กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

Go down

แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by crystyyy on Sun Mar 17, 2013 6:51 pm

พอดีได้รับข้อสอบจากคุณดาเลยรีบมาทำลงคอมให้นะคะ ไม่ได้สแกน แต่ถ่ายเป็นรูปมาคะ เพราะค่าสแกนที่ร้านแพงมาก หลายร้อยเลย ขอให้เครดิต คุณ [You must be registered and logged in to see this link.] นะคะ ขอบคุณคุณดามากเลยคะ ถ้าไม่ได้คุณดา ดิฉันกับเพื่อนๆอีกแล้วคนลำบากแน่ๆเพราะคนขายเลิกผลิตแล้วคะ mc315ส่วนตัวยังไม่ได้ลงเลยคะ ไว้ลงเทอมหน้า อันนี้ทำมาให้เป็น mediafiles ของปีล่าสุดคะเพราะมันถ่ายลำบากมากเลยถ่ายมาได้แค่ปีเดียวก่อนละกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ตัวเต็มไปซีล๊อคติดต่อมาละกันนะคะ แอดเฟซเรียกมาก็ได้คะ ชื่อ Youuuja ไฟล์เป็น RAR นะคะ แก้ให้ใหม่แล้วคะ

mc 312 [You must be registered and logged in to see this link.]
mc315 [You must be registered and logged in to see this link.]

ขอให้โชคดีในการสอบนะคะ

cheers


แก้ไขล่าสุดโดย crystyyy เมื่อ Sun Mar 17, 2013 10:00 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
crystyyy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 22
Points : 41
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 06/06/2012
Age : 29

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by DameBlanche on Sun Mar 17, 2013 7:46 pm

thank you so much kha Smile

DameBlanche
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 19
Points : 29
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 05/09/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by nickzaar on Sun Mar 17, 2013 9:23 pm

ผมขอสำเนาหน่อยนะคับ รบกวนติดต่อกลับที 089-4903952

nickzaar
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by jickoboran on Mon Mar 18, 2013 8:01 pm

ขอบคุณมากนะ

jickoboran
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 18/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by crystyyy on Mon Mar 18, 2013 8:42 pm

เนื่องจากตอนนี้มีคนติดต่อมาเยอะมากๆเลย คนโทรมาทั้งวันเลย กลัวจะไม่มีเวลาอ่านหนังสืออ่ะคะถ้าต้องออกไปบ่อยๆ เลยถ่ายเอกสารไว้อย่างละชุดทิ้งไว้ที่ร้านถ่ายเอกสารซ.มหาดไทยติดเซเว่น ข้างๆฟันแฟคคะ ร้านสังเกตุง่าย มาไม่ถูกถามวินมอไซค์หรือคนในซอยได้คะ (ซ.มหาดไทยอยู่ราม65หรือลาดพร้าว122 ตรงข้ามกกท.เยื้องกับม.รามคำแหง มี FBTอยู่หน้าซอยคะ) ใครจะเอาไปขอถ่ายที่ร้านได้เลยนะคะ สอบผ่านกันทุกคนนะคะ สู้ๆ study ร้านปิด4ทุ่ม นะคะ ไปขอซีล๊อคเอาได้เลยคะ
avatar
crystyyy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 22
Points : 41
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 06/06/2012
Age : 29

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by ciiiinz on Wed Mar 20, 2013 8:03 pm

ขอบคุณมากคร๊าาาาช่วงโล่งใจได้หน่อยนึง แต่จะบอกว่า เราเคยสอบแล้วอ่านปีล่าสุดนี่แหละแล้วอาจานเปลี่ยนข้อสอบหมดเลยค่ะจังกะช่วงที่เค้าเลิกผลิตพอดี แต่ก้อจะอ่านๆค่ะ ขอบคุนะนะค๊า

ciiiinz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 20/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by crystyyy on Fri Mar 22, 2013 11:24 am

ciiiinz พิมพ์ว่า:ขอบคุณมากคร๊าาาาช่วงโล่งใจได้หน่อยนึง แต่จะบอกว่า เราเคยสอบแล้วอ่านปีล่าสุดนี่แหละแล้วอาจานเปลี่ยนข้อสอบหมดเลยค่ะจังกะช่วงที่เค้าเลิกผลิตพอดี แต่ก้อจะอ่านๆค่ะ ขอบคุนะนะค๊า

อาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนข้อสอบเลยสักปีคะ MC312นะคะ แค่จะเปลี่ยนคำถามแล้ววนถามในเรื่องเดิมๆ หัวข้อเดิมๆ บางทีอาจจะมีเพิ่มเติมข้อสอบใหม่คำถามใหม่ไม่เกิน10-20%แน่นอนคะ ถ้าอ่านดีๆ ไม่ได้จำช้อย 1 2 3 4 คืออ่านอย่างละเอียดว่าตอบตอบแบบนี้เพราะอะไร จะทำข้อสอบได้แน่นอนคะ อย่างเรื่อง UPITN นี้ออกทุกปี เราก็ต้องไปอ่านมาอย่างละเอียดว่า มันคืออะไร ก่อตั้งโดยใคร ทำอะไรได้บ้าง เรื่องสำนักข่าวต่างๆ แต่ละประเทศมีอะไรบ้างอันไหนรัฐ อันไหนเอกชน อันไหนดีไม่ดี มีเรื่องอื้อฉาวอะไร เช่นเรื่องรางวัล พูลิตเชอร์ (รางวัลอะไรออกหลายปีมาก ปีนี้ก็ออกคะมี4ช้อยคำตอบคือผิดทุกข้อเราจำได้) ที่นัก นสพ.ใฝ่ฝัน เนี่ยทุกคนอยากได้!!มว๊ากนะคะ แต่มีนางผิวดำคนหนึ่งได้รางวัลนี้ไปจากเรื่อง โลกของจิมมี่แต่ผลสุดท้าย นางบอกว่านางเฟคเองเมคทั้งเรื่อง นสพ.ที่นางทำอยู่เลยต้องคืนรางวัลนี้ไปซึ่งสะเทือนวงการ นสพ.อย่างมาก นสพ.นั้นชื่อ!!!(ข้อสอบปีนี้คะ)คือ วันนี้เราไปสอบมาทำได้90%เลยคะ เช่นนะคะ

ข้อสอบปี 1/54

21.ข้อใดคือระบบเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ในประเทศสหรัฐ
1. ABC NBC 2. CNN INN 3. UTBS UNBC 4. UVC BBC

ข้อสอบปี 2/53
54.ข้อใดเกี่ยวข้องกับสถานีทีวีเครือข่ายอเมริกัน
1. ABC NBC CBS 2. CNN INN ABC 3. ITA CNN CBS 4. NBC UPITN ITA

คำถามคนละคำถามนะคะ รวมทั้งคำตอบด้วย แต่คำตอบคือ สถานีโทรทัศน์ของอเมริกันนะคะ จำง่ายๆ ABC NBC CBS ถ้าเข้าใจแค่นี้ก็ทำข้อสอบได้แล้วคะไม่ว่าอาจารย์จะพลิกแพลงหรือจะพยายามเปลี่ยนแปลงโจทย์แค่ไหน จะยกตัวอย่างให้อีกข้อนะคะ

ข้อสอบปี 1/54
57.การรายงานผลความนิยมของผู้ชมทางบ้านของ บริษัทเนลเซน สามารถรายงานผลทุกวินาทีว่าสมาชิกในครอบครัวคนไหนเป็นคนดู (ถูกหรือผิด ถูกตอบ1ผิดตอบ2) ผิดคะ ผิดตรงบริษัทคะ

ข้อสอบปี 2/53
69. การวัดความนิยมของผู้ชมทางบ้านจะติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่าอะไร
1. Voxbox 2.Focus 3. KYTV 4.Report

ข้อสอบปี 2/52
49.โทรทัศน์ตามสายช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการวัดความนิยมของผู้ชมทีวี สามารถวัด "ความติดรายการ" ด้วยระบบเคเบิ้ลทีวี (ถูกหรือผิด ถูกตอบ1ผิดตอบ2) ผิดคะ

คำตอบข้อนี้ หัวข้อเดียวกันเลยคะเป็นเรื่องการวัดผลความนิยมของผู้ชมโทรทัศน์ในอเมริกา โดยบริษัทเปอร์ซี่ เนี่ยเขาจะติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า Voxbox ไว้หลังเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องจะส่งรายงานผลไปที่สนง.ใหญ่
ที่ซีแอตเติลทุกวินาที (อาจารย์อาจจะเปลี่ยนคำถามอีกก็ได้ในเรื่องเดิมว่าส่งไปที่ใด หรือจะถามเป็นทุกกี่วินาทีเป็นช้อย 1 2 3 4) รายงายผลจากข้อมูลทุก4สัปดาห์(ตรงนี้ก็ออาจะไปตั้งคำถามใหม่ได้) โดยไอวิธีที่ว่าเนี้ย
มันจะวัดได้อย่างละเอียดเลยคะ

ถ้าอ่านหนังสือด้วยความสนุกอยากรู้อยากเห็นว่า เฮ้ยเป็นงี้ได้ไง เพราะอะไร เข้าใจข้อสอบอย่างถ่องแท้ ทุกรูขุมขน รับรองว่าจะทำข้อสอบได้แน่นอนคะ cheers เป็นแบบนี้แทะจะทุกวิชาเลยคะ mc315ก็ด้วยคะ
2/54 ข้อ5 summer/53 ข้อ3 เรื่องเดียวกันเลยคะ
avatar
crystyyy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 22
Points : 41
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 06/06/2012
Age : 29

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by jernjern on Mon Apr 01, 2013 11:58 am

ขอบคุนนะค่ะ Very Happy Very Happy

jernjern
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 21/10/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by khunpangcake on Tue Apr 30, 2013 11:30 am

ขอบพระคุณมากๆเลยค่าา

khunpangcake
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 11/01/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by APP on Thu May 02, 2013 3:38 pm

TO ..crystyyy
คือวันนี้ไปมาแล้วอ่ะค่ะแต่ไม่รู้ว่าร้านตรงไหนข้างเซเว่นหรือข้างฟันแฟค เพราะข้างเซเว่นจะมีร้านล้างรูปอ่ะค่ะแต่เค้าเขียนรับถ่ายเอกสารด้วย ตรงข้ามเป็นร้านรับถ่ายเอกสาร 35 สต. ข้างๆฟันแฟคเป็นร้านถ่ายเอกสารชื่อโย่โย่ อะไรสักอย่างนี้แระค่ะ จะไปซื้อเฉลยวิชา mcs3105อ่ะค่ะ ไม่รู้ว่าร้านไหนกันแน่ รบกวนพี่ช่วยบอกน่อยได้มัยค่ะ จะสอบซัมเมอร์นี้แร้วอ่ะค่ะ แต่วันนี้ไปตอนเกือบเที่ยงๆร้านข้างเซเว่นไม่มีร้านไหนเปิดเร้ยนอกจากร้านรับล้างรูปไม่รุ็ว่าใช่ร้านนั้นรึป่าวอ่ะค่ะ ขอสอบทามอีกนิดน่ะค่ะ พี่พอจะมีเฉลยของวิชา mcs3404บ้างมัยค่ะ วันนี้ไปหาซื้อไม่มีเร้ย เครียดมากอ่ะค่ะ

รบกวนด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้ามากๆค่ะ
avatar
APP
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 73
Points : 113
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by Patcha.Lk on Thu May 30, 2013 1:17 am

กรี๊ดดดดด เจอแล้ววว~ ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆนะคะ >/\<~~~
avatar
Patcha.Lk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 25
Points : 45
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by Namphueng on Sun Aug 11, 2013 12:41 am

ขอบคุณค่ะVery Happy

Namphueng
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 15
Points : 23
น้ำใจงดงาม : 6
Join date : 18/06/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by 5403048407 on Mon Aug 12, 2013 10:37 am

doumo arigatouuu

5403048407
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/08/2013
Age : 37

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by metallica on Tue Aug 20, 2013 10:31 am

ขอบคุณมากครับ โหลดเรียบร้อย
avatar
metallica
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 29
Points : 55
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 07/07/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by sasiwimol on Thu Aug 22, 2013 11:23 am

ขอด้วยคนคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

sasiwimol
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/08/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by viewvy on Tue Aug 27, 2013 12:45 pm

ขอบคุณคะ ที่แบ่งปัน คุณช่วยเพื่อนคนอื่นได้เยอะเลยค่ะ
avatar
viewvy
ผู้ร่วมแบ่งปันยอดเยี่ยม
ผู้ร่วมแบ่งปันยอดเยี่ยม

จำนวนข้อความ : 368
Points : 394
น้ำใจงดงาม : 14
Join date : 23/11/2010
Age : 33

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by Hun on Mon Sep 23, 2013 7:56 pm

โอ้ แม่เจ้า ขอบคุณมากๆเลยคะ

Hun
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 23/09/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by pidpiiepid on Tue Sep 24, 2013 8:44 pm

ขอบคุณมากๆนะคะ flower  flower
avatar
pidpiiepid
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 22
Points : 40
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 18/06/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by สายรุ้ง on Fri Sep 27, 2013 4:20 pm

ขอบคุณมากๆนะค่ะVery Happy  นึกว่าจะไม่ได้อ่านสะแล้ว หายากมากวิชานี้ Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad

สายรุ้ง
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/09/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by jajahz271 on Mon Sep 30, 2013 9:46 am

ขอบคุณมากคะ

jajahz271
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 06/06/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by saosinn on Mon Sep 30, 2013 9:11 pm

ขอบคุณ

saosinn
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 7
Points : 7
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/09/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by MaxZa on Wed Oct 02, 2013 6:27 pm

พี่ครับ ๆ รบกวนถ่ายภาพส่งมาทางไลน์หรือเมล์หน่อยได้ป่าวครับ ผมโหลดไม่ได้อะ ไลน์ mhappytime เมล์babybad_m1@hotmail.com

MaxZa
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 02/10/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by MaxZa on Wed Oct 02, 2013 6:32 pm

รบกวนส่งให้หน่อยนะครับ [You must be registered and logged in to see this link.]

MaxZa
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 02/10/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แจกข้อสอบ mc312 กับ mc 315 คะ

ตั้งหัวข้อ by budsukon_preaw on Wed Oct 02, 2013 9:57 pm

ขอด้วยได้ไหมคะสอบพรุ่งนี้ยังหาอ่านไม่ได้เลยpreawpreaw51@gmail.com

budsukon_preaw
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 02/10/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขอบคุณ crystyyy มากนะค่ะ

ตั้งหัวข้อ by annie99 on Mon Mar 16, 2015 10:32 am

crystyyy พิมพ์ว่า:พอดีได้รับข้อสอบจากคุณดาเลยรีบมาทำลงคอมให้นะคะ ไม่ได้สแกน แต่ถ่ายเป็นรูปมาคะ เพราะค่าสแกนที่ร้านแพงมาก หลายร้อยเลย ขอให้เครดิต คุณ [You must be registered and logged in to see this link.] นะคะ ขอบคุณคุณดามากเลยคะ ถ้าไม่ได้คุณดา ดิฉันกับเพื่อนๆอีกแล้วคนลำบากแน่ๆเพราะคนขายเลิกผลิตแล้วคะ mc315ส่วนตัวยังไม่ได้ลงเลยคะ ไว้ลงเทอมหน้า อันนี้ทำมาให้เป็น mediafiles ของปีล่าสุดคะเพราะมันถ่ายลำบากมากเลยถ่ายมาได้แค่ปีเดียวก่อนละกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ตัวเต็มไปซีล๊อคติดต่อมาละกันนะคะ แอดเฟซเรียกมาก็ได้คะ ชื่อ Youuuja ไฟล์เป็น RAR นะคะ แก้ให้ใหม่แล้วคะ

mc 312         [You must be registered and logged in to see this link.]
mc315           [You must be registered and logged in to see this link.]

ขอให้โชคดีในการสอบนะคะ

cheers

annie99
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 16/03/2015

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ