กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

แนวข้อสอบ วิชา HI315 HI451 HI452 HI454 HI455

Go down

แนวข้อสอบ วิชา HI315 HI451 HI452 HI454 HI455

ตั้งหัวข้อ by NaiKawpod on Mon Mar 19, 2012 4:14 pm

HI315 การวิจัยทางประวัติศาสตร์

คำสั่ง ให้ตอบ ๔ ข้อ (ข้อละ ๒๕ คะแนน)

๑.การวิจัยทางประวัติศาสตร์แตกต่างจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์หรือไม่ และในเรื่องใดบ้าง?

๒.ประวิติศาสตร์บอกเล่าคืออะไร ทำไมในอดีตจึงไม่นิยมเขียน/ศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่า?

๓.สมมติฐานในการวิจัยทางประวัติศาสตร์คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

๔.รายงานการวิจัยหนึ่งๆจะประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ บทนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป ให้นักศึกษาอธิบายถึงความสำคัญว่าทำไมต้องมีบทนำ และบทนำประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง

๕.กระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ที่นิยมกันในปัจจบัน ส่วนใหญ่ได้รับแนวคิดมาจากประวัติศาสตร์ตะวันตกนับจากเฮโรโดตัสเป็นต้นมา ให้นักศึกษายกแนวคิดของนักประวัติศาสตร์เหล่านั้นมา ๓ ท่าน และชี้ให้เห็นว่านักประวัติศาสตร์ท่านนั้นๆเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยดังกล่าวในเรื่องอะไรบ้างNaiKawpod
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 19/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา HI315 HI451 HI452 HI454 HI455

ตั้งหัวข้อ by NaiKawpod on Mon Mar 19, 2012 4:26 pm

วิชา HI451 ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่

คำสั่ง ทำข้อ ๑ และเลือกข้ออื่นอีก ๒ ข้อ รวม ๓ ข้อ

๑.อธิบายข้อความต่อไปนี้ เลือกตอบ ๕ ข้อ
๑.๑ การตั้งถิ่นฐานของอังกฤษในออสเตรเลีย
๑.๒ แอนโทนี่ อีเด็น กับปัญหาของวิกฤตกาลคลองสุเอซ
๑.๓ อังกฤษกับสงครามไครเมีย
๑.๔ เมลเบิร์นกับการปฎิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๕ ปัญหาการปกครองตนเองของไอร์แลนด์
๑.๖ อุตสาหกรรมทอผ้าในประเทศอังกฤษ

๒.อธิบายถึงการปฎิรูปทางการปกครองของอังกฤษในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐

๓.จงวิเคราะห์ถึงนโยบายต่างประเทศของอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

๔.จงอธิบายถึงนโยบายของพรรคแรงงานที่เกี่ยวกับการขยายการบริการทางสังคมในช่วง คศ ๑๙๔๕ ถึง ๑๙๕๐

NaiKawpod
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 19/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา HI315 HI451 HI452 HI454 HI455

ตั้งหัวข้อ by NaiKawpod on Fri Mar 23, 2012 8:58 am

วิชา 452 ประวัติศาสตร์ยุโรป 1789-1914
การสอบไล่ประจำภาค ๑/๕๔

คำสั่ง ให้นักศึกษาทำข้อ ๑ และเลือกข้ออื่นอีก ๒ ข้อ รวม ๓ ข้อ

๑.จงอธิบายข้อความต่อไปนี้ เลือกตอบ ๔ ข้อ
๑.๑ Principle of Legitimacy
๑.๒ Napoleonic Europe
๑.๓ ผลกระทบของสงครามไครเมียต่อทวีปยุโรป
๑.๔ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙

๒.จงอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แนวความนึกคิดของประเทศฝรั่งเศสในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘

๓.อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศอังกฤษ รัสเซีย หรือออสเตรียในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ (เลือกตอบเพียงประเทศเดียว)

๔."ปัญหาของลัทธิชาตินิยม การแข่งขันทางด้สนเศรษฐกิจและอาณานิคม เป็นปัญหาสำคัญที่นำไปสู่ความขัดแย้งที่รุงแรงใน ค.ศ.๑๙๑๔" ท่านเห็นด้วยกับข้อวิจารณ์ดังกล่าวหรือไม่ จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบคำตอบของท่านให้ชัดเจน

NaiKawpod
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 19/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา HI315 HI451 HI452 HI454 HI455

ตั้งหัวข้อ by NaiKawpod on Fri Mar 23, 2012 9:05 am

วิชา HI454 ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยปัจจุบัน

การสอบไล่ประจำภาค ๑/๕๔


คำสั่ง ทำข้อ ๑ และเลือกข้ออื่นอีก ๒ ข้อ รวม ๓ ข้อ

๑.อธิบายข้อความต่อไปนี้ เลือกตอบ ๕ ข้อ
๑.๑ บทบาทของเคล มองโซในฐานะประธานของการประชุมสันติภาพที่กรุงปารีส ค.ศ.๑๙๑๘
๑.๒ การปฎิวัติรัสเซีย ค.ศ.๑๙๐๕
๑.๓ Socialism in One Country
๑.๔ Enabling Act
๑.๖ Catel des Gauche

๒.อุดมการณ์ มาร์กซิสต์ ที่ผู้นำรัสเซียนำมาใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศใน ค.ศ.๑๙๑๗ ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด? จงวิจารณ์

๓.อธิบายถึงอุดมการณ์ และลักษณะของลัทธิฟาสซิสต์ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมของุโรปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑

๔.จงอธิบายและวิจารณ์ถึงลักษณะความสัมพันธ์ต่างประเทศของประเทศยุโรปช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒

NaiKawpod
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 19/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: แนวข้อสอบ วิชา HI315 HI451 HI452 HI454 HI455

ตั้งหัวข้อ by NaiKawpod on Fri Mar 23, 2012 9:19 am

ข้อสอบกระบวนวิชา HI455 ประวัติศาสตร์เยอรมนีสมัยใหม่
การสอบไล่ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกตอบ ๔ ข้อ (ข้อละ ๒๕ คะแนน)

๑.จงอธิบายความหมายและความสำคัญของคำต่อไปนี้โดยละเอียด
๑.๑ กฤษฎีกาแห่งเมืองคาร์ลบาด
๑.๒ สมาพันธรัฐเยอรมัน (German Confederation)
๑.๓ สหภาพศุลกากรเยอรมัน (Deutsche Zollverein)

๒.จงอธิบายโดยละเอียดว่าการปฎิวัติ ค.ศ.๑๘๔๘ สะท้้อนถึงอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมในดินแดนเยอรมันอย่างไร ให้ยกเหตุการณ์ประกอบอย่างชัดเจน

๓.จงวิเคราะห์ว่านโยบายการฑูตแบบบิสมาร์ค มีอิทธิพลและผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการฑูต ของยุโรปในช่วงระหว่าง ค.ศ. ๑๘๗๐-๑๙๑๔ อย่างไรบ้าง

๔.จงสรุปสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ ๑ และให้อธิบายอย่างละเอียดว่าระบบพันธมิตรและวิธีการดำเนินการทางการฑูตของประเทศมหาอำนาจมีส่วนสำคัญอย่างไร ที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ขึ้น

๕.จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้
๕.๑ แผนการรบชลีฟเฟน (Schlieffen Plan)
๕.๒ สงครามออสเตรีย-ปรัสเซีย หรือสงครามเจ็ดสัปดาห์ (ค.ศ. ๑๘๖๖)
๕.๓ สงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย (ค.ศ. ๑๘๗๐-๑๘๗๑)

๖.ให้สรุปสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบอบการปกครองของสาธารณรัฐไวมาร์อ่อนแอ และจงวิเคราะห์ด้วยว่าเหตุใดพรรคนาซีจึงสามารถรวบอำนาจการปกครองในเยอรมนีได้สำเร็จใน ค.ศง ๑๙๓๓

NaiKawpod
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 6
Points : 8
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 19/03/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ