กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ใครลงวิชาโทรัฐศาสตร์บ้างคะ สอบถามหน่อย

หน้า 2 จาก 2 Previous  1, 2

Go down

Re: ใครลงวิชาโทรัฐศาสตร์บ้างคะ สอบถามหน่อย

ตั้งหัวข้อ by bowbow on Tue Jun 25, 2013 5:48 pm

ข้อสอบตรงชีทแดงบ้างมั้ยคะ

bowbow
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 17
Points : 27
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/02/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลงวิชาโทรัฐศาสตร์บ้างคะ สอบถามหน่อย

ตั้งหัวข้อ by gotgot123 on Sat Jun 29, 2013 4:33 pm

ผลสอบที่ผ่านมาs/55ตรงครับpol2128 ได้B+ pol3328 ได้A pol4100 ได้B+ pol4312ได้B+Very Happy น่าเสียดายน่าจะAหมดครับ

gotgot123
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 23
Points : 25
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 21/04/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลงวิชาโทรัฐศาสตร์บ้างคะ สอบถามหน่อย

ตั้งหัวข้อ by pandy55 on Fri Oct 18, 2013 8:45 pm

gotgot123 พิมพ์ว่า:ออกตรงตามชีทเลยมีชีทขายครับเทอม1/56ผมจะลงpol3310(ได้ข่าวว่าช้ำ95ข้อครับ) pol4316(มีแต่sheetforg) pol3301 pol3302(ได้ข่าวว่าช้ำ120ข้อเลย)
Laughingไปสอบมาหรือยังค่ะ อยากรู้ว่าออกตามชีทเป๊ะๆไหม ถ้้าออกตามชีท จะเลือกลงตามตอนเทอม2/56 ค่ะ อิอิRazz
avatar
pandy55
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 27
Points : 38
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 19/01/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลงวิชาโทรัฐศาสตร์บ้างคะ สอบถามหน่อย

ตั้งหัวข้อ by pandy55 on Fri Oct 18, 2013 8:48 pm

gotgot123 พิมพ์ว่า:ออกตรงตามชีทเลยมีชีทขายครับเทอม1/56ผมจะลงpol3310(ได้ข่าวว่าช้ำ95ข้อครับ) pol4316(มีแต่sheetforg) pol3301 pol3302(ได้ข่าวว่าช้ำ120ข้อเลย)
ไปสอบมาหรือยังค่ะ อยากรู้ว่าออกตามชีทเป๊ะๆไหม ถ้้าออกตามชีท จะเลือกลงตามตอนเทอม2/56 ค่ะ อิอิLaughing Laughing
avatar
pandy55
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 27
Points : 38
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 19/01/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลงวิชาโทรัฐศาสตร์บ้างคะ สอบถามหน่อย

ตั้งหัวข้อ by pandy55 on Fri Oct 18, 2013 8:59 pm

gotgot123 พิมพ์ว่า:แล้วของmcsมีตัวไหนง่ายบ้าง
MCS 1100 1400 4106 4501 เราสอบได้ A
MCS4201 4204 2603 4503 2101 4201 เราสอบได้ B และก็ B+
MCS 3403 3404  4402 3300 สอบได้ P ค่ะ

ตัวที่ง่ายๆก็ประมาณนี้ค่ะ  เรารหัส53 นะ 
ตอนนี้บางวิชาที่เราเคยลง อาจจะปิดไปแล้วก็มีนะคะ ลองเช็คดูก่อนด้วยนะคะ Smile Laughing
avatar
pandy55
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 27
Points : 38
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 19/01/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลงวิชาโทรัฐศาสตร์บ้างคะ สอบถามหน่อย

ตั้งหัวข้อ by pandy55 on Fri Oct 18, 2013 9:24 pm

gotgot123 พิมพ์ว่า:mcs1100  mcs1400 mcs1300 อันไหนง่ายกว่ากันจะลงเป็นวิชาเลือกเสรีครับ
ง่ายยยทั้งสามเลยค่ะ  mcs 1100 1400 เราสอบได้ G (ถ้าเลือกลง 2ตัวนี้ ก็ได้เกรด4 อิอิ )
 mcs1300 ได้P  เราลงตอนเทอม1/53 คิดว่าข้อสอบยังไม่เปลี่ยนนะคะ เพราะว่ามันเป็นวิชาบังคับของคณะมนุษย์  ป ล. เราอ่านชีท อิอิ  Laughing
avatar
pandy55
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 27
Points : 38
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 19/01/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลงวิชาโทรัฐศาสตร์บ้างคะ สอบถามหน่อย

ตั้งหัวข้อ by ngong-ngang on Mon Oct 21, 2013 10:54 am

เรียนวิชาโท : รัฐศาสตร์ เอก : สื่อสารมวลชน รามฯเชียงราย
วิชาโทให้เลือกลงของ POL ทั้งหมด 24 หน่วยกิต 8 กระบวนวิชา (ต้องลงทะเบียนให้ครบหน่วยกิต)

วิชาไหนก็ได้ที่สนใจและไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาเอกและวิชาเลือกเสรีค่ะ ตอนนี้เหลือวิชาโทอีก 2 วิชา ก็จะครบแล้ว มีอะไรติดต่อได้ Facebook : ปทุมพร วรวินิจสกุล ยินดีรู้จักค่ะ Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

ngong-ngang
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 10/10/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครลงวิชาโทรัฐศาสตร์บ้างคะ สอบถามหน่อย

ตั้งหัวข้อ by metallica on Fri Oct 25, 2013 10:18 am

ขอสอบถามหน่อยครับ

ผมสอบ PS103 ผ่านแล้ว อันนี้ใช้เป็นหนึ่งในวิชาโทรัฐศาสตร์ได้ใช่ไหมครับ เพราะในวิชาบังคับมันมีให้เลือกระหว่าง PC103 กับ PS103 ซึ่งผมดันลงทั้งสองตัว และสอบผ่านทั้งสองตัวแล้ว

เลยจะเอา PS103 มาใช้เป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ ขอบคุณครับที่ช่วยตอบ
avatar
metallica
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 29
Points : 55
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 07/07/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 2 จาก 2 Previous  1, 2

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ