กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

รบกวนถามเกี่ยวกับ HI324 และวิชาโทประวัติศาสตร์ค่า

Go down

รบกวนถามเกี่ยวกับ HI324 และวิชาโทประวัติศาสตร์ค่า

ตั้งหัวข้อ by littlecupids on Sun May 01, 2011 6:51 pm

ตกไปเรียบร้อยค่ะ HI324 เห็นทั้งบอร์ดผ่านกัน 5 คน อึ้งไปเลยทีเดียว ใครที่ผ่านแล้วพอจะมีเทคนิคหรือวิธีบ้างไหมคะ อาจารย์เขาเน้นแบบไหนอ่า อุตส่าห์คิดว่าทำได้แล้วเชียวก็ยังตก ถ้าเกิดคราวนี้ซ่อมไม่ผ่านเลยกะจะเปลี่ยนจากวิชาโทประวัติฯท่องเที่ยว เป็นประวัติฯเฉยๆอ่าค่ะ ใครพอจะมีวิชาแนะนำบ้างมั้ยคะ อยากได้สักสี่ห้าตัว เอาแบบวิชาสบายๆไม่เครียดมากอะค่ะ เรียนสนุกๆ เพราะส่วนตัวสนใจประวัติศาสตร์นะ แต่ก็เจอวิชาอื่นยากเหมือนกัน เลยอยากได้แบบไม่เครียดมากอะค่ะ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่า Smile
avatar
littlecupids
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 130
Points : 177
น้ำใจงดงาม : 37
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนถามเกี่ยวกับ HI324 และวิชาโทประวัติศาสตร์ค่า

ตั้งหัวข้อ by hidden_stop on Sun May 01, 2011 9:39 pm

HI324 คนออกยังสาว ข้อสอบต้องแรงเป็นธรรมดา!!!!

ข้อสอบ HI324 ความจริงแล้วแนวไม่เคยเปลี่ยนนะครับ ขอบอกแนวข้อสอบซ่อมไว้แล้วกันว่าเป็น 4 ข้อ บังคับทำทุกข้อ นี่คือข้อสอบซ่อมเก่า จะเห้นได้ว่าอาจารย์มีศักยภาพในการยำเนื้อหาสูงมาก และสามารถอาศัยการท่องจำอย่างเดียวเข้าไปประกอบการตอบคำถามได้เลย

1.วิชาโบราณคดีคืออะไร แตกต่างจากวิชาประวัติศาสตร์หรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย
2.จงอธิบายพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทย
3.จงอธิบายอารยธรรมไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-18 ดังต่อไปนี้
ภาคกลาง อาณาจักรทวารวดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาณาจักรเขมร
ภาคใต้ อาณาจักรศรีวิชัย
4.นักศึกษาเชื่อหรือไม่ว่าอิทธิพลทางการเมืองของเขมรโบราณได้แผ่อำนาจเข้ามาในเขตประเทศไทย จงแสดงความเห็น

ก็แนะนำว่าให้ลองตั้งสติแล้วเรียบเรียงเนื้อหาเองน่ะครับ
มีอะไรก็ถามเพิ่มได้ที่ [You must be registered and logged in to see this link.]

ปล.วิชานี้เนื้อหาเยอะครับ ต้องอาศัยความเร็วในการเขียนพอสมควรเลย

hidden_stop
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 40
Points : 49
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนถามเกี่ยวกับ HI324 และวิชาโทประวัติศาสตร์ค่า

ตั้งหัวข้อ by littlecupids on Mon May 02, 2011 7:08 am

ขอบคุณมากค่า จะลองไปทบทวนเนื้อหาทั้งหมดดู ลุยอีกสักตั้ง Cool
แล้วพี่มี HI ตัวไหนแนะนำบ้างมั้ยคะ
เทอมนี้ลง 428 กับ 325 ไป เนื้อหาเยอะมากกกก แถมมีเวลาเตรียมตัวน้อยด้วย เฮ้อออ
avatar
littlecupids
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 130
Points : 177
น้ำใจงดงาม : 37
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนถามเกี่ยวกับ HI324 และวิชาโทประวัติศาสตร์ค่า

ตั้งหัวข้อ by hidden_stop on Mon May 02, 2011 7:58 am

ขอแก้ rep2 เป็น * ไม่สามารถท่องจำได้นะครับ *
ส่วน 325 เป็นประวัติศาสตร์ตัวเดียวที่ผมได้ P ครับล ยังเคืองมาก ต้องอ่านละเอียดและดูรูปให้เป็นครับ รายละเอียดวิชานี้เยอะมาก และต้องท่องอย่างเดียวโดยไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไรครับ แต่ว่าลองปล่อยอารมณ์ให้สุนทรียภาพแห่งศิลปะมาอาบไปทั้งตัวสิครับ เดี๋ยวก็ท่องได้เอง ฮ่าๆๆๆ


428 วิชานี้เนื้อหาเยอะ แต้ว่าต้องอาศัยไหวพริบหน่อยครับว่าจะจำตรงไหน
ผมแนะนำแบบนี้
- ท่องประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทั้งพระพุทธศาสนาและการเกษตรไป 1 ประเพณี เพราะข้อสอบออกให้อธิบาย 1 ประเพณี ถ้าไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ก็เกี่ยวกับการเกษตร
- สรุปประวัติศาสตร์ เหนือ อีสาน ใต้ ให้ได้ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง พอ
- ให้ดูประเพณีท้องถิ่นที่เป็นภูมิลำเนาของตัวเอง ทำความเข้าใจรายละเอียด
- ดูเรื่อง "ชาติพันธุ์" ไปให้เยอะๆ พวกลัวะ มอญ ส่วย อูรักลาโว้ย มอเก็น คนไทยเผ่าต่างๆ ฯลฯ

ฟันธงว่า ผ่านแน่ๆ หรือไม่ ก็เก็บ G เลยครับ

hidden_stop
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 40
Points : 49
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนถามเกี่ยวกับ HI324 และวิชาโทประวัติศาสตร์ค่า

ตั้งหัวข้อ by namida on Mon May 02, 2011 1:48 pm

เอาแนวข้อสอบมาโพสมาให้เป็นแนวแล้วไปดูกันโดยด่วน..*-*
avatar
namida
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 12
Join date : 05/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนถามเกี่ยวกับ HI324 และวิชาโทประวัติศาสตร์ค่า

ตั้งหัวข้อ by littlecupids on Mon May 02, 2011 3:18 pm

ขอบคุณมากๆค่า Very Happy
avatar
littlecupids
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 130
Points : 177
น้ำใจงดงาม : 37
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนถามเกี่ยวกับ HI324 และวิชาโทประวัติศาสตร์ค่า

ตั้งหัวข้อ by yesorno! on Mon May 02, 2011 3:27 pm

น่ารักอ่ะ!!!!!! (ออกเสียงแบบdj.bookko Very Happy )


ขอบคุณนะคร้าบบ
avatar
yesorno!
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 7
Points : 9
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 26/02/2011

http://ramhuman.thai-forum.net/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รบกวนถามเกี่ยวกับ HI324 และวิชาโทประวัติศาสตร์ค่า

ตั้งหัวข้อ by ซาเดีย on Sat Mar 16, 2013 5:18 am

วันนี้จะต้องไปสอยแล้วจะมาเล่าแนวข้อสอบให้นะจ๊ะเพื่อนๆ น้องๆ

ซาเดีย
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 12
Points : 21
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 22/01/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ