กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

Go down

ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by chindongwook on Sun Sep 30, 2012 10:31 pm

วิชา soc4083 ปรนัย40ข้อ ข้อละ1คะแนน อัตนัย 3 ข้อ ข้อละ 20คะแนน ต้องได้คะแนน 53ขึ้นไปถึงผ่าน

-ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยาที่สำคัญตั้งแต่ศตวรรษที่18-ปัจจุบัน

-ประโยชน์ของแนวคิด ทฤษฎีที่มีต่อการพัฒนา การวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคม

ปล.เห็นอ.บอกว่าทุกกทฤษฎีที่ถามในอัตตนัย "สามารถเอามาใช้กับสังคมปัจจุบันอย่างไร"

คำศัพท์ ทางปรนัย* ให้จำความหมาย,,ใจความสำคัญของศัพท์ คือหลักๆจำความหมายนะค่ะ ศัพท์ทั้ง21ข้ออกหมดทุกตัว

-Concept , Ideal Type, Utopia

-Homogeneity ,Heterogeneity , Social Distance , Social Distance

-Acculturation ,Assimilation ,Cultural Lag

-Anomie , Marginal Man(บุคคลชายขอบ) ,Deviant Behavior

*สำหรับตัวนี้อ.บอกว่า นศ.มักจำสลับกัน -Social Structure , Social Organization , Social Process

-Bureaucracy , Capitalism , Communism

-Contralitation , Urbanization , Applied Sociology

ส่วนประเภทบุคคลใน"ปรนัย"ที่อ.ถาม ก็จะมีประมาณ August comte,emile durkheim,Herbert spennser,Max Waber,Edward R Tylor

,Franz Boaz,Bronislaw Malinowski,A.R. Radcliffe Brown,Ruth Benedict,Magaret Mead,Claude Levi-strauss,charles Darwin

,Claude Levi Strass
ประมาณว่าทฤษฎีปฎิฐานวิทยา คือ................
ผู้ที่เก็บข้อมูลศึกษาที่เป็นผู้หญิง ในประเทศบราซิล คือ............

*ลักษณะการถามในปรนัย อ.บอกมีช้อยให้เลือก แต่การถามของปรนัยไม่ได้ถามแค่คำศัพท์แต่ยังมีถึงบุคคลด้วย ประมานนั้น ตัวอย่างการถาม

1.กระบวนต่างๆและผลของความสำคัญซึ่ง บุคคลหรือกลุ่มได้รับเอาวัฒนธรรมอื่นๆมาใช้ คำตอบคือ Acculturation

2.พฤติกรรมที่หันเหจากบรรทัดฐานที่กำหนดในสังคมอาจแตกต่างตามสภาพโครงสร้างทางสังคม คำตอบคือ Deviant Behavior

3.วิวัฒนาการของสังคมซึ่งเริ่มจาก พื้นฐานทางสังคมที่เหมือนกัน คำตอบคือ Homogeneity

4.รูปแบบของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีระหว่างกลุ่มและได้มีการจัดระเบียบการเปลี่ยนแปลงทางทางสังคม คำตอบคือ Social Process

5.การศึกษาความเจริญเติบโตในสัดส่วนของประชากรที่อาศัยในบริเวณเขตเมือง คำตอบคือ Urbanization

6.ผู้ใดศึกษาสังคมแบบปฏิฐานนิยมและอธิบายโครงสร้างสังคมว่ามี 2ลักษณะ คือสังคมสถิตย์ และ สังคมพลวัต คำตอบคือ August Comte

7.The Structural Anthropology คือผลงานของนักวิชาการท่านใด คำตอบคือ Claude Levi-Strauss

8.การอธิบายความจริงทางสังคม( Social Facts) เป็นความคิดของนักวิชาการท่านใด คำตอบคือ E'mile Durkheim

9.ผู้นำทางการเมืองได้นำแนวความคิด วิวัฒนาการของผู้ใดไปใช้ทำให้เกิดโศกนาฎกรรมการเมือง อันนี้ฟังไม่ทันหน้าจอภาพก็ดำไปเลย ถ้าใครรู้บอกกันบ้างนะ

ส่วนอัตนัย ให้เลืออธิบายทฤษฎีที่ให้มา3ข้อ พร้อมอธิบายแนวคิดและผลงานของนักสังคมวิทยาของแต่ละทฤษฏีและ นำไปใช้ในสังคมปัจจุบันยังไง พร้อมยกตัวอย่าง
ทฤษฎีมีประมาน10ข้อมั้งที่ให้เลือก

1.ทฤษฎีเชิงสัญญลักษณ์(ไม่แน่ใจ)
2.ทฤษฎีการกระทำทางสัคม
3.ทฤษฏีแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
4.ทฤษฎีความขัดแย้ง
5.ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม
6.ทฤษฎีหน้าที่นิยม
7.ทฤษฎีวิวัฒนาการ
8.ทฤษฎีวัฒนธรรมและบุคคลิกภาพ
9.ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
10.ทฤษฎีมานุษยวิทยาประวัติศาสตร์

ปล.อาจจะมีบางอันที่จำผิดพลาดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย Very Happy


แก้ไขล่าสุดโดย chindongwook เมื่อ Wed Oct 10, 2012 10:23 pm, ทั้งหมด 3 ครั้ง

chindongwook
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 14
Points : 29
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 26/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by lek on Wed Oct 03, 2012 12:27 pm

ขอบคุณมากนะคะ ติดอยู่ 2 เล่ม so483/an313 ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผ่าน จบเทอมนี้นะคะ

lek
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 16
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 25/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by chindongwook on Wed Oct 03, 2012 2:16 pm

ขอให้ทุกคนสอบได้ AAAAAAAAAAAAA ทุกคนน่ะค่ะ ส่วนเราคงรอลุ้นF 555555+ ขึ้นอยู่กับอาจารย์ จะให้จบหรือผ่าน เอ้ย ซ่อม เห้อ ^^"


แก้ไขล่าสุดโดย chindongwook เมื่อ Wed Oct 10, 2012 10:21 pm, ทั้งหมด 3 ครั้ง

chindongwook
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 14
Points : 29
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 26/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by santosbeckham on Wed Oct 10, 2012 1:18 am

แวะมาเก็บข้อมูล จะสอบ เช้านี้แล้ว..ขอบคุณครับ

santosbeckham
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 11
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 09/08/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by sarutta_29 on Tue Oct 30, 2012 10:33 am

5555 ฝึกแต่แบบฝึกหัดหลังเล่ม ลืมฝึกเป็นทฤษฏีแต่ละกลุ่ม ตึบๆๆๆ รอซ่อมแหงงง
avatar
sarutta_29
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 50
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 11/09/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by icekung17 on Thu Nov 01, 2012 12:24 pm

ขอแชร์ และ แนะนำคนใกล้จะจบหรือติดตัวนี้หรือ AN213/AN313/SO483 ถ้าลง เทอม2/2555 (ถ้า3วิชานี้เปิด) แนะนำลองเข้าไปคราบแรกๆ หากลุ่มทำงาน 3ชิ้นๆละ20คะแนน ช่วยได้มากจริงๆครับ

แต่ก่อนผมคิดว่า3ตัวนี้ยากมากๆไม่เคยเข้าเรียนรอสอบยังเดียว ก็ตกแล้วตกอีก(ไม่เก่งเขียน) แต่พอเข้าไปลองเรียนและ อาจารย์ปรับมาให้มีคะแนนเก็บ ผมก็ทำทุกงาน ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สุดท้ายได้40+ เวลาไปสอบก็ทำแต่ปรนัย เพราะง่ายมากๆ

อย่าง SO4083 ที่เพิ่งสอบ คะแนนเก็บ เต็ม60 เราได้57 เลยไปเน้นอ่านทำปรนัย 40คะแนนให้ได้เยอะๆ เพื่อ A

ยังไงก็ลองดูครับสำหรับคนที่เขียนไม่เก่ง และมีเวลาเข้าเรียนพรีเซนรายงาน

ปล.ผมเข้าเรียนไม่ครบทุกครั้งแต่ไปเมื่อต้องส่งงานหรือรายงานหน้าชั้น


icekung17
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/09/2011
Age : 34

https://www.facebook.com/Jommann.Buu.Shop

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by APP on Sun Nov 04, 2012 6:14 pm

ขอถามหน่อยน่ะค่ะวิชานี้มีคนเข้าเรียนเยอะมัยค่ะ
avatar
APP
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 73
Points : 113
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by sarutta_29 on Sun Nov 04, 2012 10:08 pm

เยอะนะ มีทำงานกลุ่ม อาจารย์ค่อนข้างจุ๊กจิกด้วย
avatar
sarutta_29
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 50
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 11/09/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by icekung17 on Mon Nov 05, 2012 8:07 am

APP พิมพ์ว่า:ขอถามหน่อยน่ะค่ะวิชานี้มีคนเข้าเรียนเยอะมัยค่ะ


เทอมที่ผ่านมา เยอะครับที่มานั่งเรียนนะ เยอะจนงานบางชิ้นเต็มอะ อาจารย์เลยต้องให้ไปนั่งฟังบรรยายเชิงวิชาการที่มหาลัยและทำรายงานมาส่ง

icekung17
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 10
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/09/2011
Age : 34

https://www.facebook.com/Jommann.Buu.Shop

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by APP on Sat Dec 01, 2012 4:00 pm

อ่อค่ะ ขอบคุณมากๆๆเลยนะค่ะ ขอถามอีกนิดนะค่ะงานที่ให้ทำต้องพรีเซนในชั้นเรียนมัยค่ะ
avatar
APP
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 73
Points : 113
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by sarutta_29 on Sat Dec 01, 2012 7:08 pm

ของเทอม1 มีพรีเซนนะ แต่ซัมเมอร์จะไม่มีเปิดสอน สอบอย่างเดียว
avatar
sarutta_29
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 50
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 11/09/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by lilith on Sat Dec 01, 2012 7:36 pm

เทอม2/55เปิดสอบอย่างเดียวค่ะ ไม่มีบรรยาย(ไม่ต้องเข้าเรียน)

SOC4083 เปิดบรรยายในเทอม 1 ไม่เปิดในภาคฤดูร้อน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปรนัย60ข้อ(60คะแนน) อัตนัย2ข้อ (40คะแนน)
ในเทอม2/55 ไม่มีการบรรยาย ให้ศึกษาบทเรียนในเว็บไซ์ตมหาวิทยาลัย
โดยศึกษาแต่ละทฤษฎีให้เข้าใจ และนำไปประยุกต์ในการมองปรากฏการณ์ต่างๆของสังคมยุคปัจจุบัน สำหรับการตอบข้อสอบปรนัย อัตนัย
นักศึกษาไม่ควรท่องจำ แต่ต้องสามารถเขียนอธิบายและยกตัวอย่างให้ชัดเจน

ที่มาจาก ข่าวรามค่ะ

lilith
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 148
Points : 212
น้ำใจงดงาม : 30
Join date : 22/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by chindongwook on Fri Dec 07, 2012 7:43 pm

ในที่สุดก็ผ่านวิชานี้สักที ได้Cมา ดีใจมากมายยยย

ขอให้ทุกคนผ่านนและจบเร็วๆๆนะค่ะ Very Happychindongwook
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 14
Points : 29
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 26/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

soc 4083

ตั้งหัวข้อ by lek on Tue Dec 18, 2012 3:32 pm

ผลสอบ เทอม 1/55 ออกแล้ว ได้ B คะ ยังไงเอาใจช่วยทุกคนให้สอบผ่านคะ เทอม 2/55 ไม่เปิดสอนคะ ปรนัย 60 อัตนัย 2 ข้อ ไม่ได้เข้าเรียนทำรายงานคะ ฟังจากไกค์ลายเทปบรรยาย พยายามจำศัพท์ให้แม่นคะ ตามที่เพื่อนบอก 21 คำ ชื่อบุคคล แนวคิดทฤษฏีแต่ละท่าน ตามที่เพื่อนบรรยายคะรับรองผ่านชัวร์ Laughing

lek
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 16
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 25/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by 8thSepTeM on Thu Dec 20, 2012 10:14 pm

SO483 วิชานี้แค่เข้าเรียน ทำงานส่งครบ A อยู่ไม่ไกลค่ะ อาจารย์ใจดีเป็นกันเองด้วย คริๆ
avatar
8thSepTeM
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 20/12/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by Mazziizz on Mon Jan 07, 2013 4:39 pm

แวะมาเก็บข้อมูล ขอบคุณมากๆ ค่ะ
avatar
Mazziizz
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง

จำนวนข้อความ : 173
Points : 251
น้ำใจงดงาม : 14
Join date : 27/03/2012
Age : 28

https://www.facebook.com/barkardiezbitzh /  https://twitter.com/#

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by naiman3000 on Tue Feb 19, 2013 3:46 pm

Laughing bounce cheers lol!
avatar
naiman3000
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 22
Points : 38
น้ำใจงดงาม : 10
Join date : 12/04/2012
Age : 31

https://facebook.com/Nai.Theeranai

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by kriangkraimkb on Sun Apr 21, 2013 9:52 pm

ขอบคุณมากๆเลยครับ ตอนนี้รอลุ้นเกรดอยู่

kriangkraimkb
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 21/04/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ข้อสอบSOC4083 ภาค1/55 จากที่สอบมาวันนี้

ตั้งหัวข้อ by kriangkraimkb on Mon May 13, 2013 2:17 am

ขอบคุณมากๆครับผม สอบผ่านแล้ว Very Happy

kriangkraimkb
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 21/04/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ