กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ถ้าใครมีข้อสอบเก่า IS วิชาใดก็ได้ ก็เอามาแบ่งๆกันน่ะครับ

Go down

ถ้าใครมีข้อสอบเก่า IS วิชาใดก็ได้ ก็เอามาแบ่งๆกันน่ะครับ

ตั้งหัวข้อ by IS on Fri Mar 22, 2013 8:53 pm

<< IS207 เทมอ 2/55 >>

1.ให้ ER-Diagram มา แล้วนำมาแปลงเป็นตาราง 2 ข้อ 20 คะแนน
*ไม่ค่อยยาก แต่ให้ระวังเรื่อง Multi-value attribute

2. จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 2.1-2.2

บรรณารักษ์ 1 คน มีหน้าที่ให้บริการสมาชิกและจัดซื้อหนังสือจากร้านขายหนังสือ
- สมาชิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) นักศึกษา โดยมีรหัศนักศึกษาเป็นคีย์หลัก
2) อาจารย์ โดยมีเลขประจำคัวประชาชนเป็นคีย์หลัก
- สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมตามแต่สมควร

2.1 เขียน ER-Diagram (20 คะแนน)
2.2 สร้างตารางจาก ER-Diagram (20 คะแนน)

จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ไปตอบข้อ 3-5

แสงไทย แกลลอรี่

ข้อมูลลูกค้า
หนูแดง แสนดี
21/8 ถ.ลาดพร้าว เขตบางกะปิ กทม 10310
โทรศัพท์ 02-200-5000

ข้อมูลการซื้อ
ศิลปิน
ชื่อภาพ
วันที่ซื้อ
ราคา
01 สมชาย เข็มหมุด สรงน้ำพระ 12/02/55 8,000
12 กิตติ กันยา ลอยกระทง 12/02/55 10,000
01 สมชาย เข็มหมุด บั้งไฟ 12/02/55 20,000

3. จงทำให้เป็น 1NF (10 คะแนน)
4. จงทำให้เป็น 2NF (10 คะแนน)
5. จงทำให้เป็น 3NF (20 คะแนน)

เอามาแบ่งกันครับ ช่วยกันเรียน ช่วยกันผ่าน Very Happy

IS
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 22/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถ้าใครมีข้อสอบเก่า IS วิชาใดก็ได้ ก็เอามาแบ่งๆกันน่ะครับ

ตั้งหัวข้อ by IS on Mon Mar 25, 2013 8:55 pm

<< IS200 เทมอ 2/55 >>

1. สารสนเทศ ความรู้ และภูมิปัญญาคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใดจึงมีความสำคัญต่อสังคมฐานความรู้
ในปัจจุบันนี้ จงอธิบาย (20 คะแนน)

2. ปัจจุบันเป็นยุคสารสนเทศไร้พรมแดน สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการปฎิบัติงาน
ในชีวิตประจำวัน ท่านคิดว่ามีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผู้คนในสังคมในด้านใดบ้าง อย่างไร จงอธิบายพร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างประกอบ (20 คะแนน)

3. การรู้สารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้สารสนเทศคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และมีองค์ประกอบสำคัญ
อะไรบ้างที่ผู้ใช้จะต้องมี จงอธิบาย (20 คะแนน)

4. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ตามตัวแบบทูน่า และการจัดการสารสนเทศ (Information
Management) โดยใช้หลักการคิดแบบแยบคายหรือโยนิโสมนสิการ มีกรอบแนวคิดอย่างไร จงอธิบาย (20 คะแนน)

5. ระบบสารสนเทศคืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และนำมาใช้กับงานด้านใดบ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
(20 คะแนน)

IS
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 22/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ถ้าใครมีข้อสอบเก่า IS วิชาใดก็ได้ ก็เอามาแบ่งๆกันน่ะครับ

ตั้งหัวข้อ by anna irie on Thu Mar 27, 2014 10:55 pm

มีแนวข้อสอบวิชา IS344 บ้างมั้ยคะ
รบกวน ช่วยแชร์หน่อยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
แอน

anna irie
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 26/02/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ