กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

กำหนดลงทะเบียน e-testing ภาคฤดูร้อน 2553

Go down

กำหนดลงทะเบียน e-testing ภาคฤดูร้อน 2553

ตั้งหัวข้อ by Admin on Sat Mar 12, 2011 10:46 am


**กำหนดการลงทะเบียน e-Testing ภาค S/2553 มีดังนี้

- ลงทะเบียน ณ อาคารเวียบคำ ชั้น 1 ระหว่างวันที่่ 1-5 เมษายน 2554
- ลงทะเบียน ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 10 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2554


**สอบ e-Testing 7 เม.ย. 2554 - ส. 14 พ.ค. 2554


****************************************************************************
e-testing คืออะไร

- e-testing การสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เฉพาะวิชาที่ข้อสอบเป็นปรนัย นักศึกษาสามารถเลือกวัน-เวลาสอบได้เอง ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปิดสอบทุกภาคยกเว้นภาคซ่อม โดยลงทะเบียน สอบ e-testing ตามกำหนดของมหาวิทยาลัย ดูจากปฏิทินการศึกษาภาคนั้นๆ ทั้งนี้นักศึกษา ต้องลงทะเบียนปกติ ในภาคที่ขอสอบ e-testing โดยปกติแล้วการสอบในแต่ละภาคมีการสอบครั้งเดียว มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการสอบ e-testing เพื่อเป็นทางเลือกให้นักศึกษาในการสอบก่อนกำหนดสอบจริงในภาคนั้นๆ สอบเสร็จทราบผลทันที และเมื่อสอบผ่าน e-testing แล้วนักศึกษาไม่ต้องเข้าสอบปกติของภาคนั้นๆ ทั้งนี้กรณีสอบไม่ผ่านนักศึกษาเข้าสอบปกติได้อีก ค่าธรรมเนียมการสอบe-testing 50 บาท


ลงทะเบียน e-testing ได้ที่ไหน
-ลงทะเบียน ณ อาคารเวียบคำ ชั้น 1 ตอนที่เราไปลงทะเบียนภาคปกติ จะมีโต๊ะรับลง e-testing อยู่
หรือที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 10 ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่และเทอม


กำหนดคาบสำหรับการสอบ e-Testing สามารถเลือกได้ดังนี้
คาบที่1 เวลา 09:00 - 11:30 น.
คาบที่2 เวลา 12:00 - 14:30 น.
คาบที่3 เวลา 15:00 - 17:30 น.
คาบที่4 เวลา 18:00 - 20:30 น.


ขั้นตอนในการทำข้อสอบ

ห้องสอบ e-Testing อยู่ที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก เท่านั้น


1. นักศึกษาต้องรูดบัตรก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับบัตรเข้าห้องสอบ ดังภาพ

[You must be registered and logged in to see this image.]

หลังจากนักศึกษาได้รับบัตรเข้าห้องสอบแล้ว ในบัตรจะแสดงทึ่นั่งสอบพร้อมกับ Username และPassword สำหรับการ Login เข้าสู่ระบบการสอบต่อไป

2. เมื่อถึงเวลาในการสอบแล้ว ให้นักศึกษากรอก User Name และ Password แล้วคลิกที่ปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบต่อไป

[You must be registered and logged in to see this link.]


3. หลังจากที่ Login เข้าสู่ระบบไปแล้วหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาจะปรากฏ ดังภาพ

[You must be registered and logged in to see this image.]

จากภาพด้านบนนักศึกษาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรงบริเวณลูกศรหมายเลข 1 ว่าข้อมูลส่วนตัวถูกต้องหรือไม่ แล้วให้นักศึกษาคลิกที่ check box เพื่อยอมรับข้อมูลซึ่งจะปรากฏเครื่องหมายถูกตรงบริเวณลูกศรหมายเลข 2 หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่มเริ่มสอบต่อไป

4. จากขั้นตอนที่ผ่านมาระบบจะทำการส่งข้อสอบวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบมาให้ ดังภาพ

[You must be registered and logged in to see this image.]

การทำข้อสอบ

ข้อสอบจะปรากฏที่หน้าจอครั้งละหนึ่งข้อเท่านั้น
1. เลือกคำตอบที่ต้องการโดยคลิกที่วงกลมสีขาวหน้าตัวเลือกที่ต้องการตอบ
2. คลิกเพื่อทำข้อต่อไป
3. แจ้งสถานะในการทำข้อสอบตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้าย โดยที่นักศึกษาสามารถนำเมาส์ไปคลิกที่สถานะของข้อนั้นๆ เพื่อเรียกข้อสอบข้อนั้นขึ้นมาได้
4. เมื่อนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มส่งข้อสอบ


5. เมื่อนักศึกษาส่งข้อสอบแล้วรอสักครู่ระบบจะทำการตรวจข้อสอบพร้อมกับแจ้งผลการสอบ ดังภาพ
[You must be registered and logged in to see this image.]

เมื่อนักศึกษาทราบผลการสอบแล้ว ให้ไปรับสลิปยืนยันผลการสอบที่หน้าห้องสอบต่อไป

อ้างอิง: [You must be registered and logged in to see this link.]


แก้ไขล่าสุดโดย Admin เมื่อ Thu Mar 17, 2011 9:01 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง

signature
:::  [You must be registered and logged in to see this image.] 
::: ในการโพสต์ถามตอบแต่ละครั้ง ขอให้โพสต์ด้วยข้อความของความรักและหวังดีต่อกันและต่อทุกๆฝ่ายนะคะ
|| [You must be registered and logged in to see this link.] ||
avatar
Admin
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ

จำนวนข้อความ : 230
Points : 507
น้ำใจงดงาม : 46
Join date : 20/11/2010
Age : 6
ที่อยู่ : ดูแลบอร์ด[since 04/11/2012]

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขอบคุณคับ

ตั้งหัวข้อ by tinythai on Sun Mar 13, 2011 6:43 am

ผมชอบสอบกับ E-Testing อ่ะ สอบเสร็จรู้ผลทันที เลือกวันเวลาสอบได้ด้วย สำหรับตัวผมเอง en202 ,bi115 ยากคับ เพราะได้พีมา 555เสียใจไปหลายวัน เพราะมันฉุดเกรดอย่างรุนแรง แนะนำให้เก็บไว้สอบเทอมละตัวสองตัวคับ เวลาสอบปลายภาคจะได้ไม่หนักมาก แต่เสียดายน่าจะมีรายวิชาเยอะกว่านี้ นี่ผมก็เหลืออยู่ตัวเดียวคือ so103 เทอมที่แล้วเห็นใบปลิวบอกว่าเปิดใหม่ แต่ในเว็บไม่ยักกะเห็นมีแฮะ
avatar
tinythai
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 118
Points : 182
น้ำใจงดงาม : 33
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ