กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

Go down

ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by Patcha.Lk on Wed May 30, 2012 12:51 pm

รบกวนหน่อยนะคะ ไม่เข้าใจเรื่องเอกเลือกอ่ะค่ะ มันมีทั้งหมดสี่หมวดอันนี้พอทราบว่ามีอะไรบ้าง

คิดว่าจะเลือกหมวดทั่วไปค่ะ แต่ไม่ทราบว่าจะต้องดูรายวิชาได้ที่ไหน??

ไม่รู้เลยว่าต้องยังไง ช่วยหน่อยนะคะ~~ T/\T

Neutral Neutral Neutral
avatar
Patcha.Lk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 25
Points : 45
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by toot on Wed May 30, 2012 2:43 pm

2.7 วิชาเอกสื่อสารมวลชน 63 หน่วยกิต
วิชาเอกบัง
คับ 33 หน่วยกิต หน่วยกิต
MCS1100 (MC 110) การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น Introduction to Mass Communication 3
MCS1101
(MC 111) ทฤษฎีการสื่อสาร Communication Theory 3
MCS1300
(MC 130) หลักการพูดเบื้องต้น Fundamental Speech 3
MCS1400
(MC 140) การกระจายเสียงเบื้องต้น Introduction to Broadcasting 3
MCS2100
(MC 210, MC 311) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น Introduction to Public Relations 3
MCS2106
(MC 216, MC 313) ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน Language for Mass Communication 3
MCS2108
(MC 218) เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน Technology for Mass Communication 3
MCS2200
(MC 220) การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น Introduction to Journalism 3
MCS2201
(MC 221, MC 420) การรายงานข่าว News Reporting 3
MCS3100
(MC 310, MC 410) การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์ Communication for Human Relations 3
MCS4106
(MC 416, MC 214) การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น Introduction to Mass Communication Research 3
วิชาเอกเล
ือก 30 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาได้ทุกกระบวนวิชาที่ไม่ซ้ำ�กับวิชาเอกบังคับ ตามหมวดวิชา
ทั้ง 4 หมวดของหลักสูตร ดังนี้
(1) หมวดว
ิชาการสื่อสารทั่วไป MCS X1XX
(2) หมวดว
ิชาวารสารศาสตร์ MCS X2XX
(3) หมวดว
ิชาวาทนิเทศ MCS X3XX
(4) หมวดว
ิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ MCS X4XX
เลือกรวมๆๆกันก็ได้คะทั้ง4หมวด
avatar
toot
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 144
Points : 195
น้ำใจงดงาม : -1
Join date : 11/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by toot on Wed May 30, 2012 2:52 pm1. หมวดวิชาสื่อสารมวลชนทั่วไป


MC 110 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น 3 หน่วยกิต


MC 111 ทฤษฎีการสื่อสาร 3 หน่วยกิต


MC 113 สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา 3 หน่วยกิต


MC 115 การแสดงเบื้องต้น 3 หน่วยกิต


MC 211 ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต


MC 212 สื่อสารมวลชนกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3 หน่วยกิต


MC 213 การสื่อสารและมติมหาชน 3 หน่วยกิต


MC 214 ความรู้เบื้องต้นด้านวิจัยสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต


MC 217 จริยธรรมสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต


MC 219 สื่อมวลชนสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต


MC 311 หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต


MC 312 สื่อสารมวลชนกับสังคม 3 หน่วยกิต


MC 313 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต


MC 314 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 3 หน่วยกิต


MC 315 การสื่อสารที่มีประสิทธิผล 3 หน่วยกิต


MC 410 มนุษยสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต


MC 415 ระบบประชาสนเทศ 3 หน่วยกิต


2. หมวดวิชาวารสารศาสตร์


MC 121 การบรรณาธิกรณ์ 3 หน่วยกิต


MC 122 นิตยสาร 3 หน่วยกิต


MC 220 การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต


MC 223 ภาพเชิงวารสารศาสตร์ 3 หน่วยกิต


MC 224 การเขียนบทบรรณาธิการและบทวิจารณ์ 3 หน่วยกิต


MC 321 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 3 หน่วยกิต


MC 326 การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน 3 หน่วยกิต


MC 420 การเขียนข่าว 3 หน่วยกิต


MC 422 การจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ 3 หน่วยกิต


MC 423 ข่าวชั้นสูง 3 หน่วยกิต


MC 424 สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ 3 หน่วยกิต


MC 425 การฝึกงานด้านวารสารศาสตร์ 3 หน่วยกิต


3. หมวดวิชาวาทวิทยา


MC 130 หลักการพูดเบื้องต้น 3 หน่วยกิต


MC 131 จิตวิทยาการพูดและจิตวิทยาผู้ฟัง 3 หน่วยกิต


MC 230 การพูดโดยมีบทและการพูดโดยไม่มีบท 3 หน่วยกิต


MC 231 การพูดในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต


MC 330 การพูดเพื่อความเป็นผู้นำ 3 หน่วยกิต


MC 331 วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต


MC 333 วาทศิลป์ในวรรณกรรม 3 หน่วยกิต


MC 334 การพูดตามนัยเนื้อหา 3 หน่วยกิต


MC 335 การพูดเพื่ออาชีพสื่อมวลชน 3 หน่วยกิต


MC 337 การพูดเพื่อการขาย 3 หน่วยกิต


MC 431 การพูดชักจูงใจ 3 หน่วยกิต


MC 432 วาทนิพนธ์ 3 หน่วยกิต


MC 433 การศึกษาวาทะบุคคลสำคัญของโลก 3 หน่วยกิต


MC 435 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


MC 140 การกระจายเสียงเบื้องต้น 3 หน่วยกิต


MC 141 ดนตรีและเสียงประกอบในการกระจายเสียง 3 หน่วยกิต


MC 241 ข่าววิทยุกระจายเสียง 3 หน่วยกิต


MC 242 ข่าววิทยุโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต


MC 340 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 3 หน่วยกิต


MC 341 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต


MC 342 การออกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก 3 หน่วยกิต


MC 343 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 3 หน่วยกิต


MC 344 การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต


MC 440 เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต


MC 441 การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3 หน่วยกิต


MC
442
การจัดการงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3หน่วยกิต
เลือกเอานะคะ
avatar
toot
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 144
Points : 195
น้ำใจงดงาม : -1
Join date : 11/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by JayYou on Wed May 30, 2012 5:00 pm

เลือกได้หมดเลยค่ะ

JayYou
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 64
Points : 111
น้ำใจงดงาม : 9
Join date : 23/10/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by Patcha.Lk on Fri Jun 01, 2012 9:51 am

ขอบคุณคุณtootมากๆเลยค่ะ!! ^/\^~
avatar
Patcha.Lk
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 25
Points : 45
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 12/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by conundekram on Fri Jun 01, 2012 8:46 pm

เอาง่ายๆเลยครับ ว่าวิชาพวกนี้ต้องให้เอกเป็นคนเลือกครับ เราเลือกเองไม่ได้ครับ อุ้ยตลก Very Happy

conundekram
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 57
Points : 108
น้ำใจงดงาม : 11
Join date : 17/02/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by APP on Sat Jun 02, 2012 11:54 am

ขอถามหน่อยคะวิชาเอกเลือก 30หน่วยกิต ส่วนใหญ่ข้อสอบเป็นปรนัยหรืออัตนัยคะ

แล้ววิชาเอกบังคับ33หน่วยกิต ข้อสอบวิชาไหนเป็นอัตนัยบ้างคะ

รบกวนหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
avatar
APP
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 73
Points : 113
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by littlecupids on Mon Jun 04, 2012 8:43 am

วิชาเอกบังคับ อัตนัยมีวิชา MC221 การเขียนข่าว
ตกกันเยอะ ตั้งใจอ่านให้ดีค่ะ
แล้วก็ฝึกเขียนเยอะๆ เพราะดูอาจจะยาก แต่ถ้าฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ
ก็ผ่านไม่ยากค่ะ

เอกเลือก อัตนัยหรือปรนัย ขึ้นอยู่กับวิชาที่คุณเลือกค่ะ
แต่ที่เห็นเป็นอัตนัย มักจะเป็นรหัสตัวกลาง 2
อย่าง MC321 MC326 MC325 ประมาณนี้
จะเป็นการเขียนค่ะ ส่วนใหญ่ชื่อจะบอกอยู่แล้ว เช่น การเขียนบทความ
การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ

โชคดีค่ะ
avatar
littlecupids
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 130
Points : 177
น้ำใจงดงาม : 37
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by Mazziizz on Wed Jun 06, 2012 12:13 pm

ตามที่คุณtootบอกมา เลือกวิชาไหนก็ได้ลงให้ครบ 30 หน่วยกิตใช่ไหมคะ?
เราเรียนเอกสื่อสารมวลชน วิชาเอกบังคับมีระบุไว้แล้วว่าต้องผ่านตัวไหน แต่วิชาเอกเลือกเราไม่ได้ลงตามหมวดเลย จำเป็นไหมว่าต้องลงเฉพาะ หมวดวิชาสื่อสารมวลชนทั่วไป
MC 110 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
MC 111 ทฤษฎีการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
MC 113 สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา 3 หน่วยกิต
MC 115 การแสดงเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
MC 211 ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต
MC 212 สื่อสารมวลชนกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3 หน่วยกิต
MC 213 การสื่อสารและมติมหาชน 3 หน่วยกิต
MC 214 ความรู้เบื้องต้นด้านวิจัยสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต
MC 217 จริยธรรมสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต
MC 219 สื่อมวลชนสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต
MC 311 หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต
MC 312 สื่อสารมวลชนกับสังคม 3 หน่วยกิต
MC 313 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน 3 หน่วยกิต
MC 314 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 3 หน่วยกิต
MC 315 การสื่อสารที่มีประสิทธิผล 3 หน่วยกิต
MC 410 มนุษยสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต
MC 415 ระบบประชาสนเทศ 3 หน่วยกิต

คือเราลงหมวดอื่นไปด้วยอ่ะค่ะ
เช่นภาค S/54 ลง MC218 MC315 MC344 MC331 แบบนี้จะเป็นไรมั้ยอะคะ ?
2 ตัวหลังไม่ใช่หมวดสื่อสารมวลชน ถือว่าไม่ได้รึเปล่าคะ ต้องลงเฉพาะของหมวดสื่อสารมวลชนทุกตัวรึเปล่า ? งงมากเลยค่ะ
คือเราคิดว่าลงอะไรก็ได้ที่เป็น MC ไม่ให้ซ้ำกับเอกบังคับ ตอนนี้ลงเกือบครบแล้ว เหลืออีกแค่ 3 ตัวก็จะจบแล้ว ที่ลงทะเบียนไปถูกรึเปล่า หรือว่าจะต้องเปลี่ยนมาลงรายวิชาตามหมวด
avatar
Mazziizz
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง

จำนวนข้อความ : 173
Points : 251
น้ำใจงดงาม : 14
Join date : 27/03/2012
Age : 28

https://www.facebook.com/barkardiezbitzh /  https://twitter.com/#

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by littlecupids on Wed Jun 06, 2012 12:19 pm

เลือกรวมกันหลายหมวดได้ค่ะ
ไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อสารทั่วไป
avatar
littlecupids
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 130
Points : 177
น้ำใจงดงาม : 37
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by Mazziizz on Wed Jun 06, 2012 12:33 pm

ขอบคุณ คุณ littlecupids นะคะ ใจหายเลย TT
avatar
Mazziizz
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นกลาง

จำนวนข้อความ : 173
Points : 251
น้ำใจงดงาม : 14
Join date : 27/03/2012
Age : 28

https://www.facebook.com/barkardiezbitzh /  https://twitter.com/#

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by toot on Wed Jun 06, 2012 5:56 pm

เลือกรวมกันได้คะ แต่ระวังสิ่งเดียวคือ
กระบวนวิชา ซ้ำซ้อนคะนับให้แค่1วิชา
จบไว้ๆๆนะเดวตามไป อิอิ
avatar
toot
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 144
Points : 195
น้ำใจงดงาม : -1
Join date : 11/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by kittinunn on Thu Jun 07, 2012 1:36 am

เลือกได้ครับ แต่บางวิชาบางเทอมไม่เปิดสอน หา มร.30 มาอ่านก่อนก็ดีเน้อจะได้ไม่เสียเที่ยว

kittinunn
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 94
Points : 142
น้ำใจงดงาม : 24
Join date : 04/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by APP on Fri Jun 08, 2012 12:58 pm

วิชาเอกสื่อสารมวลชน 63 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต หน่วยกิต
MCS1100 (MC 110) การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น Introduction to Mass Communication 3
MCS1101
(MC 111) ทฤษฎีการสื่อสาร Communication Theory 3
MCS1300
(MC 130) หลักการพูดเบื้องต้น Fundamental Speech 3
MCS1400
(MC 140) การกระจายเสียงเบื้องต้น Introduction to Broadcasting 3
MCS2100
(MC 210, MC 311) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น Introduction to Public Relations 3
MCS2106
(MC 216, MC 313) ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน Language for Mass Communication 3
MCS2108
(MC 218) เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน Technology for Mass Communication 3
MCS2200
(MC 220) การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น Introduction to Journalism 3
MCS2201
(MC 221, MC 420) การรายงานข่าว News Reporting 3
MCS3100
(MC 310, MC 410) การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์ Communication for Human Relations 3
MCS4106
(MC 416, MC 214) การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น Introduction to Mass Communication Research 3

วิชาเอกบังคับต้องเรียนทุกวิชาเลยใช่ไหมคะ แร้วมีวิชาไหนเป็นอัตนัยบ้างคะมีวิชาไหนที่ยากบ้างคะรบกวนแนะนำด้วยนะคะ

ชอบคุณล่วงหน้าคะ
avatar
APP
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 73
Points : 113
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by worawich on Sun Jun 10, 2012 8:46 pm

วิชาเอกบังคับที่เป็นอัตนัยคือวิชา (MC 221, MC 420) การรายงานข่าว News Reporting 3 ครับ

worawich
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 10/06/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by APP on Sun Jun 10, 2012 9:22 pm

ขอบคุณมากกกกกคะ
avatar
APP
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

จำนวนข้อความ : 73
Points : 113
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 04/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ไม่เข้าใจเรื่องวิชาเอกเลือกค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ! ^^

ตั้งหัวข้อ by matsaya on Wed May 15, 2013 8:05 pm

รบกวนหน่อยค่ะ กลุ้มใจมากๆ ขอจบเทอมนี้ ลง MCS4601 & MCS 4400 เป็นข้อเขียนแต่ไม่รู้แนวข้อสอบเลยค่ะ รบกวนทีใครรู้ รบกวนมาตอบทีนะคะ

facebook matsaya ud
avatar
matsaya
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 4
Points : 4
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 15/05/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ