบียบ เรามีแนวข้อของเทอม2/55 (soc2091 เท่านั้น) เป็นข้อสอบอัตนัย 4ข้อ
1.ในสังคมชนบทและสังคมเมืองการวิจัยมีบทบาทสำคัญเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ อย่างไรจงอธิบาย
2.หากท่านมีความสนใจในการวิจัยเชิงปริมาณ ท่านจะสามาเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใดได้บ้าง จงอธิบาย
3.จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการวิจัย 3 ประเภท คือ การวิจัยแบบทดลอง การวิจัยแบบสำรวจ และการวิจัยแบบกรณีศึกษา
4.หากท่านมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 9เดือน ท่านจะเลือกศึกษาเรื่องอะไร แล้วใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใด ทำไมจึงเลือกวิธีเก็บข้อมูลดังกล่าว
เราเองเลือกทำ 3 ข้อ
ส่วนวิชา soc4083 เป็นข้อสอบปรนัย 60ข้อ และข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ
เราทำข้อสอบปรนัยไม่ได้เลย มันเป็นคำศัพท์สังคมวิทยา เกี่ยวกับชื่อบุคคล ชื่อทฤษฎี ประมาณนี้แหล่ะนะ

mod
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 01/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by beemmy on Wed Jun 19, 2013 4:27 pm

ขอบคุณคะ

beemmy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

ราย(ละเอียด)การเก็บคะแนนและการสอบของวิชา SOC4083 เทอม 1/56

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Sat Jun 22, 2013 12:15 am

SOC4083 เทอมนี้มีเก็บคะแนนค่ะ แนะนำให้เข้าเรียน อาจารย์ใจดีมาก(เราก็เป็น 1 คนที่เรียนเทอมนี้)
เทอมนี้เรียนที่อาคาร SBB401 ทุกวันอังคาร (สอนโดย อาจารย์อัญชลา)

คะแนนเก็บแบ่งเป็น 2 ส่วน
ข้อสอบเป็น ปรนัย 30 และ อัตนัย 7 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน หรือ ปรนัย 30 ข้อ และคะแนนเก็บต่างๆสำหรับนักศึกษาที่ทำงานส่งอาจารย์ 70คะแนน

สำหรับผู้เข้าเรียนและผู้เข้าเรียนบางครั้งแต่รับงานไปทำ มีงานให้ทำ ดังนี้


1. คะแนนเก็บ 30 คะแนน - งานจิตอาสา (ซึ่งกลุ่มที่จองเต็มแล้ว) อาจจะให้ทำงานส่งแต่จะไม่มีคะแนน present ในการทำงานนี้อาจารย์จะบอกขั้นตอนและการทำวันอังคาร ที่ 24 มิถุนายน 56 นี้ (ถ้าพลาดสัปดาห์นี้อาจจะไม่ได้ทำงานนี้) แบ่งกลุ่มละ 6 คน

2.คะแนนเก็บ 20 คะแนน - มีงานสัมมนา (ซึ่งจองไปหมดแล้ว) เหลือดูภาพยนตร์ที่อาจารย์กำหนดให้แล้วนำมาวิเคราะห์โดยใช้มุมมองทางทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่เกี่ยวข้อง (ความยาว 20 หน้า กลุ่ม 5 คน*ตอนนี้เหลือภาพยนตร์2 เรื่อง 10 คนเท่านั้น)

3.คะแนนเก็บ 20 คะแนน - คะแนนเข้าเรียนและีมีส่วนร่วมในห้องเรียน เข้าเรียนก่อนอาจารย์เข้าสอน ได้คะแนน extra ครั้งละ 2 คะแนน (แต่เข้าหลังอาจารย์ก็ได้ 1 คะแนนนะ) คะแนนส่วนนี้ น.ศ. ผู้ช่วยจะเป็นคนรวบรวมคะแนนให้อาจารย์ค่ะ ให้ตามที่เข้าเรียนจริง

4.คะแนนสอบ 30 คะแนน - น.ศ. ทุกคนต้องทำข้อสอบในส่วนนี้ หากเข้าเรียนได้คะแนนเก็บมาเท่าไหร่เขียนบอกตรงมุมกระดาษให้อาจารย์ด้วย (ไม่ต้องบวกรวมให้ เขียนแค่ส่วนไหนได้คะแนนเท่าไหร่พอ)

5.คะแนนเก็บ 10 คะแนน (มันคือคะแนนช่วยพิเศษหากไม่พอใจคะแนนเก็บเต็ม 70 ของตนก็ทำงานนี้เพิ่มคะแนนได้ อาจารย์ไม่บังคับให้นักศึกษาไป (แต่เราว่าควรไปอย่างมาก) - งานพิเศษอาจารย์จะบอกตอนใกล้ปิดคลอส สำหรับคนที่ไม่ค่อยพอใจคะแนนเก็บทำส่วนนี้เสริมได้ (ถ้าสะดวก)

ปล.เข้าเรียนมีคะแนนเก็บก็ทำข้อสอบน้อย เช่นคะแนนเก็บเต็ม 70 คุณได้ 59 คะแนน ก็แค่ทำปรนัย 30 ข้อ + อัตนัย 1 ข้อ (เลือกข้อไหนก็ได้ ใน 7 ข้อนั้น)
    หากได้ 70 เต็ม ไม่ต้องทำอัตนัยนะ ทำแค่่ปรนัย 30 ข้อแล้วรอเกรด A ได้เลย ถ้าคุณเข้าเรียนจะเข้าใจเนื้อหามากขึ้น

*เทอมนี้ น.ศ. เข้าเรียนเยอะมากค่ะ การเช็คชื่อจะมีตัวแทนเช็คนะคะจะนั่งอยู่แถวหน้าแบ่่งเป็น 3 กลุ่มค่ะ ถ้าเข้าไปก็ถามเพื่อนได้เลยแค่บอกว่าคุณเป็น น.ศ. รหัสอะไร

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าเรียน

ทำข้อสอบ อัตนัย 7 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน และทำปรนัย 30 ข้อค่ะ


(แนะนำว่าเข้าเรียนดีกว่าค่ะ เราก็ตกหลายรอบแล้วเหมือนกันอาจารย์จะเปลี่ยนแปลงการสอนทุกเทอมขึ้นอยู่กับความต้องการของ น.ศ. ในเทอมก่อนหน้าว่าเสนอแนวคิดไหนดีๆมาให้อาจารย์ เขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เราแนวข้อสอบก็เปลี่ยนด้วยเช่นกัน วิชานี้เทอม 2 มีแต่เปิดสอบค่ะไม่เปิดสอน summer ไม่มีทั้งสอนและสอบ เพราะอาจารย์แพลนไว้ล่วงหน้าแล้ว)

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by mormint on Fri Jul 12, 2013 9:10 pm

แล้วไม่ทราบว่าอ.ได้บอกแนวสอบซ่อม2/55รึยังคะ พอดีไม่สามารถเข้าเรียนได้ เหลือเล่มสุดท้ายแล้ว เครียดสุด

mormint
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Sat Jul 13, 2013 8:30 am

@mormint อาจารย์บอกแต่หัวข้อใหญ่ๆ วันอังคารเราจะลองถามให้อีกทีนะ ส่วนใหญ่คนที่เขาสอบไม่ผ่านเทอมที่แ้ล้วจะเข้าเรียนเทอมนี้ค่ะ

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by lilith on Sun Jul 14, 2013 2:49 am

@kunyaweenoy ขอรบกวนด้วยคนค่ะ เสียดายเทอมนี้ไม่มีเทปบรรยาย (ติดงานไปเรียนไม่ได้ค่ะ)

lilith
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 148
Points : 212
น้ำใจงดงาม : 30
Join date : 22/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Sun Jul 14, 2013 8:57 pm

ลงกันไว้ด้วยไหมคะ เทอม 1/56 หรือรอสอบซ่อมอย่างเดียว ถ้าลงกันไว้เราจะได้เอาแนวของเทอมนี้มาให้ก่อนสอบตอนอาจารย์สรุปปลายภาคเรียน (ส่งเมลล์มาในข้อความไว้ให้ด้วยนะคะ จะได้ส่งข้อมูลให้ทางเมลล์)

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by lilith on Sun Jul 14, 2013 10:29 pm

เทอมนี้ไม่ได้ลงค่ะลงแต่so291 พอดีลงเต็มอัตราไปแล้ว(ถ้ามีของso291เราขอด้วยนะคะ) ยังไงก็ส่งเมล์ให้ก่อนแ้ล้วกัน>< ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

lilith
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 148
Points : 212
น้ำใจงดงาม : 30
Join date : 22/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Mon Jul 15, 2013 5:31 pm

soc2091 เราผ่านมา 2 ปีแล้วอ่ะ ถ้ามีจะเอามาให้แล้วกันนะคะ

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by nuchkitty_99 on Mon Jul 15, 2013 6:24 pm

อยากได้แนวข้อสอบซ่อม 2/55 เหมือนกันค่ะ เหลือตัวสุดท้ายแล้วเหมือนกัน ไม่ผ่านสักที เครียดมากเลย ถ้าใครมีรบกวนลงให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

nuchkitty_99
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 11
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/08/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by lilith on Tue Jul 16, 2013 7:58 am

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ Razz

lilith
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 148
Points : 212
น้ำใจงดงาม : 30
Join date : 22/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Wed Jul 17, 2013 9:53 pm

มาแล้วๆ เมื่อวานแอบหาย ไม่ได้หลับได้นอนเพราะปั่นงานและไปเรียนแต่เช้า 

SOC4083 ข้อสอบออกเหมือนเดิมเมื่อ 2/55 จ้า แต่ปรนัยจะเหลือ 25 ข้อ (คัดมาจาก 60 ข้อเดิมนั่นแหละไม่ออกคำศัพท์นะ) ส่วนอัตนัยเหมือนเดิมเลย (ตามที่อาจารย์บอกมา) ดูเหมือนจะเป็น

ข้อแรก ยกตัวอย่างทฤษฎีสังคมวิทยา อธิบายว่ามีนักทฤษฎีอะไรบ้าง ผลงานของนักทฤษฎีนั้นๆและก็ยกตัวอย่างว่าเกี่ยวกับปัจจุบันอย่างไรอธิบายตาม ความเข้าใจ
ข้อสอง ยกตัวอย่างทฤษฎีมานุษยวิทยา อธิบายว่ามีนักทฤษฎีอะไรบ้าง ผลงานของนักทฤษฎีนั้นๆและก็ยกตัวอย่างว่าเกี่ยวกับปัจจุบันอย่างไรอธิบายตาม ความเข้าใจ

อาจารย์บอกว่าให้ไปดูเทปย้อนหลังเทอม 1/55 ดูจะได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ทริคคือดูแค่วันละ 1-2 ชั่วโมง ดูให้เข้าใจทีละนิดจะได้ไม่เป็นการอัดข้อมูลเร็วมากจนเกินไป > ลิงค์เทปย้อนหลังค่ะดูเนื้อหาเทอม 1/55ดูแล้วเหมือนที่สอนเทอมนี้เลยเนื้อหาตามนั้นถ้าดูจะทำข้อสอบอัตนัยได้แน่นอน (อย่าลืมจดไปด้วยนะเผื่อไม่มีเวลาเข้าดูบ่อยๆ)  [You must be registered and logged in to see this link.]

ส่วน SOC2091 ไม่มีแนวข้อสอบค่ะ เพื่อนในห้องบอกว่าต้องไปเรียนทำงานส่ง 1 งานค่ะและชีทหน้ารามฯก็ไม่ค่อยช่วยสักเท่าไหร่ 2 ปีก่อนเราก็สอบผ่านเพราะชีทนะ อ่านของทุกเทอมแล้วมาดูว่าข้อไหนออกเกือบทุกเทอมก็จำข้อนั้น ไม่แน่ใจว่าคนสอน 2 ปีที่แล้วกับเทอมนี้คนเดียวกันหรือเปล่า

ลิงค์ดูได้ทั้ง 2 วิชาเลยค่ะ

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by mormint on Sat Jul 27, 2013 9:40 pm

ขอบคุณมากๆค่ะ @kunyaweenoy สอบซ่อมวันที่7สิงหา จะทำให้สุดความสามารถ!

mormint
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/09/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Mon Jul 29, 2013 11:59 pm

@mormint สู้ๆนะจ๊ะ Very Happy

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by nnknulek on Tue Jul 30, 2013 6:09 pm

สวัสดีค่ะ เรามาจากคณะวิทย์นะค้ะ
เลือกวิชานี้เปนวิชาโท เลยเจอ Soc4083อ่ะค่ะ
เรากำลังจะซ่อมในวันที่ 7 สค ที่จะถึงนี้
ตารางสอบบอกว่า อัตนัย มี 3 ข้อ
รบกวนผู้ที่เข้าเรียนหรืิอผู้ที่ทราบแนวข้อสอบมาบอกทีได้ไหมค้ะ?
แล้วปรนัย ถ้าไม่ออกคำศัพท์ อาจารย์จะออกอะไรหรอค้ะ T T''
ยังไงรบกวนผู้ที่ทราบช่วยติดต่อกลับทาง E-mail ด้วยนะค้ะ
[You must be registered and logged in to see this link.] ค่ะ

nnknulek
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/07/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by ddaatt27 on Sat Aug 03, 2013 3:56 pm

โทดน้าครับ ผมพึงเลิกทำงานไม่เคยได้เข้าเลย แต่จะไปเข้าเเล้วเพราะเหลือตัวนี้สุดท้ายเเล้วไม่เคยสอบมาก่อนเหนบอกยากกัน จะเข้าไปเรียนทันไหมครับละสามารถไปของานที่อาจารย์ได้ป่าว แต่งานกลุ่มคงอด   ช่วยบอกหน่อยน้าคับอยากรุ่มากๆกะจะไปเริ่มอาทิตหน้า

ddaatt27
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 03/08/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Sat Aug 03, 2013 11:26 pm

มีสัมมนาพิเศษวันที่ 22-23 สิงหาคม ค่ะแต่ยังไม่ได้เมลล์ตอบกลับจากอาจารย์ ยังไงรออาจารย์ตอบเมลล์จะมาบอกนะ ถ้าทำงานนี้เป็นงานกลุ่มค่ะ มีเพื่อนเราที่ไม่ได้เข้าเรียนจะไปด้วย เราฝากอยู่กลุ่มด้วยอีกคนนะ (งานนี้ 20 คะแนนค่ะ) เข้าเรียนทัน อาจารย์มีคะแนน Extra ทุกคาบเลย

ปล.คาบต่อไปมีเรียนวันที่ 20 สิงหาคมค่ะ

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by ddaatt27 on Sun Aug 04, 2013 1:29 am

ขอบคุนมากคับ แล้วกลุ่มที่ว่านี้กี่คนละทำอะไรมังคับเพื่อนก้ไม่ได้ทำหรอ

ddaatt27
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 03/08/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Sun Aug 04, 2013 3:05 pm

งานสัมมนากลุ่มละ 3 คนค่ะ มันเป็นสัมมนาพิเศษสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำ ส่วนคนอื่นๆ 60 คนเขาส่งอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าจะไปจริงๆเรากำลังหาเพื่อนให้อยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลงานที่จะไปอ่ะกำลังรออาจารย์ตอบรายละเอียดอยู่ค่ะ

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by ddaatt27 on Sun Aug 04, 2013 5:44 pm

kunyaweenoy พิมพ์ว่า:งานสัมมนากลุ่มละ 3 คนค่ะ มันเป็นสัมมนาพิเศษสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำ ส่วนคนอื่นๆ 60 คนเขาส่งอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าจะไปจริงๆเรากำลังหาเพื่อนให้อยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลงานที่จะไปอ่ะกำลังรออาจารย์ตอบรายละเอียดอยู่ค่ะ

 อ่อ เคครับ

ddaatt27
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 03/08/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Sun Aug 04, 2013 6:13 pm

สอบถามอาจารย์ที่เมลล์นี้นะ [You must be registered and logged in to see this link.] (อาจารย์อัญชลา)

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by ddaatt27 on Tue Aug 06, 2013 2:05 pm

อาจายตอบกลับแล้วช่วยมาบอกหน่อยน้าคับเรื่อง สัมนา22-23 แล้วเรื่องงานกลุ่มอาจายบอกไม่ทันแล้วคือยังทำที่บอกได้อยุ่ไหม

ddaatt27
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 03/08/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by kunyaweenoy on Tue Aug 06, 2013 10:42 pm

อาจารย์ตอบไปแล้วค่ะ หมดเขตทำแล้วอ่ะค่ะ รองานอื่นละกันนะคะ

kunyaweenoy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลง Soc4083 (1/56)

ตั้งหัวข้อ by nuchkitty_99 on Thu Aug 08, 2013 10:21 am

สอบถามนิดนึงค่ะ วันอังคารที่ 13 สิงหา นี้ อาจารย์เข้าสอนมั้ยคะ พอดีว่าอยากจะลองเข้าไปเรียนดูอ่ะค่ะ

nuchkitty_99
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 11
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/08/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 1 จาก 3 1, 2, 3  Next

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ