กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ขอคำแนะนำในวิชา MCS4400(MC440)กับMCS3400(MC340)ขอจบS/55ครับ

Go down

ขอคำแนะนำในวิชา MCS4400(MC440)กับMCS3400(MC340)ขอจบS/55ครับ

ตั้งหัวข้อ by Winakarat on Sat Apr 20, 2013 2:14 pm

พอดีขอจบS/55 ขอคำแนะนำในวิชา MCS4400(MC440)กับMCS3400(MC340) ว่าขอสอบออกแนวไหน

เพราะไม่ได้ไปเข้าเรียนครับ

Winakarat
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 7
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/02/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอคำแนะนำในวิชา MCS4400(MC440)กับMCS3400(MC340)ขอจบS/55ครับ

ตั้งหัวข้อ by lafoca on Mon Apr 29, 2013 9:47 pm

ขอด้วยคนคร่า ไม่ได้เข้าเรียนเหมือนกัน

lafoca
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 28/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอคำแนะนำในวิชา MCS4400(MC440)กับMCS3400(MC340)ขอจบS/55ครับ

ตั้งหัวข้อ by moopink on Tue Apr 30, 2013 3:04 am

เคยผ่าน340ไปแล้ว อีกตัวยังไม่เคยเรียนจ้า พอดีเจอข้อสอบจากบางท่านลงไว้ เลยก๊อปมาให้ดูจ้า จำได้ว่าตอนสอบมันก้อแนวนี้เลย

ข้อสอบเป็นอัตนัย 5 ข้อ


นักศึกษาที่ส่งรายงานแล้ว
เลือกทำข้อสอบ 4 ข้อ


นักศึกษาที่ไม่ได้ส่งรายงาน
ให้ทำข้อสอบทั้ง 5 ข้อ

1.เทคนิคการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง 1 บท รายการนิตยสารทางอากาศ เวลา 15 นาที
นักศึกษามีความเข้าใจว่าอย่างไร จงอธิบาย2.เทคนิคการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงแต่ละรายการ มีความแตกต่างกันอย่างไร
จงอธิบาย3.การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง รูปแบบ รายการบันเทิง เน้นการเขียนเพื่ออะไร
จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ4.Sound Effect ในรายการวิทยุกระจายเสียง หมายถึงอะไรและมีประโยชน์อย่างไรในรายการวิทยุกระจายเสียง
1 รายการ


5.
ให้นักศึกษาเขียนบทโฆษณา 1 บท 30 วินาที โดยเลือก 1 หัวข้อดังต่อไปนี้5.1)
สมุนไพรไทย5.2)
ถุงยางอนามัยกลิ่นดอกชาเขียว5.3)
ผ้าอนามัยกลิ่นดอกโมก


โจทย์อาจมีการเปี่ยนแปรงไปบ้างนะค่ะ Very Happy โชคดีค่ะ

moopink
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 28/04/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอคำแนะนำในวิชา MCS4400(MC440)กับMCS3400(MC340)ขอจบS/55ครับ

ตั้งหัวข้อ by Winakarat on Tue Apr 30, 2013 3:12 pm

ขอบคุณครับ

Winakarat
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 7
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/02/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอคำแนะนำในวิชา MCS4400(MC440)กับMCS3400(MC340)ขอจบS/55ครับ

ตั้งหัวข้อ by LaFoca_Aqua on Tue May 14, 2013 10:27 pm

เด๋วพรุ่งนี้ไปดูให้นะ ว่าจารย์ปิดคอร์สยัง ถ้าได้แนวมา เด๋วมาโพสให้นะ

LaFoca_Aqua
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 03/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอคำแนะนำในวิชา MCS4400(MC440)กับMCS3400(MC340)ขอจบS/55ครับ

ตั้งหัวข้อ by Winakarat on Tue May 14, 2013 10:46 pm

หาซื้อชีทสรุป กับแนวข้อสอบไม่ได้เลย แนะนำหน่อยครับ

Winakarat
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 7
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/02/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอคำแนะนำในวิชา MCS4400(MC440)กับMCS3400(MC340)ขอจบS/55ครับ

ตั้งหัวข้อ by matsaya on Wed May 15, 2013 8:13 pm

แนวข้อสอบด้านบนคือ เล่มไหนคะ พอดีลง mcs4400 ไปเหมือนกัน ขอจบเทอมนี้เหมือนกัน อยากรู้แนวข้อสอบมากๆ รบกวนทีนะคะใครรู้ และก้ออีกเล่ม mcs4601 พอดีทำงานด้วยเรียนไปด้วย ไม่ได้เข้าเรียน รบกวนทีนะคะ ใครพอมีแนวข้อสอบสองเล่มนี้รบกวนที
Facebook --- matsaya ud ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
avatar
matsaya
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 15/05/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอคำแนะนำในวิชา MCS4400(MC440)กับMCS3400(MC340)ขอจบS/55ครับ

ตั้งหัวข้อ by Winakarat on Fri May 17, 2013 1:20 pm

LaFoca_Aqua พิมพ์ว่า:เด๋วพรุ่งนี้ไปดูให้นะ ว่าจารย์ปิดคอร์สยัง ถ้าได้แนวมา เด๋วมาโพสให้นะ

ตกลงมีแนวไหมครับ เหลือเล่มเดียวขอจบด้วย ถ้ามีรบกวนด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

Winakarat
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 7
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/02/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอคำแนะนำในวิชา MCS4400(MC440)กับMCS3400(MC340)ขอจบS/55ครับ

ตั้งหัวข้อ by Winakarat on Fri May 17, 2013 1:26 pm

ขอด่วนหน่อยนะครับ เพราะพรุ่งนี้สอบ มีใครทราบแนว ขอความช่วยเหลือด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ

Winakarat
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 7
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/02/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ