กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ENG2002(eng202) กับ ENG2101(en203) อันไหนยากกว่ากันคะ

Go down

ENG2002(eng202) กับ ENG2101(en203) อันไหนยากกว่ากันคะ

ตั้งหัวข้อ by JidaPear on Wed Nov 28, 2012 12:57 pm

ENG2002(eng202) กับ ENG2101(en203) อันไหนยากกว่ากันคะ[/b]

รบกวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ช่วยหน่อยค่ะ
เหลือ en ตัวสุดท้ายแล้ว ไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดี
ระหว่าง 2 ตัวตามหัวข้ออะค่ะ

คือ ผ่าน en101,102,201 มาแล้ว
เหลืออีก 1 ตัวถึงจะครบ

และตอนนี้เลือกลง ENG2101(en203) ไปในเืทอม 2/2555 แล้ว
แต่ en203 ไม่มีวิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง
ก็เลยอยากเปลี่ยนเป็น ENG2002(en202) แต่อ่านจากเว็บบอร์ดแล้วมีแต่คนบอกว่ายากอ่าค่ะ

รบกวนช่วยโหวด 2 วิชานี้หน่อยน้าคะ
ว่าอันไหนยากกว่ากันค่ะ จะได้ไปบอกเลิกถอนอ่าาา...

ช่วยด้วยนะค้าาาาา... ขอบคุณมากๆ นะคะ
รักเด็ก ม.รามฯ ทุกคนค่ะ Very Happy

JidaPear
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 13
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 14/10/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ENG2002(eng202) กับ ENG2101(en203) อันไหนยากกว่ากันคะ

ตั้งหัวข้อ by fuufou on Wed Nov 28, 2012 2:46 pm

คนละแบบกันเลยค่ะ
EN202 เ้น้นการอ่าน (น่าจะวิชาอ่านตีความ) ถ้าศัพท์เราแม่นก็โอเคค่ะ ไม่ต้องอ่านอะไรมาก อ่านแต่เนื้อเรื่องในหนังสือนี่ล่ะ แถมถ้าสอบปลายภาค ปกติ อ.จะบอกด้วยว่าจะออกบทอ่านอันไหน เตรียมตัวได้ง่ายมากค่ะ
ผิดกับ EN203 วิชาอ่านออกเสียง เราต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (ไปอ่านออกเสียงให้อาจารย์ฟัง) ออกเสียงเราว่าพอรอดกันอยู่แล้ว แต่ทฤษฎีกระอักเลือดค่ะ ต้องจำพวกสัทอักษรที่ใช้ ว่าตัวนี้ออกเสียงยังไง จำฐานกรณ์ในการออกเสียงว่าตัวนี้ ใช้อวัยวะใดออกเสียง จำพวกการเน้นเสียง ทั้งในคำ, วลี และประโยคต่าง ๆ ด้วย

สำหรับเรา EN202 ง่ายกว่า EN203 มากเลยค่ะ (อย่างน้อย 202 ก็ไม่ต้องจำสัทอักษรแล้ว) แล้วเกรดเรา 202 ได้มากกว่า 203 ด้วยค่ะ (ซะงั้นเลย แหะๆ)

fuufou
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 107
Points : 174
น้ำใจงดงาม : 45
Join date : 23/03/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ENG2002(eng202) กับ ENG2101(en203) อันไหนยากกว่ากันคะ

ตั้งหัวข้อ by fuufou on Wed Nov 28, 2012 2:47 pm

พิมพ์ผิด จะบอกว่า 202 เตรียมตัวได้ง่ายกว่า ไม่ใช่ง่ายมาก นะคะ T_T

fuufou
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 107
Points : 174
น้ำใจงดงาม : 45
Join date : 23/03/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ENG2002(eng202) กับ ENG2101(en203) อันไหนยากกว่ากันคะ

ตั้งหัวข้อ by 9songs on Wed Nov 28, 2012 3:24 pm

202 เถอะครับ
203 ต้องทำอะไรมากมายและต้องสอบปฏิบัติด้วย
avatar
9songs
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง

จำนวนข้อความ : 197
Points : 279
น้ำใจงดงาม : 56
Join date : 08/03/2012
ที่อยู่ : Bangkok

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ENG2002(eng202) กับ ENG2101(en203) อันไหนยากกว่ากันคะ

ตั้งหัวข้อ by jovp on Thu Nov 29, 2012 12:35 pm

202 เห็นด้วยครับ 202 ง่ายกว่า แถมไม่ต้องสอบภาคปฏิบัติเพิ่มด้วยครับ

jovp
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 71
Points : 96
น้ำใจงดงาม : 23
Join date : 31/03/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ENG2002(eng202) กับ ENG2101(en203) อันไหนยากกว่ากันคะ

ตั้งหัวข้อ by JidaPear on Thu Nov 29, 2012 5:11 pm

ขอขอบคุณทุกคำแนะนำและความเห็นมากเลยนะคะ
ทั้งคุณ fuufou / 9songs / jovp

เดี๋ยวจะไปบอกเลิก-ถอนเปลี่ยนเป็น en 202 แทนล่ะค่ะ
ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ Very Happy

JidaPear
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 13
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 14/10/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ