กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

สอบผ่านทุกวิชาแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ

Go down

สอบผ่านทุกวิชาแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ

ตั้งหัวข้อ by jk26 on Mon Dec 03, 2012 11:05 am

สอบถามผู้รู้หน่อยครับ ผมสอบผ่านครบทุกวิชาแล้ว ต้องไปทำเรื่องจบที่ไหนยังไงต่อครับ ช่วยบอกที

jk26
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 29
Points : 67
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 08/11/2011
Age : 34
ที่อยู่ : บางเขน กรุงเทพฯ

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สอบผ่านทุกวิชาแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ

ตั้งหัวข้อ by hamstersom on Mon Dec 03, 2012 1:18 pm

ขั้นตอนแจ้งจบการศึกษา
1. กรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษาที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย [[You must be registered and logged in to see this link.] ที่ลิ้งค์ “สารสนเทศนักศึกษาà งานบริการนักศึกษา à นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา/บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ” โดยนศ.ต้องดำเนินการ ให้เสร็จสิ้นก่อนมาแจ้งจบที่คณะฯ พร้อมทั้ง Print ใบยืนยันการกรอกข้อมูลทาง Internet แนบมาเป็นหลักฐานด้วย

2. เช็คเกรดภาคล่าสุด [ ภาคที่ครบหลักสูตร ] ก่อน ว่าผลสอบออกเป็นทางการ หรือยัง [ ถ้ายังต้องรอผลสอบเข้าคอมฯ ไม่ติด I หรือ * ]

3. เตรียมเอกสารการแจ้งจบมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนอาคาร 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์

v รูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

v ใบเช็คเกรด ตัวจริง {ไม่ต้องถ่ายสำเนา } ขอได้ที่ KLB ชั้น 1

v สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 1 ภาคสุดท้ายที่เข้าสอบ (ถ้าจบภาคซ่อมให้นำมา 2 ภาค) หากไม่มีขอได้ที่ KLB ชั้น 1

v สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ

v เตรียมเงิน 3 บาท ไว้จ่ายค่าไปรษณียบัตร

v ใบยืนยันการกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต [หน้าสุดท้ายหลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว]

เตรียมเอกสารให้ครบทั้ง 6 อย่างด้านบนแล้วจึงมายื่น เพื่อขอใบคำร้องไปกรอก [ดูตัวอย่างการกรอกเอกสารได้ที่บอร์ด]

** หากนักศึกษาต้องการขอใบรับรองคณะฯ ด่วน ให้เตรียมเอกสารตามขั้นตอนด้านล่างยื่นพร้อมเอกสารแจ้งจบ **

4. ยื่นเอกสารพร้อมใบคำร้องที่กรอกแล้ว

5. รอรับไปรษณียบัตรส่งไปตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ ประมาณ 35 วัน เพื่อแจ้งครั้งที่ , ลำดับที่ ที่สภาอนุมัติ

6. เมื่อได้รับไปรษณียบัตรแล้วจึงไปติดต่อที่สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 – 4 ตามข้อ 3-4 ในใบที่ฉีกส่วนท้ายคำร้องแจ้งจบที่ให้ไป

7. รอฟังประกาศรายชื่อ และ สถานที่นัดเข้าซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และรับจริง จากทางประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมายเหตุ : หากนักศึกษาต้องการขอใบรับรองคณะฯ {มีอายุ 60 วันเท่านั้น}

เฉพาะกรณีที่ยังไม่สามารถไปทำใบรับรองสภาได้ ต้องมาแจ้งจบไปแล้วอย่างน้อย 2 อาทิตย์ หรือสามารถเตรียมมาพร้อมเอกสารแจ้งจบ ดังนี้

1. ใบเสร็จค่าขอใบรับรองนักศึกษา 20 บาท {ชำระเงินที่ กองคลัง ใต้ตึกอธิการบดี ชั้น 1}

2. รูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพ 2 นิ้ว 1 รูป {เสื้อคอปก, ไม่มีลวดลาย} นักศึกษาหญิงผมยาวควรไว้ด้านหลัง ไม่ปล่อยสยายมาด้านหน้า

*** หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา โทร. 02-318-0054-5 ต่อ 1053 , 02-310-8269เราก็รอแจ้งจบเหมือนกันค่ะ อันนี้เป็นเอกสารที่เราโหลดมา ลองอ่านดูนะคะ^^
avatar
hamstersom
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 98
Points : 139
น้ำใจงดงาม : 11
Join date : 04/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สอบผ่านทุกวิชาแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ

ตั้งหัวข้อ by jk26 on Mon Dec 03, 2012 2:05 pm

ขอบคุณมากเลยครับ เป็นพระุคุณอย่างยิ่ง

jk26
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 29
Points : 67
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 08/11/2011
Age : 34
ที่อยู่ : บางเขน กรุงเทพฯ

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: สอบผ่านทุกวิชาแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ

ตั้งหัวข้อ by Octopuzz on Mon Dec 03, 2012 11:49 pm

ใบยืนยันการกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต [หน้าสุดท้ายหลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว]


ที่มี 3 ส่วนใช่ไหมครับ
avatar
Octopuzz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 16
Points : 23
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 08/09/2011
Age : 32
ที่อยู่ : ชลบุรี

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ