กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ผมเป็นนักศึกษาใหม่อยากทราบว่ามีรหัสวิชาไหนเป็นปรนัยบ้างอ่ะครับและมีชีสหน้ารามขาย

Go down

ผมเป็นนักศึกษาใหม่อยากทราบว่ามีรหัสวิชาไหนเป็นปรนัยบ้างอ่ะครับและมีชีสหน้ารามขาย

ตั้งหัวข้อ by sirikorn on Thu May 23, 2013 12:18 pm

ช่วยหน่อยน่ะครับ

sirikorn
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 9
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/05/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ผมเป็นนักศึกษาใหม่อยากทราบว่ามีรหัสวิชาไหนเป็นปรนัยบ้างอ่ะครับและมีชีสหน้ารามขาย

ตั้งหัวข้อ by Namphueng on Tue Jun 18, 2013 10:47 am

วิชาสารสนเทศ ทุกเล่มไม่มีสอบปรนัย มีแต่อัตนัยล้วน ๆ และไม่มีชีสขายหน้าราม มีไม่กี่เล่มที่มีหนังสือให้อ่านหาซื้อได้ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีรายการดังนี้
1. [You must be registered and logged in to see this link.]
(Shop/หนังสือที่มีอยู่ในระบบ)
IS389(LIS3189) 42087 ทรัพยากรสารสนเทศและการรู้หนังสือ (INFORMATION RESOURCES AND LITERACY) ผู้แต่ง ประภาส พาวินันท์ ...
2. [You must be registered and logged in to see this link.]
(Shop/หนังสือที่มีอยู่ในระบบ)
IS382(LIS3182) 41215 ห้องสมุดประชาชน (PUBLIC LIBRARY) ผู้แต่ง นายประภาส พาวินันท์ ...
3. [You must be registered and logged in to see this link.]
(Shop/หนังสือที่มีอยู่ในระบบ)
IS359(LIS3259) 44344 เทคนิคการเขียนโครงการในระบบสารสนเทศ (TECHNICS FOR PROJECT WRITING ON INFORMATION SYSTEMS) ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ลานนา ดวงสิงห์ ...
4. [You must be registered and logged in to see this link.]
(Shop/หนังสือที่มีอยู่ในระบบ)
IS344(LIS2205) 48102 ทรัพยากรสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (INFORMATION RESOURCES ON THE INTERNET) ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประภาส พาวินันท์ ...
5. [You must be registered and logged in to see this link.]
(Shop/หนังสือที่มีอยู่ในระบบ)
IS315(LIS3127) 47144 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ4 (ANALYSIS AND ORGANIZATION OF INFORMATION RESOURCE4) ผู้แต่ง รศ.เพชราภรณ์ จันทรสูตร์ ...
6. [You must be registered and logged in to see this link.]
(Shop/หนังสือที่มีอยู่ในระบบ)
IS314[(LB353)(LIS3126)] 42175การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 3 (ANALYSIS AND ORGANIZATION OF INFORMATION) ผู้แต่ง รศ.ดวงพร สุภชัยพานิชพงศ์ ...
7. [You must be registered and logged in to see this link.]
(Shop/หนังสือที่มีอยู่ในระบบ)
IS307(LIS3107) 47226 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำดรรชนีและสาระสังเขป (INTRODUCTION TO INDEXING AND ABSTRACTING) ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์เพชราภรณ์ จันทรสูตร์ ...
8. [You must be registered and logged in to see this link.]
(Shop/หนังสือที่มีอยู่ในระบบ)
IS306(LIS4106) 48344 การวิจัยทางด้านสารสนเทศศึกษา (RESEARCH IN INFORMATION STUDIES) ผู้แต่ง อ.ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน ...
9. [You must be registered and logged in to see this link.]
(Shop/หนังสือที่มีอยู่ในระบบ)
IS306(L)[LIS4106(L)] 44066 คู่มือปฏิบัติการ การวิจัยทางด้านสารสนเทศศึกษา (MANUAL RESEARCH IN INFORMATION STUDIES) ผู้แต่ง อ.ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน ...
10. [You must be registered and logged in to see this link.]
(Shop/หนังสือที่มีอยู่ในระบบ)
IS303(LIS3103) 52076 การจัดประเภทความรู้ (ORGANIZATION OF KNOWLEDGE) ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนีย์ กาศจำรูญ ...
11. [You must be registered and logged in to see this link.]
(Shop/หนังสือที่มีอยู่ในระบบ)
IS302(LIS3102) 52009 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ (INTRODUCTION TO THE MANAGEMENT OF INFORMATION AGENCIES) ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนีย์ กาศจำรูญ ...
12. [You must be registered and logged in to see this link.]
(Shop/หนังสือที่มีอยู่ในระบบ)
IS301(LIS2202) 44095 เทคโนโลยีงานบริการสารสนเทศ (TECHNOLOGY FOR INFORMATION WORK AND SERVICES) ผู้แต่ง อ.ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน ...
13. [You must be registered and logged in to see this link.]
(Shop/หนังสือที่มีอยู่ในระบบ)
IS103(LIS1003) 53345 การใช้ห้องสมุด (USING THE LIBRARY) ผู้แต่ง พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์และคณะ ...
14. [You must be registered and logged in to see this link.]
(Shop/หนังสือที่มีอยู่ในระบบ)
IS101(LIS1001) 52079 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า (INFORMATION AND TECHNOLOGY FOR SEARCHING) ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ...


หรือหาอ่านได้จากตำราอิเล็กทรอนิกส์ของมหาลัยรามคำแหง  [You must be registered and logged in to see this link.]

และหาซื้อชีทได้จากศูนย์ถ่ายเอกสารอยู่ด้านข้างของตึกคณะมนุษศาสตร์ ซึ่งมีเป็นบางวิชาเท่านั้น บางวิชาไม่มีชีทหรือหนังสือเรียนให้ต้องเข้าเรียนและปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น

ผู้ที่ต้องการลงกระบวนวิชานี้ต้องมีความพยายามอย่างมากหากไม่ได้เข้าเรียน ยังไงก็ขอให้ สู้...สู้ ค่ะ

Namphueng
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 15
Points : 23
น้ำใจงดงาม : 6
Join date : 18/06/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ