กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» แจกชีท และสรุปหน้าราม ของคณะสื่อสารมวลชนค่ะ
by peachyz Sun Nov 19, 2017 12:54 pm

» หนังสือเสียง 10131 สังคมมนุษย์ มสธ.
by worapolh Thu May 11, 2017 3:33 pm

» หนังสือเสียง PY332 PY235 PY331 PY234 PY225 PY103
by worapolh Thu May 11, 2017 3:33 pm

» หนังสือเสียง HI368 ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน
by worapolh Thu May 11, 2017 3:30 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY225 ปรัชญาจีน
by worapolh Thu Apr 06, 2017 7:42 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY234
by worapolh Thu Apr 06, 2017 7:41 pm

» หนังสือเสียงตำราเรียนวิชา PY103
by worapolh Thu Apr 06, 2017 6:37 pm

» หนังสือเสียงรามฟรีครับ HI330
by worapolh Wed Mar 29, 2017 5:53 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:59 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:58 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:58 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:58 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:57 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:57 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:56 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Thu Feb 16, 2017 8:56 am

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ข้อสอบวิชา Phi 4104 (414) วันนี้ 9 เมย 56

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป Go down

ข้อสอบวิชา Phi 4104 (414) วันนี้ 9 เมย 56

ตั้งหัวข้อ by jaesan on Tue Apr 09, 2013 2:31 pm

1.จงอธิบายความหมายและความสำคัญของคำต่อไปนี้ เลือกทำ 3 คำ (15 คะแนน)
เวทนา สัญญา อารมณ์ เจตนา มานะ

2.จงอภิปรายข้อความต่อไปนี้ เลือกทำ 5 ข้อ (35คะแนน)
1. ชื่อว่าจิตเพราะเป็นสภาพรู้แจ้งอารมณ์
2. ชื่อว่าจิตเพราะเป็นธรรมชาติอันกรรม กิเลส สั่งสมวิบาก
3. ชื่อว่าจิตเพราะเป็นธรรมชาติอันวิจิตร
4. การจำแนกจิตโดยภูมิหรือระดับชั้นของจิต 4 ภูมิ
5. สัพพจิตตสาธารณะเจตสิก 7 ที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวง
6. รูป 1 กลาป ประกอบด้วยอวินิพโภครูป 8
7. วิถีจิตที่เป็นวิบากจิต

3.จงวิเคราะห์การกระทำของบุคคลต่อไปนี้ตามหลักศาสนาพุทธ โดยอ้างอิงถึงหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องตรงกับเนื้อเรื่องมากที่สุด
(เลือกทำ 2 ข้อๆ ละ 25 คะแนน)

1.น.พ.สมชัยมีคนไข้ซึ่งต้องเปลี่ยนไตอย่างเร่งด่วน ในขณะเดียวกัน มีคนไข้ที่คาดว่าจะตายภายในครึ่งชั่วโมงนี้ คนไข้คนนี้มีไต
ซึ่งเหมาะสมกับคนไข้ของหมอสมชัย ปัญหาก็คือถ้ารอให้คนไข้โคม่าตายสนิท อวัยวะจะใช้การไม่ได้ แต่หมอก็มีความจำเป็นที่
จะต้องเอาไตออกมาใช้ โดยที่เจ้าของยังไม่ตาย ทั้งนี้เพื่่อช่วยชีวิตอีกคนหนึ่ง

2.ผู้พันสมชายออกรบหลายครั้งจนได้รับเหรียญกล้าหาญ เพราะสามารถฆ่าศัตรูได้เป็นจำนวนมาก ผู้พันฯเป็นคนรักชาติ สามารถ
อุทิศชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องประเทศชาติ เพราะฉะนั้นในยามสงครามเขาไม่เคยปราณีศัตรู

3.นายช้วนเป็นชาวประมง เขาเลี้ยงครอบครัวด้วยการออกหาปลาทุกวันอย่างขยันและซื่อสัตย์สุจริต เขาไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้
เพราะไม่มีความรู้ อย่างไรก็ตามทุกวันพระเขาจะหยุดหาปลา แต่ไปฟังเทศน์ที่วัดพร้อมทั้งช่วยงานบุญด้วยศรัทธาที่แรงกล้า

4.ปูแป้นเป็นนักแสดงตลกชื่อดังที่สามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกสนุกสนานเฮฮาทุกครั้งที่ขึ้นเวทีแม้คนที่กำลังมีทุกข์ก็จะ่ลืมความทุกข์ โดย
ที่ปูแป้นจะใช้สำนวนภาษาที่พลิกแพลงมีความหมายหลายแง่ มีการพาดพิงถึงบุคคลอื่นๆทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นตัวตลกได้
avatar
jaesan
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 42
Points : 81
น้ำใจงดงาม : 19
Join date : 10/09/2012
ที่อยู่ : Wangburapa, Phranakorn, Bkk. 10200

ขึ้นไปข้างบน Go down

อ่านหัวข้อก่อนหน้า อ่านหัวข้อถัดไป ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ