กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ภาษารัสเซีย

Go down

ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by omwert on Tue May 01, 2012 1:35 pm

ใครเรียนสาขานี้เป็นวิชาเอกบ้างคับ
อยากคุยด้วย
avatar
omwert
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 14
น้ำใจงดงาม : 6
Join date : 01/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by mornny on Sat May 05, 2012 6:38 pm

พี่เคยเรียนแต่จบแล้ว มีอะไรก็คุยได้ ยินดีที่จะแนะนำและให้คำปรึกษา

mornny
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 3
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 05/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by omwert on Sat May 05, 2012 9:31 pm

เทอมหน้าผมลง สัทศาสตร์กับสรวิทยาภาษารัสเซีย ยากไหม ^^"
หนังสือไปหาอ่านในห้องสมุดไม่เลย อาจารย์มี 4 ท่านเข้าไปปรึกษารู้สึกอบอุ่นดี
คนเรียนเทอมนึงวิชาเอก 3-5 เรียนมา 2 เทอม เพื่อนวิชาเอกก็ยังไม่มี Shocked
avatar
omwert
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 14
น้ำใจงดงาม : 6
Join date : 01/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by Marilyn09 on Mon May 07, 2012 3:20 pm

Wink หนูสมัครไปแล้วเมื่อวันเสาร์ เอกภาษารัสเซีย
แต่ยังไม่รู้จักใครเลยค่ะ แนะนำด้วยคะ><'

Marilyn09
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 3
Points : 5
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 07/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by omwert on Sun May 13, 2012 3:01 pm

เชียร์ ! วางเมล์ไว้เดียวจะแอดไปคุยด้วย เราเรียนรหัส 2 แล้ว อิอิ (วิชาเอก)
avatar
omwert
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 14
น้ำใจงดงาม : 6
Join date : 01/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by LadyFak on Tue May 22, 2012 9:49 pm

เพิ่งสมัครเรียนเหมือนกันค่ะ ไม่มีความรู้พื้นฐานเลย แต่สนใจภาษารัสเซียมากๆ [You must be registered and logged in to see this link.] มีอะไรก็แนะนำหน่อยนะคะ ^^

LadyFak
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Wed May 23, 2012 5:42 pm

ไวยากรณ์ภาษารัสเซียยากนะครับ แต่ไม่ยากเกินความสามารถและความอุตสาหะของพี่ๆแน่นอนครับ bounce
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by Sawitchaya on Wed May 30, 2012 11:09 am

รบกวนสอบถามค่ะ คือลงเรียนภาษารัสเซีย หลักสูตรปริญญาตรีที่ราม เป็นปริญญาใบที่สอง แต่ไม่มีพื้นฐานทางภาษารัสเซียเลย ในเทอมแรกควรลงเรียนวิชาอะไรบ้างที่ไม่ใช่วิชาพื้นฐานพวก คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์อ่ะค่ะ เพราะว่าใช้เทียบโอนหน่วจกิจมาแล้วขอบคุณค่ะ

Sawitchaya
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by Sawitchaya on Wed May 30, 2012 11:32 am

แอ๊ดมาคุยกันได้นะคะ [You must be registered and logged in to see this link.] ลงเรียนเทอมนี้เป็นเทอมแรกเช่นกันค่ะ

Sawitchaya
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 30/05/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by bybybyby02 on Sat Jun 09, 2012 5:36 pm

รหัส 55คับ >> [You must be registered and logged in to see this link.] geek

bybybyby02
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 09/06/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by mahsus on Fri Jul 13, 2012 4:18 pm

ถ้ามีคำถามอะไรบ้างจะถามได้ครับ พูดรัสเฃิยดีมาก

mahsus
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/07/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by Dawudman on Fri Jul 13, 2012 5:16 pm

Sawitchaya พิมพ์ว่า:รบกวนสอบถามค่ะ คือลงเรียนภาษารัสเซีย หลักสูตรปริญญาตรีที่ราม เป็นปริญญาใบที่สอง แต่ไม่มีพื้นฐานทางภาษารัสเซียเลย ในเทอมแรกควรลงเรียนวิชาอะไรบ้างที่ไม่ใช่วิชาพื้นฐานพวก คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์อ่ะค่ะ เพราะว่าใช้เทียบโอนหน่วจกิจมาแล้วขอบคุณค่ะ

ผมเสนอให้ลงเรียนวิชาโทก็ได้ครับ ไว้พอมีพื้นฐานภาษารัสเซียระดับหนึ่งแล้วค่อยมาเทลงเรียนทางภาษารัสเซียครับ cat
avatar
Dawudman
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นสูง

จำนวนข้อความ : 238
Points : 307
น้ำใจงดงาม : 38
Join date : 24/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by firstwisit on Sun Sep 09, 2012 8:14 am

ผมจะสมัคร สาขารัสเซีย 2/55 ครับ อยากมีเพื่อนสาขาเดียวกันไปเรียนด้วยกันอ่ะคับ
แอดเฟสมานะครับ
[You must be registered and logged in to see this link.]

firstwisit
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 8
Points : 15
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 25/08/2012

https://www.facebook.com/wisit.thaithanee

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by mikejoker on Mon Oct 01, 2012 8:06 am


mikejoker
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 01/10/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by chivavaz on Tue Nov 27, 2012 8:39 pm

ตอนนี้จบตรีหนึ่งใบแล้วค่ะ อยากจะลงตรีอีกใบที่ราม เป็นเอกภาษารัสเซีย ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ^^

chivavaz
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 27/11/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by pandy55 on Thu Dec 12, 2013 8:26 pm

ภาษารัสเซียใครบอกง่ายเนี่ยย ยากจัง อุตส่าห์หนีอิ้ง จะจบไหมเนี่ยยย
avatar
pandy55
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 27
Points : 38
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 19/01/2013

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by snowhite on Thu Feb 13, 2014 8:01 pm

อยากโหลดหนังสือe - book เรียนภาษารัสเซีย ของมหาลัยรามคำแหง ไม่ทราบว่าสามารถ ดาวน์โหลด ได้ที่ไหนค่ะ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

snowhite
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 13/02/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ภาษารัสเซีย

ตั้งหัวข้อ by Juju Hoegaarden on Sat Mar 01, 2014 10:43 pm

ลงเรียนเอก รัสเซียไว้ค่ะ แต่ไม่เคยเข้าเรียนเลย หนังสือก็ไม่มีเวลาอ่าน เพราะต้องทำงาน จะหาแนวข้อสอบได้ที่ไหนคะ มีใครช่วยให้คำปรึกษาได้บ้าง รบกวนด้วยค่ะ

Juju Hoegaarden
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 1
Points : 1
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 01/03/2014

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ