กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

Go down

แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by crystyyy on Wed Mar 27, 2013 2:22 pm

แจกรอบสุดท้ายนะคะ วันเสาร์บ่ายนี้ เราจะไปเอาต้นฉบับคืนเพื่อที่ทางร้านจะได้ไม่มีปัญหา แล้วก็จะนำต้นฉบับมาแจกรุ่นน้องต่อ จริงๆแล้วเราได้ข้อสอบมาจากรุ่นพี่แล้วก็มีของเราเองด้วยเราจะได้แล้วเงียบๆไปเลยอ่านคนเดียวผ่านคนเดียวก็ทำได้ แต่เราตัดสินใจมาแจกเพื่อนๆโดยไม่หวังอะไร เสียเงินค่าซีล๊อคต้นฉบับ+ค่ารถ ทำไปไม่ได้ประโยชน์อะไรบางคนยังไม่แม้แต่จะขอบคุณสักคำได้แล้วก็ชิ่งไปเลย ขอบคุณทางบอร์ดหรือเฟซบุ๊คก็ได้คะ เรามาเหนื่อยให้ ร้อนก็ร้อนเสียเวลาอ่านหนังสือด้วย ใครจะเอาข้อสอบไปเอาที่ร้านถ่ายเอกสารซ.มหาดไทยติดเซเว่น ข้างๆฟันแฟคนะคะ ร้านสังเกตุง่าย
มาไม่ถูกถามวินมอไซค์หรือคนในซอยได้คะ (ซ.มหาดไทยอยู่ราม65หรือลาดพร้าว122
ตรงข้ามกกท.เยื้องกับม.รามคำแหง มี FBTอยู่หน้าซอยคะ) ร้านปิด4ทุ่ม
ใครจะเอาไปขอถ่ายที่ร้านได้เลยนะคะ เฟซบุ๊ค Youuuja มีอะไรสอบถามเพิ่มเติม ปรึกษาอะไร พอจะให้ความช่วยเหลือได้คะ

สำหรับเพื่อนๆที่จะลงภาค summer นี้รีบไปถ่ายเอกสารล่วงหน้าได้เลยนะคะ เพราะว่าเทอมหน้าก็คงจะไม่มีข้อสอบขาย ทางชมรมเลิกผลิตแล้วคะ อย่างที่กระทู้ของคุณ [You must be registered and logged in to see this link.] ได้ว่าไว้
คือจะมีการเปลี่ยนหลักสูตร ไปเป็น "คณะสื่อสารมวลชน" ในปีการศึกษา 2556 (หลังจากภาคนี้อาจจะมีข้อสอบมาเหมือนเดิมก็ได้ อันนี้ไม่ทราบคะ)

ขอให้เครดิต ตัวข้อสอบที่ได้มา ขอขอบพระคุณอีกครั้งจากใจเลยนะคะ เป็นของคุณ [You must be registered and logged in to see this link.] Glocoporcy น้องตูน และ Crystyyy
โชคดีในการสอบทุกคนคะ ขอให้ได้ A ทุกคนคะ
avatar
crystyyy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 22
Points : 41
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 06/06/2012
Age : 29

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by dhoko on Wed Mar 27, 2013 5:13 pm

223 นี้ชีสแดงของชมรมปะ
avatar
dhoko
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 58
Points : 82
น้ำใจงดงาม : -3
Join date : 20/02/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by mojibeau on Wed Mar 27, 2013 5:42 pm

เด๋วพรุ่งนี้จะลองเข้าไปที่ร้านถ่ายเอกสารที่ว่าดู
ขอบคุณมากๆเลยนะค่ะ Smile
ช่วยชีวิตเลยอ่ะ

mojibeau
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by toot on Wed Mar 27, 2013 11:21 pm

จะไปถ่ายพรุ่งนี้เหมื่อนกัน
ขอบคุณคะ
avatar
toot
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 144
Points : 195
น้ำใจงดงาม : -1
Join date : 11/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by Chonticha on Thu Mar 28, 2013 5:01 am

ไป 29 น่าจะยังเหลืออยู่นะค่ะ เพราะลางานไม่ได้แล้ว แต่ขอบคุณคุณตูนกะคุณcrystyyy ด้วยนะค่ะ อย่างน้อยช่วยชีวิตไปได้หลายคน

Chonticha
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by lafoca on Thu Mar 28, 2013 2:17 pm

ตอนนี้ถ้าไปดูที่ร้าน ยังมาข้อสอบทแ 223อยุ่ใช่ม่ะ

lafoca
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 28/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by toot on Fri Mar 29, 2013 11:51 am

ขอบคุณคะ
avatar
toot
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 144
Points : 195
น้ำใจงดงาม : -1
Join date : 11/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by Patcha.Lk on Thu May 30, 2013 1:24 am

ขอบคุณนะคะ .... ว่าแต่ร้านถ่ายเอกสารที่ว่านี่ร้านมีลักษณะหรือจุดเด่นอะไรหรือเปล่าคะ? เพื่อนไปมาบอกมีหลายร้านอ่ะค่ะ -0-;;
avatar
Patcha.Lk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 25
Points : 45
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by Tid on Fri Jun 14, 2013 9:57 pm

ขอโทษครับ กดให้คะแนนผิด

Tid
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 21
Points : 37
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 14/06/2013
ที่อยู่ : line : 5454046

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by tataemumuu05 on Mon Jun 17, 2013 5:26 pm

อยากได้263,315 ค่ะ ใครพอจะแบ่งปันได้บ้างคะ
[You must be registered and logged in to see this link.]

tataemumuu05
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 12
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 17/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by arefordity on Tue Jul 09, 2013 2:59 pm

ขอบคุณมากนะครับ สามวิชาที่ผมขาดอยู่พอดีเลย T-T นึกว่าจะไม่มีอ่านซะแล้ว

arefordity
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 17/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by gutzza on Wed Aug 28, 2013 12:31 pm

อยากได้ข้อสอบ mc344 มีใครมีบ้างคะ 
รบกวนหน่อยจ้ะ

[You must be registered and logged in to see this link.]
ขอบคุณค่ะ

gutzza
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 6
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 25/08/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by mimikosai on Fri Sep 06, 2013 10:13 pm

ขอโทดนะคะ mc223 ยากไหมคะ ข้อสอบออกเหมือนหน้ารามไหมคะ กำลังจะไปเปลี่ยนวิชาอ่ะค่ะ เหลือMc29ตัว ขอบคุณมากค่ะ
avatar
mimikosai
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 12
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 07/09/2011
Age : 28

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by nunoi on Mon Sep 30, 2013 1:29 pm

mc 3404 ใครมีแบบ pdf บ้างคะ [You must be registered and logged in to see this link.] ขอบคุณค่ะ

nunoi
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 5
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/09/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by crystyyy on Wed Oct 02, 2013 10:07 pm

crystyyy พิมพ์ว่า:แจกรอบสุดท้ายนะคะ วันเสาร์บ่ายนี้ เราจะไปเอาต้นฉบับคืนเพื่อที่ทางร้านจะได้ไม่มีปัญหา แล้วก็จะนำต้นฉบับมาแจกรุ่นน้องต่อ จริงๆแล้วเราได้ข้อสอบมาจากรุ่นพี่แล้วก็มีของเราเองด้วยเราจะได้แล้วเงียบๆไปเลยอ่านคนเดียวผ่านคนเดียวก็ทำได้ แต่เราตัดสินใจมาแจกเพื่อนๆโดยไม่หวังอะไร เสียเงินค่าซีล๊อคต้นฉบับ+ค่ารถ ทำไปไม่ได้ประโยชน์อะไรบางคนยังไม่แม้แต่จะขอบคุณสักคำได้แล้วก็ชิ่งไปเลย ขอบคุณทางบอร์ดหรือเฟซบุ๊คก็ได้คะ เรามาเหนื่อยให้ ร้อนก็ร้อนเสียเวลาอ่านหนังสือด้วย ใครจะเอาข้อสอบไปเอาที่ร้านถ่ายเอกสารซ.มหาดไทยติดเซเว่น ข้างๆฟันแฟคนะคะ ร้านสังเกตุง่าย
มาไม่ถูกถามวินมอไซค์หรือคนในซอยได้คะ (ซ.มหาดไทยอยู่ราม65หรือลาดพร้าว122
ตรงข้ามกกท.เยื้องกับม.รามคำแหง มี FBTอยู่หน้าซอยคะ) ร้านปิด4ทุ่ม
ใครจะเอาไปขอถ่ายที่ร้านได้เลยนะคะ เฟซบุ๊ค Youuuja มีอะไรสอบถามเพิ่มเติม ปรึกษาอะไร พอจะให้ความช่วยเหลือได้คะ

สำหรับเพื่อนๆที่จะลงภาค summer นี้รีบไปถ่ายเอกสารล่วงหน้าได้เลยนะคะ เพราะว่าเทอมหน้าก็คงจะไม่มีข้อสอบขาย ทางชมรมเลิกผลิตแล้วคะ อย่างที่กระทู้ของคุณ  [You must be registered and logged in to see this link.] ได้ว่าไว้
คือจะมีการเปลี่ยนหลักสูตร ไปเป็น  "คณะสื่อสารมวลชน" ในปีการศึกษา 2556 (หลังจากภาคนี้อาจจะมีข้อสอบมาเหมือนเดิมก็ได้ อันนี้ไม่ทราบคะ)

ขอให้เครดิต ตัวข้อสอบที่ได้มา ขอขอบพระคุณอีกครั้งจากใจเลยนะคะ เป็นของคุณ  [You must be registered and logged in to see this link.]  Glocoporcy  น้องตูน และ Crystyyy
โชคดีในการสอบทุกคนคะ ขอให้ได้ A ทุกคนคะ
ปิดกระทู้นะคะ พอดีเอาออกจากร้านถ่ายเอกสารไปแล้ว กลัวที่ร้านจะมีปัญหา แล้วก็ตัวต้นฉบับแจกจ่ายรุ่นน้องไปหมดแล้วค่ะ สอบผ่านหมดแล้ว ตอนนี้จะมีเป็นแบบที่ถ่ายรูปไว้ 312 กับ 315 ส่วนวิชาที่เหลือแนะนำให้ไปดูที่ร้านขายหนังสือมือสองแถวๆหน้ารามได้เลยนะคะ เขาจะมีชีทข้อสอบบางวิชาให้ยืมถ่ายเอกสารได้ ขอให้โชคดีในการสอบทุกคนค่ะ cheers
avatar
crystyyy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 22
Points : 41
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 06/06/2012
Age : 29

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ วิชา MC223 MC344 MC263 MC312 MC315

ตั้งหัวข้อ by Mammii_Pokiez on Sat Oct 12, 2013 3:24 pm

ต้องการแบบถ่ายรูป วิชาmc312 มากๆๆนะคะ พรุ่งนี้สอบแล้วยังหาอ่านไม่ได้เลย หัวหมุนแล้วค่ะ รบกวนทีนะคะ
[You must be registered and logged in to see this link.]

Mammii_Pokiez
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/10/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ