กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

แนะนำหัวข้อใหม่(ตอนนี้หัวข้อนี้หยุดใช้งานไว้ก่อน)

Go down

แนะนำหัวข้อใหม่(ตอนนี้หัวข้อนี้หยุดใช้งานไว้ก่อน)

ตั้งหัวข้อ by Admin on Tue Mar 15, 2011 11:04 pm

สวัสดีสมาชิก human-ru.com ทุกคนนะครับ

วัตถุประสงค์ข้อแรกที่ผมสร้างบอร์ดนี้ขึ้นมา ผมก็อยากจะให้เป็นเหมือนกับคำอธิบายที่หัวของบอร์ด คือ "บอร์ดแห่งมิตรภาพ ความช่วยเหลือ สามัคคี เป็นเพื่อนคุย ช่วยกันเรียน สอบถามและแนะนำกันในด้านการเรียนและด้านที่มีประโยชน์" เพราะผมเห็นว่าน่าจะมีแหล่งที่พูดคุย สอบถาม แสดงความคิดเห็น กันได้อย่างง่ายๆ แต่ในปัจจุบันก็มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและรวมตัวกันได้หลากหลายช่องทางมากๆ ซึ่งก็น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนมากขึ้น อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคล

อีกประเด็นก็เพื่อ(เผื่อ)จะได้เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ให้เพื่อนๆที่ไม่ได้เข้าเรียนด้วยเพราะเหตุผลจำเป็นต่างๆกันไป ได้มีโอกาสติดตามการเรียนการสอนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาที่มหาวิทยาลัยไม่มีการถ่ายทอดผ่านอินเตอร์เน็ต

ต่อไปจะพูดถึงหัวข้อใหม่ ที่กำลังสร้างอยู่ ซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดวิชา ไล่ไปเป็นรายวิชา และรายละเอียดแต่ละวิชาที่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์จำเป็นต้องเรียน ดังนี้คือ แนวข้อสอบเก่า อัพเดทคำบรรยาย พูดคุยปรึกษารายวิชา
[You must be registered and logged in to see this image.]

"แนวข้อสอบ" ก็จะเป็นแนวข้อสอบเก่า แนวข้อสอบเทอมปัจจุบันที่ท่านอาจารย์ไกด์ให้ในคาบแรกหรือคาบสุดท้าย แนวข้อสอบต่างๆระหว่างเรียน หรือแนวข้อสอบต่างๆที่เพื่อนๆได้มา แล้วอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้ด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นการพิมพ์ขึ้นมาใหม่ หรือเป็นไฟล์รูปที่ถ่ายมาจากสมุดจดของตนหรือถ่ายมาจากเอกสารที่อาจารย์แจกให้หรืออื่นๆ หรือในรูปแบบไฟล์ใดๆก็สามารถทำได้

"อัพเดทการเรียนในเทอมปัจจุบัน" จะเป็นการให้ข้อมูลอัพเดทของในแต่ละคาบเรียน อาจจะเป็นแค่หัวข้อที่เรียนในแต่ละครั้ง และอาจารย์แนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้าง หรือเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนก็ได้ ข้อมูลอาจจะเป็นการพิมพ์ขึ้นมาใหม่ การถ่ายรูปจากสมุดเลคเชอร์หรือในรูปแบบใดๆ ในหัวข้อนี้คงต้องอาศัยอาสาสมัครที่เข้าเรียนในวิชานั้นๆมาช่วยอัพเดทเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆ

"พูดคุย สอบถามเกี่ยวกับรายวิชา" หัวข้อนี้ก็มีไว้เพื่อมีข้อสงสัยหรือติดขัดในจุดใดในรายวิชานั้นๆ ก็ลองโพสต์ถามเพื่อนได้ในนี้

ในส่วนที่กำลังสร้างอยู่ก็มีรายละเอียดดังที่กล่าวไป ซึ่งก็กังวลเล็กๆอยู่เหมือนกันว่าจะมีคนมาช่วยกันโพสต์อย่างที่ได้วางโครงสร้างไว้หรือไม่แต่....ก็ไม่เป็นไร ก็สร้างเผื่อๆเอาไว้ เผื่อจะมีประโยชน์ pale

แต่อย่างไรแล้ว ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆ ที่พอจะมีเวลาและมีข้อมูลพอที่จะแนะนำช่วยเหลือกันได้ให้เข้ามาช่วยโพสต์กันบ้างนะครับ การที่เราได้เป็นฝ่ายให้นอกจากจะเป็นการแสดงน้ำใจแล้ว ก็น่าจะมีผลดีต่อการเรียนของเราเหมือนกันนะครับ อย่างน้อยก็มีใจจดจ่ออยู่กับการเรียน และยังได้ทบทวนไปในตัวด้วย

คาดว่าหัวข้อนี้ น่าจะเสร็จก่อนภาคซัมเมอร์นี้แต่ถ้ายังไม่เสร็จอย่างไรก็เชิญเพื่อนๆพูดคุยในเรื่องรายวิชานี้ไปในส่วนของแต่ละเมเจอร์ตามเดิมไปก่อนนะครับ

*** และสุดท้ายก่อนจบกระทู้ขอฝาก การร่วมสนุกกับบอร์ดเล็กน้อยแล้วกันนะครับ ทางบอร์ดจะมอบของรางวัลที่ระลึกเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่โพสต์ถาม-ตอบแสดงความคิดเห็นมากที่สุด 20 ลำดับ(ไม่รวมuser ของAdmin) รางวัลใหญ่(ที่ไม่ใหญ่มาก) 5 รางวัล และของที่ระลึก 15 รางวัล ซึ่งจะประกาศผล ในวันพุธที่ 21 ก.ย. 2554 ถือเป็นผลพลอยได้จากการใจดีช่วยเหลือช่วยแนะนำเพื่อนๆนะครับ ของรางวัลจะจัดส่งไปทางไปรษณีย์ ส่วนของรางวัลจะเป็นอะไรนั้นจะนำมาโพสต์ให้เลือกอีกทีครับ pirat cat
แก้ไขล่าสุดโดย Admin_กิ๊กก๊อก เมื่อ Tue Jul 05, 2011 12:03 pm, ทั้งหมด 4 ครั้ง

signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำหัวข้อใหม่(ตอนนี้หัวข้อนี้หยุดใช้งานไว้ก่อน)

ตั้งหัวข้อ by geeboxo on Wed Mar 16, 2011 2:43 pm

ยอดเยี่ยมมากเลยจ้าพี่แอดมิน
เป็นกำลังใจให้ทำเสร็จในเร็ววันนะจ๊ะ

อัพเดทการเรียนในเทอมปัจจุบัน << อันนี้น่าสนใจมาก
เทอมหน้าจะเข้าเรียนทุกวิชาแล้วคงมีโอกาสได้แชร์โน้ตในห้องเรียนกับเพื่อนๆมากมายเลยทีเดียว

Smile
avatar
geeboxo
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 40
Points : 65
น้ำใจงดงาม : 8
Join date : 10/03/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำหัวข้อใหม่(ตอนนี้หัวข้อนี้หยุดใช้งานไว้ก่อน)

ตั้งหัวข้อ by Admin on Sat Mar 26, 2011 5:41 am

(((หมวดวิชาภาษาอังกฤษ....ในรายวิชาที่เปิดสอนในซัมเมอร์2553นี้...สร้างเสร็จแล้วนะครับ...หากมีคำถามหรือคำแนะนำเกี่ยวกับรายวิชาEN ต่างๆ...แนะนำให้ตั้งกระทู้ใหม่ได้ที่[You must be registered and logged in to see this link.]นะครับ)))....ส่วนรายวิชาอื่นๆที่ยังสร้างไม่เสร็จ...สามารถตั้งกระทู้พูดคุยได้ในแต่ละเมเจอร์ที่เกี่ยวข้องได้ตามเดิมไปก่อนนะครับ.

ขออภัยในความล่าช้าด้วยครับ


แก้ไขล่าสุดโดย Admin เมื่อ Sun Mar 27, 2011 2:25 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง

signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำหัวข้อใหม่(ตอนนี้หัวข้อนี้หยุดใช้งานไว้ก่อน)

ตั้งหัวข้อ by Admin on Sun Mar 27, 2011 1:26 am

(((หมวดวิชาภาษาศาสตร์...ในรายวิชาที่เปิดสอนที่เปิดสอนในซัมเมอร์2553นี้...สร้างเสร็จแล้วนะครับ...หากมีคำถามหรือคำแนะนำเกี่ยวกับรายวิชาLIต่างๆ...แนะนำให้ตั้งกระทู้ใหม่ได้ที่[You must be registered and logged in to see this link.]นะครับ)))....ส่วนรายวิชาอื่นๆที่ยังสร้างไม่เสร็จ...สามารถตั้งกระทู้พูดคุยได้ในแต่ละเมเจอร์ที่เกี่ยวข้องได้ตามเดิมไปก่อนครับ.

ขออภัยในความล่าช้าด้วยครับ

signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำหัวข้อใหม่(ตอนนี้หัวข้อนี้หยุดใช้งานไว้ก่อน)

ตั้งหัวข้อ by Admin on Sat Apr 23, 2011 10:30 am

จากที่ทดลอง เปิดหัวข้อย่อยเป็นรายวิชา ซึ่งยังไม่ครบทุกรายวิชา และยังไม่สะดวกด้านเวลามากพอที่จะสร้างให้ครบเร็วๆนี้แน่ และอาจจะทำให้รู้สึกสับสนว่าตั้งกระทู้ที่ไหนดี... ดังนั้นจึงขอพับหัวข้อนี้เก็บเอาไว้ก่อน....อย่างไรแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆคุยกันในแต่ละเมเจอร์ตามเดิมกันนะครับ...อย่างไรเพื่อนที่เข้าเรียนก็เอาหัวข้อสำคัญที่เรียนมาอัพเดทให้เพื่อนๆอ่านบ้างนะครับ

ถึงแม้หัวข้อใหม่นี้จะถูกพับเก็บไว้ก่อน แต่ในส่วนของการร่วมสนุกสำหรับผู้ที่โพสต์ถาม-ตอบแสดงความคิดเห็นมากที่สุด 20 ลำดับ จะได้รับของรางวัลที่ระลึกเล็กๆน้อยๆยังอยู่นะครับ ประกาศผลวันพุธที่ 21 ก.ย. 2554

signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำหัวข้อใหม่(ตอนนี้หัวข้อนี้หยุดใช้งานไว้ก่อน)

ตั้งหัวข้อ by Admin on Tue Jul 05, 2011 12:02 pm

Admin_กิ๊กก๊อก พิมพ์ว่า:สวัสดีสมาชิก human-ru.com ทุกคนนะครับ

วัตถุประสงค์ข้อแรกที่ผมสร้างบอร์ดนี้ขึ้นมา ผมก็อยากจะให้เป็นเหมือนกับคำอธิบายที่หัวของบอร์ด คือ "บอร์ดแห่งมิตรภาพ ความช่วยเหลือ สามัคคี เป็นเพื่อนคุย ช่วยกันเรียน สอบถามและแนะนำกันในด้านการเรียนและด้านที่มีประโยชน์" เพราะผมเห็นว่าน่าจะมีแหล่งที่พูดคุย สอบถาม แสดงความคิดเห็น กันได้อย่างง่ายๆ แต่ในปัจจุบันก็มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและรวมตัวกันได้หลากหลายช่องทางมากๆ ซึ่งก็น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนมากขึ้น อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคล

อีกประเด็นก็เพื่อ(เผื่อ)จะได้เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ให้เพื่อนๆที่ไม่ได้เข้าเรียนด้วยเพราะเหตุผลจำเป็นต่างๆกันไป ได้มีโอกาสติดตามการเรียนการสอนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาที่มหาวิทยาลัยไม่มีการถ่ายทอดผ่านอินเตอร์เน็ต

ต่อไปจะพูดถึงหัวข้อใหม่ ที่กำลังสร้างอยู่ ซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดวิชา ไล่ไปเป็นรายวิชา และรายละเอียดแต่ละวิชาที่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์จำเป็นต้องเรียน ดังนี้คือ แนวข้อสอบเก่า อัพเดทคำบรรยาย พูดคุยปรึกษารายวิชา
[You must be registered and logged in to see this image.]

"แนวข้อสอบ" ก็จะเป็นแนวข้อสอบเก่า แนวข้อสอบเทอมปัจจุบันที่ท่านอาจารย์ไกด์ให้ในคาบแรกหรือคาบสุดท้าย แนวข้อสอบต่างๆระหว่างเรียน หรือแนวข้อสอบต่างๆที่เพื่อนๆได้มา แล้วอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้ด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นการพิมพ์ขึ้นมาใหม่ หรือเป็นไฟล์รูปที่ถ่ายมาจากสมุดจดของตนหรือถ่ายมาจากเอกสารที่อาจารย์แจกให้หรืออื่นๆ หรือในรูปแบบไฟล์ใดๆก็สามารถทำได้

"อัพเดทการเรียนในเทอมปัจจุบัน" จะเป็นการให้ข้อมูลอัพเดทของในแต่ละคาบเรียน อาจจะเป็นแค่หัวข้อที่เรียนในแต่ละครั้ง และอาจารย์แนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้าง หรือเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนก็ได้ ข้อมูลอาจจะเป็นการพิมพ์ขึ้นมาใหม่ การถ่ายรูปจากสมุดเลคเชอร์หรือในรูปแบบใดๆ ในหัวข้อนี้คงต้องอาศัยอาสาสมัครที่เข้าเรียนในวิชานั้นๆมาช่วยอัพเดทเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆ

"พูดคุย สอบถามเกี่ยวกับรายวิชา" หัวข้อนี้ก็มีไว้เพื่อมีข้อสงสัยหรือติดขัดในจุดใดในรายวิชานั้นๆ ก็ลองโพสต์ถามเพื่อนได้ในนี้

ในส่วนที่กำลังสร้างอยู่ก็มีรายละเอียดดังที่กล่าวไป ซึ่งก็กังวลเล็กๆอยู่เหมือนกันว่าจะมีคนมาช่วยกันโพสต์อย่างที่ได้วางโครงสร้างไว้หรือไม่แต่....ก็ไม่เป็นไร ก็สร้างเผื่อๆเอาไว้ เผื่อจะมีประโยชน์ pale

แต่อย่างไรแล้ว ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆ ที่พอจะมีเวลาและมีข้อมูลพอที่จะแนะนำช่วยเหลือกันได้ให้เข้ามาช่วยโพสต์กันบ้างนะครับ การที่เราได้เป็นฝ่ายให้นอกจากจะเป็นการแสดงน้ำใจแล้ว ก็น่าจะมีผลดีต่อการเรียนของเราเหมือนกันนะครับ อย่างน้อยก็มีใจจดจ่ออยู่กับการเรียน และยังได้ทบทวนไปในตัวด้วย

คาดว่าหัวข้อนี้ น่าจะเสร็จก่อนภาคซัมเมอร์นี้แต่ถ้ายังไม่เสร็จอย่างไรก็เชิญเพื่อนๆพูดคุยในเรื่องรายวิชานี้ไปในส่วนของแต่ละเมเจอร์ตามเดิมไปก่อนนะครับ

*** และสุดท้ายก่อนจบกระทู้ขอฝาก การร่วมสนุกกับบอร์ดเล็กน้อยแล้วกันนะครับ ทางบอร์ดจะมอบของรางวัลที่ระลึกเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่โพสต์ถาม-ตอบแสดงความคิดเห็นมากที่สุด 20 ลำดับ(ไม่รวมuser ของAdmin) รางวัลใหญ่(ที่ไม่ใหญ่มาก) 5 รางวัล และของที่ระลึก 15 รางวัล ซึ่งจะประกาศผล ในวันพุธที่ 21 ก.ย. 2554 ถือเป็นผลพลอยได้จากการใจดีช่วยเหลือช่วยแนะนำเพื่อนๆนะครับ ของรางวัลจะจัดส่งไปทางไปรษณีย์ ส่วนของรางวัลจะเป็นอะไรนั้นจะนำมาโพสต์ให้เลือกอีกทีครับ pirat cat
Very Happy Very Happy มาแล้วคร้าบ ^^ หายไปนานกับหัวข้อนี้....ถึงแม้โครงการแยกบอร์ดออกเป็นรายวิชาจะยังไม่ได้ดำเนินการต่อ ตามเหตุผลที่ได้แจ้งไว้ในreplyก่อนหน้า แต่กิจกรรมการมอบของที่ระลึกจากทางเว็บบอร์ดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ และวันนี้ก็จะมาอัพเดท ของรางวัลให้ได้ชมกัน....

ของรางวัลที่เลือกมาก็จะเน้นนสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ได้อ่ะนะครับ ราคาอาจไม่ได้มากมายอะไรแต่เวลาใช้ก็น่าจะรู้สึกดีนะ เพราะเราได้มันมาจากการแสดงน้ำใจต่อผู้อื่น ต่อให้มีเงินที่มากกว่ามูลค่าของของรางวัล แต่ก็ไม่สามารถมีของชิ้นนี้ ชิ้นที่กำลังจะจัดส่งให้นี้ได้ ก็หวังว่าจะมีของรางวัลที่ถูกใจบ้างนะครับ

(*** ประกาศรางวัล เวลา21.00 น.ของวันพุธที่ 21 ก.ย. 2554 นะครับ หลังจากนั้นผู้ที่โพสต์ถามตอบมากที่สุดเรียงอันดับ1,2,3,4 กรุณามาโพสต์เลือกด้วยนะครับว่าต้องการของชิ้นไหน(ที่ไม่ซ้ำกัน)..จะได้จัดส่งได้ถูกใจกว่าจัดอันดับของรางวัลที่ตายตัวเอาไว้...(อันดับที่5...เข้าใจเค้าน้า.. Neutral (เสียงอ้อนเล็กๆtongue อิอิ)....และขอให้ทั้ง20อันดับที่ประกาศไปช่วยรีบแจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง มาทางข้อความส่วนตัว(PM)ด้วยนะครับ...ผมจะสะดวกจัดส่งให้ในวันศุกร์ที่23 ก.ย. หากส่งที่อยู่มาหลังจากนี้อาจต้องรอช้าซักนิดนึง นะครับ // สุดท้าย ขอขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันสร้างสรรค์บอร์ดนี้นะครับ...อาจจะโพสต์มากบ้างน้อยบ้าง แต่ผมคิดว่าทุกการโพสต์ก็มีประโยชน์กับผู้อ่านครับอาจจะเป็นด้านให้ความรู้ ด้านอยู่คุยเป็นเพื่อน ด้านให้กำลังใจกัน ฯลฯ)


[You must be registered and logged in to see this image.]

ชิ้นที่ 1
ชนิดสินค้า :ร่มพับ3ตอน โลโก้ RU
วิธีใช้ : ใช้กางกันแดดและฝน
คำแนะนำ : ควรสะบัดให้ผ้าคลี่ออกก่อนกาง,ควรตากให้แห้งก่อนเก็บ Laughing[You must be registered and logged in to see this image.]

ชิ้นที่ 2
แก้้ว mug รุ่น NB-013 โลโก้ RU Sad
[You must be registered and logged in to see this image.]

ชิ้นที่ 3
ชนิดสินค้า : กระเป๋าหนังใส่เครื่องเขียน โลโก้ RU
วิธีใช้ : ใช้ใส่สิ่งของอเนกประสงค์
วัสดุ : หนัง PU
คำแนะนำ : ห้ามเข้าใกล้ไฟ Rolling Eyes[You must be registered and logged in to see this image.]

ชิ้นที่ 4
สมุดบันทึก ริมห่วง โลโก้ RU กระดาษ Green Read 80 แกรม Cool[You must be registered and logged in to see this image.]

ชิ้นที่ 5
สมุดปกแข็ง ม.รามคำแหง กระดาษปอนด์ 70 แกรม 17.3x21.5 ซม. clown


signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำหัวข้อใหม่(ตอนนี้หัวข้อนี้หยุดใช้งานไว้ก่อน)

ตั้งหัวข้อ by วินิจฉัย on Wed Jul 06, 2011 5:55 pm

อันดับที่ 5-20 นี่ได้อะไรหรอครับ แบบว่างงๆ (แอบหมายปองร่มกับสมุดเล็ก 555+)
avatar
วินิจฉัย
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 41
Points : 47
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 03/06/2011

http://bigvictory.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำหัวข้อใหม่(ตอนนี้หัวข้อนี้หยุดใช้งานไว้ก่อน)

ตั้งหัวข้อ by Admin on Wed Jul 06, 2011 7:52 pm

วินิจฉัย พิมพ์ว่า:อันดับที่ 5-20 นี่ได้อะไรหรอครับ แบบว่างงๆ (แอบหมายปองร่มกับสมุดเล็ก 555+)

อันดับที่5 ก็เป็น 1 ใน 5 ชิ้นที่โพสต์ไว้นี่หละคร้าบ ^^ .... แต่คือเป็นชิ้นที่ผู้ที่อยู่ในอันดับที่1-4 ไม่ได้เลือกอ่ะครับ Sad
ส่วนอันดับที่ 6-20 เดี๋ยวก็รู้ครับ !! (หุหุ ที่จริงคือ.. ยังไม่เจออะไรที่ถูกใจอ่ะครับ ( ^^ หามาแจกเพื่อนสมาชิก แต่เน้นถูกใจตัวเองครับ Laughing)...)

signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนะนำหัวข้อใหม่(ตอนนี้หัวข้อนี้หยุดใช้งานไว้ก่อน)

ตั้งหัวข้อ by วินิจฉัย on Thu Jul 07, 2011 10:45 pm

Admin_กิ๊กก๊อก พิมพ์ว่า:
วินิจฉัย พิมพ์ว่า:อันดับที่ 5-20 นี่ได้อะไรหรอครับ แบบว่างงๆ (แอบหมายปองร่มกับสมุดเล็ก 555+)

อันดับที่5 ก็เป็น 1 ใน 5 ชิ้นที่โพสต์ไว้นี่หละคร้าบ ^^ .... แต่คือเป็นชิ้นที่ผู้ที่อยู่ในอันดับที่1-4 ไม่ได้เลือกอ่ะครับ Sad
ส่วนอันดับที่ 6-20 เดี๋ยวก็รู้ครับ !! (หุหุ ที่จริงคือ.. ยังไม่เจออะไรที่ถูกใจอ่ะครับ ( ^^ หามาแจกเพื่อนสมาชิก แต่เน้นถูกใจตัวเองครับ Laughing)...)

ขอบคุณท่านแอดมินที่มาไขข้อของใจให้ผมครับ affraid
avatar
วินิจฉัย
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 41
Points : 47
น้ำใจงดงาม : 4
Join date : 03/06/2011

http://bigvictory.exteen.com/

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ