กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดคลิปการท่องเที่ยว ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

Go down

ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดคลิปการท่องเที่ยว ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

ตั้งหัวข้อ by TAT GREEN HEART on Fri Jan 25, 2013 3:08 pm


โครงการ “สุดยอดเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว” (Green Heart 4)

ชิงถ้วยและเงินรางวัล จากท่าน ผู้ว่าฯ ททท. ครั้งที่ 4[You must be registered and logged in to see this link.]


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับเว็บไซต์การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ[You must be registered and logged in to see this link.]
ร่วมจัดทำโครงการ “ท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว” และในปีที่ 4นี้
จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ
“สุดยอดเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว”โดยต่อยอดแคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่
เมืองไทยยั่งยืน” จากปี 2554 ผ่านสารหลัก 3 ประเด็น คือ สำนึก ด้วยกัน
และเข้าใจเที่ยวอย่างมีสำนึก
จะได้ความภูมิใจในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการเพิ่ม
มูลค่าทางการท่องเที่ยวในมิติของการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์
ซึ่งจะรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด
ล้อมของการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ไปจนถึงวิถีชีวิตชุมชน


[You must be registered and logged in to see this link.]

(ภาพบรรยากาศโครงการเมื่อปี 2555 Green Heart 3 )

รายละเอียดการรับสมัครและกติกาการแข่งขัน • เปิดรับสมัครระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2556


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • นักศึกษาอายุระหว่าง 18 – 25 ปี

 • สมัครเป็น
  ทีม ทีมละ 4 คน โดยสมาชิกในทีมต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย(ไม่จำกัดคณะ)
  หรือต่างมหาวิทยาลัยก็ได้ หรือตัวแทนนักศึกษาชมรม
  แต่ละทีมจะต้องตั้งชื่อทีมและมีภาพสร้างสรรค์ประกอบกลุ่ม


Key Massege ประเด็น
 • “สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยว มหัศจรรย์ทั่วไทย ”

รายละเอียดสื่อ
 • จัดทำคลิปวิดีโอ เชิญชวนเพื่อนๆออกเดินทางท่องเที่ยวในบ้านของเรา ภายใต้หัวข้อ “สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยว มหัศจรรย์ทั่วไทย ”จำนวน 1คลิป ความยาวไม่เกิน 10 นาที


วิธีการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขั้นตอนที่1 : สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ [You must be registered and logged in to see this link.]

 • ส่งใบสมัครโครงการมาที่อีเมล์ [You must be registered and logged in to see this link.]

 • ส่งแบบฟอร์มการสมัครก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2556

ขั้นตอนที่2: ส่งคลิปวิดีโอ
 • ส่งคลิปวิดีโอการท่องเที่ยว โดยการอัพโหลดผ่านยูทูป

 • ส่งลิ้งค์วิดีโอที่อัพโหลดลงยูทูปแล้วมาลงที่ [You must be registered and logged in to see this link.]

 • หมดเขตส่งผลงานคลิปวิดีโอ 30 เมษายน 2556 (ส่งก่อนมีสิทธิ์สะสมคะแนน View และ Like ได้ก่อน)

 • ประกาศทีมที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 (คะแนนจากยอด View,Like และคะแนนจากคณะกรรมการ


[You must be registered and logged in to see this link.]


(ภาพบรรยากาศโครงการเมื่อปี 2555 Green Heart 3 )


กิจกรรมการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ

1.รอบ Blind Auditions

 • ประกวดทำ คลิปวิดีโอ “สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยว มหัศจรรย์ทั่วไทย”

ความยาวไม่เกิน 10 นาที
 • ส่งผลงานโดยการอัพโหลดผ่าน Youtube หมดเขตรับผลงานรอบแรก 30 เมษายน 2556

 • ทีมที่มีคะแนนและจำนวนผู้ชมและ like มากที่สุด8 ทีม จะผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กิจกรรมCoachingและ กิจกรรม Battle

 • โดยจะประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ผ่านทาง [You must be registered and logged in to see this link.]


2.กิจกรรม Coaching

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดใน กิจกรรม Blind
Auditionsทั้ง 8 ทีม 32คน
จะได้ร่วมออกค่ายเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับการท่องเที่ยวแห่งโดย
ประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก โดยไปตามสถานที่ตามคำแนะนำจาก 4
สำนักงานในภาคตะวันออก โดยจะมีพี่ๆจาก ททท.
แต่ละสำนักงานเป็นโค้ชช่วยดูแล
และอำนวยการเรียนรู้ให้โดยจะเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างน้องๆ
นักศึกษาในแต่ละทีมกับพี่ๆในแต่ละสำนักงานได้ไปเรียนรู้และเก็บข้อมูล
จุดเด่นของสถานที่นั้นๆ เพื่อร่วมกันเตรียมจัดทำคลิปวีดีโอ ความยาวประมาณ
10-15นาที “สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีสันตะวันออก” ซึ่งจะนำไปแข่งขันกันต่อในรอบกิจกรรม Battle

3. กิจกรรม Battle

 • ช่วงแรก (Battle)

น้องๆ ทั้ง 8
ทีม จะถูกแบ่งออกเป็น 4สาย สายละ 2ทีม โดยทั้ง
2ทีมที่อยู่ในสายเดียวกันจะต้องทำการ (Battle) กันตั้งแต่ช่วงกิจกรรม
Coaching โดยมีพี่ๆ ททท. ที่เป็นโค้ช (Coaching)
ในแต่ละสำนักงานจะเป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือกมา 1ทีม ทีมที่ทำผลงานคลิปวีดีโอ “สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีสันตะวันออก”ได้เจ๋งและดีที่สุดจะได้เป็นตัวแทนของทีมเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย

 • ช่วงสุดท้ายรอบโชว์ (Show Off)

น้องๆทั้ง 4 ทีม จะต้องนำผลงานคลิปวีดีโอ “สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยว มหัศจรรย์สีสันตะวันออก” ที่โค้ชเลือกมาแล้ว มาแข่งขันกันชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่า ททท.


เกณฑ์การให้คะแนนจากคณะกรรมการและผู้ชมทางอินเตอร์เน็ต

1. ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ 30 คะแนน
2. จำนวนผู้ชมคลิปและกด Like ผ่านทาง Youtube 25 คะแนน
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 20 คะแนน
4. ความสามัคคีของทีม 20 คะแนน
5. ชื่อและภาพประกอบกลุ่ม 5 คะแนน


รางวัล

รางวัลสำหรับน้องนักศึกษา
 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศ 1 ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศ 2 ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

 • รางวัลชมเชย (5รางวัล) ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดได้ที่ [You must be registered and logged in to see this link.] และติดตามความเคลื่อนไหวทาง [You must be registered and logged in to see this link.]

TAT GREEN HEART
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 25/01/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ