กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

การขาดสอบ

Go down

การขาดสอบ

ตั้งหัวข้อ by michelle64 on Sun Mar 03, 2013 12:21 pm

คือ หนูเป็นนักศึกษาพรีดีกรีคะ เพิ่งเข้ามาเรียน ไม่รู้รายละเอียด แล้ววิชา EN2102หนูขาดสอบเพราะหนูติดสอบที่โรงเรียน ส่วนวิชาGAS2601หนูไม่ทราบว่าคณะจัดสอบเอง และไม่มีเพื่อนให้คำปรึกษาด้วย จึงอยากถามพี่ๆว่า ถ้าหนูขาดสอบ แล้วไปลงทะเบียนสอบใหม่เทอมหน้าแทน จะมีผลอะไรหรือเปล่าคะ ขอบคุณคะ Very Happy

michelle64
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 03/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: การขาดสอบ

ตั้งหัวข้อ by NeverPlan on Mon Mar 04, 2013 3:29 pm

ขาดสอบเหมือนกันเลยค่ะ เดือนที่แล้วยุ่งมาก พลาดสอบ ENG2102 ไปเลย ต้องลงใหม่เหมือนกันแน่เลยล่ะค่ะ
เท่าที่เคยเรียนผ่านมา ถ้าขาดสอบ ก็ไม่มีผลอะไรนะคะ เทอมหน้าก็ลงใหม่ แต่จะให้แน่ใจรอพี่ที่รู้จริงๆ มายืนยันก็ได้ค่ะ

เราก็ยุ่งจนไม่ได้เข้าคณะเลย ไม่ค่อยมีเพื่อนเหมือนกันค่ะ Sad ยังไงจะแอดมาเป็นเพื่อนเรียนกันก็ยินดีนะคะ


ปล. การที่เราไม่ได้ไปสอบ LAB ก็ถือว่าขาดสอบวิชานั้นไปเลย แล้วก็ไม่ต้องไปสอบตามที่ ตารางสอบไล่รายบุคคล เขียนไว้แล้วใช่มั้ยคะ? ใครทราบรบกวนยืนยันด้วยค่ะ Sad

NeverPlan
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 12
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 02/03/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: การขาดสอบ

ตั้งหัวข้อ by Mazziizz on Thu May 16, 2013 9:37 am

michelle64 พิมพ์ว่า:คือ หนูเป็นนักศึกษาพรีดีกรีคะ เพิ่งเข้ามาเรียน ไม่รู้รายละเอียด แล้ววิชา EN2102หนูขาดสอบเพราะหนูติดสอบที่โรงเรียน ส่วนวิชาGAS2601หนูไม่ทราบว่าคณะจัดสอบเอง และไม่มีเพื่อนให้คำปรึกษาด้วย จึงอยากถามพี่ๆว่า ถ้าหนูขาดสอบ แล้วไปลงทะเบียนสอบใหม่เทอมหน้าแทน จะมีผลอะไรหรือเปล่าคะ ขอบคุณคะ Very Happy

ถ้าไม่ได้ไปสอบ ก็คือสอบตกนั่นเอง ไม่ใช่ว่าขาดสอบแล้วไม่มีสิทธิ์สอบซ่อมน้าา
ก็แค่ไปลงสอบซ่อมค่ะ ถ้าซ่อมไม่ผ่านค่อยลงทะเบียนใหม่ในเทอมหน้า ไม่ต้องคิดมาก

หรือจะลงทะเบียนของเทอมหน้าก็ได้นะ แต่มันจะทำให้เราเสียโอกาสในการลงวิชาอื่นๆ แทน

ยกตัวอย่างของเรานะ
เราขาดสอบ MC331 เงี้ย เราก็ลงซ่อมตามปกติ เพราะเรามีสิทธิ์จะสอบอีกครั้งหนึ่ง
แต่ถ้าเราไปสอบปกติ เราจะมีสิทธิ์ผ่าน ถ้าตก ก็มีสิทธิ์สอบซ่อม (เหมือนว่าได้สอบ 2 ครั้ง)
แต่ถ้าไม่เข้าสอบ เราจะมีสิทธิ์สอบแค่รอบเดียวคือสอบซ่อม ถ้าซ่อมไม่ผ่านคือลงทะเบียนใหม่อย่างเดียว

ว่าต่อเรื่องตัวอย่างของเรานะ เราไม่ได้ไปสอบ ในเทอม s/54 เราก็ลงซ่อม s/54
แล้วก็ลงเทอม 1/55 ด้วย เท่ากับลงซ้ำซ้อน
แต่พอดีว่าเราดันสอบซ่อมผ่านใน s/54 ก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องไปสอบในเทอม 1/55 แล้ว
กลายเป็นเทอม 1/55 เสียเวลาในการเก็บไปอีก 1 ตัว แฮ่!


** ว่าซะยาว เอาง่ายๆ คือ ไปลงทะเบียนซ่อมจ้า แล้วซ่อมไม่ผ่านค่อยเอาไว้ลงใหม่ในเทอมถัดไป **

ง่ายๆ แค่นี้เข้าใจกว่าเนอะ 5555

avatar
Mazziizz
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง

จำนวนข้อความ : 173
Points : 251
น้ำใจงดงาม : 14
Join date : 27/03/2012
Age : 28

https://www.facebook.com/barkardiezbitzh /  https://twitter.com/#

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: การขาดสอบ

ตั้งหัวข้อ by Mazziizz on Thu May 16, 2013 9:39 am

NeverPlan พิมพ์ว่า:ขาดสอบเหมือนกันเลยค่ะ เดือนที่แล้วยุ่งมาก พลาดสอบ ENG2102 ไปเลย ต้องลงใหม่เหมือนกันแน่เลยล่ะค่ะ
เท่าที่เคยเรียนผ่านมา ถ้าขาดสอบ ก็ไม่มีผลอะไรนะคะ เทอมหน้าก็ลงใหม่ แต่จะให้แน่ใจรอพี่ที่รู้จริงๆ มายืนยันก็ได้ค่ะ

เราก็ยุ่งจนไม่ได้เข้าคณะเลย ไม่ค่อยมีเพื่อนเหมือนกันค่ะ Sad ยังไงจะแอดมาเป็นเพื่อนเรียนกันก็ยินดีนะคะ


ปล. การที่เราไม่ได้ไปสอบ LAB ก็ถือว่าขาดสอบวิชานั้นไปเลย แล้วก็ไม่ต้องไปสอบตามที่ ตารางสอบไล่รายบุคคล เขียนไว้แล้วใช่มั้ยคะ? ใครทราบรบกวนยืนยันด้วยค่ะ Sad


คำตอบเรื่องลงใหม่หรือไม่ อ่านเม้นด้านบนนะจ้ะ
ตอบ ปล. นะคะ (เราก็ไม่เคยสอบ LAB เลยสักครั้ง เพราะไม่มีเวลา ทำงานตลอด จะลางานแค่วันไปสอบตามตารางสอบไล่)
ขอแนะนำให้ไปสอบตามตารางสอบไล่ปกติค่ะ
avatar
Mazziizz
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง

จำนวนข้อความ : 173
Points : 251
น้ำใจงดงาม : 14
Join date : 27/03/2012
Age : 28

https://www.facebook.com/barkardiezbitzh /  https://twitter.com/#

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ