กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

MC331 MC336 HI121 e-testing แนะนำหน่อยค่ะ

Go down

MC331 MC336 HI121 e-testing แนะนำหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by glicoporky on Fri Nov 02, 2012 10:09 pm

คืออยากสอบถามคนที่เคยสอบผ่านวิชา MC331 MC336 HI121 ใน e-testing อะค่ะ
แนะนำหน่อยค่ะว่าควรจะอ่านหนังสือหรือเอกสารจากไหนดีค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
avatar
glicoporky
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 30
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 08/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: MC331 MC336 HI121 e-testing แนะนำหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by Mazziizz on Tue Nov 06, 2012 9:30 am

เราตก MC331 มา 2 รอบ ทั้งสอบจริงและสอบซ่อม เลยลงทะเบียนเมื่อเทอมก่อน สอบอีเทสผ่านค่อ แต่เกรดไม่ค่อยสวย ได้ D ค่ะ เราอ่านแค่ชีทข้อสอบของเทอมก่อนๆ ข้อสอบจะ งงๆ นิดนึง (ไม่รู้คนอื่น งง เหมือนเรามั้ย) แนะนำให้อ่านชีทข้อสอบของหลายๆ เทอมค่ะ

MC336 เราก็จะลงเทอมนี้เหมือนกัน
HI121 เราไม่ได้ลงค่ะ
avatar
Mazziizz
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง

จำนวนข้อความ : 173
Points : 251
น้ำใจงดงาม : 14
Join date : 27/03/2012
Age : 28

https://www.facebook.com/barkardiezbitzh /  https://twitter.com/#

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: MC331 MC336 HI121 e-testing แนะนำหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by jiji on Sat Nov 10, 2012 12:17 am

แนะนำค่ะ พี่ซื้อชีสหน้ารามมาอ่าน พยายามทบทวน สัก2 รอบ อ่านให้จบเล่ม ทำได้แน่นอนค่ะ ของพี่เคย สอบพร้อมกัน mc 331 กับ mc 336 ห่างกันแค่คาบเดียว แทบน๊อคค่ะ แต่ได้ P มาครอง ก็ดีใจแล้วค่ะ พยายามค่ะ สู้ๆๆๆๆ

jiji
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 24
Points : 24
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 10/11/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: MC331 MC336 HI121 e-testing แนะนำหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by ihaleruya on Mon Nov 12, 2012 10:34 am

สอบ e-testing 1/55 ผ่านแล้วจะมีชื่อในบอร์ดประกาศผลสอบเทอมนั้นๆรึป่าวคับ ผมไปดูไม่เห็นชื่อตัวเองงะ

ihaleruya
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 18
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 06/04/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: MC331 MC336 HI121 e-testing แนะนำหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by benetton on Mon Nov 12, 2012 11:20 am

เคยสอบอีเทส mc331 เทอม2/54 ค่ะ ได้G มา ก็อ่านชีทสรุป และข้อสอบเก่าๆและโหลดคำบรรยายเทอมย้อนหลังมาฟังค่ะ

ส่วนmc336 ลงอีเทสเทอม2/54ค่ะ ได้pมา ก้อ่านชีทที่ร้านถ่ายเอกสารคณะ และข้อสอบเก่าอาราเร่ ค่ะ เสียดายไม่มีคำบรรยายย้อนหลังให้โหลด.... ตอนสอบจะมีวิเคราะห์เยอะค่ะ เลยทำได้แค่พอผ่าน

อ่านหลายๆๆรอบนะคะ ทั้งสองวิชา เนื้อหาไม่หนีไปไหนค่ะ

benetton
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 17
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/05/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: MC331 MC336 HI121 e-testing แนะนำหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by glicoporky on Mon Nov 12, 2012 11:40 am

ขอบคุณทุกคำตอบมากค่ะ ^ ^

เมื่อวานลองไปถามที่ร้านถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ เหมือนเค้าโละชีทเก่าทิ้งหมด
ไปถามมาว่า "มีชีทวิชา MC331 MC336 ไหมค่ะ" เค้าบอกว่า "มีที่ติดหน้าประตู ถ้าไม่มีก็ไม่มี" - -"
ในกระดาษเห็นมีเขียนวิชาเดียวเองค่ะที่เป็น MC คือ MCS4400 มั้งค่ะ
แต่เห็นเทอมที่แล้วยังมีตั้งหลายวิชา เพราะเมื่อเทอมที่แล้วเราเพิ่งไปซื้อชีท MC221 มา

ใครพอจะมีชีท MC331 MC336 เก่าๆ ที่ร้านถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์มั่งค่ะ

ตอนนี้ก็ซื้อชีท MC336 ของอาราเร่ กับ พี่เสก มาอ่าน
ส่วน MC331 ก็ซื้อชีทแดงมาอ่านค่ะ T T
avatar
glicoporky
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 30
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 08/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: MC331 MC336 HI121 e-testing แนะนำหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by Mazziizz on Mon Nov 12, 2012 2:17 pm

MC336 ก็ซื้อชีทสรุปมาอ่านเหมือนกันค่ะ หาหนังสือไม่ได้ จริงๆ อยากได้เป็นข้อสอบเก่ามากกว่า MC331 อ่านข้อสอบเก่าค่ะ อีเทสแล้วผ่านรอบเดียวว
avatar
Mazziizz
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง

จำนวนข้อความ : 173
Points : 251
น้ำใจงดงาม : 14
Join date : 27/03/2012
Age : 28

https://www.facebook.com/barkardiezbitzh /  https://twitter.com/#

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: MC331 MC336 HI121 e-testing แนะนำหน่อยค่ะ

ตั้งหัวข้อ by glicoporky on Tue Dec 11, 2012 11:22 pm

ขอบคุณทุกคำตอบมากๆ นะค่ะ ไปสอบมาแล้วค่ะ
MC331 D+ (คิดว่าทำได้ 80% แต่ได้แค่ D+ Crying or Very sad),
MC336 B ค่ะ Very Happy
avatar
glicoporky
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 30
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 08/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ