กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ใครสอบSO483 2/54บ้างพอจะจำข้อสอบได้ไหมเอามาแชร์กันบ้างนะ

Go down

ใครสอบSO483 2/54บ้างพอจะจำข้อสอบได้ไหมเอามาแชร์กันบ้างนะ

ตั้งหัวข้อ by chindongwook on Thu Mar 15, 2012 9:10 am

คือว่าวิชานี้มันยากมากกก เลยอยากจะรู้ข้อสอบแต่ละเทอมมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง ตัวเราเทอมนี้ไม่ได้ลงเพราะซ่อมไปแล้วเทอมหนึ่งเลยรอลงเทอมหน้า ไม่รู้Summerมีรึเปล่า ได้ข่าวว่าไม่มี(ไม่แน่ใจ) เราก็ใกล้จบแล้วแต่หวั่นแค่วิชานี้วิชาเดียวที่เป็นตัวกั๊ก สอบมาสองรอบและก็ไม่ผ่านสักที ได้ข่าวว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนสอนประวัติศาสตร์ใช่ป่ะ มาสอนแทนอาจารย์คนเก่าที่ออกไป(อาจารย์คนเก่าออกข้อสอบง่ายให้คะแนนง่ายกว่านี้เยอะ)เรากลัวว่าจะต้องลงวิชานี้วิชาเดียวจนถึงปี8 เพราะยากมาก ออกข้อสอบไม่เหมือนกันทุกเทอม และไม่ได้สอนแบบในตำราด้วยใช่ป่ะ(ไม่รู้จะยากไปไหน)เราเคยไปอ่านกระทู้อื่นๆดูเคยมีคนบอกว่าทั้งทำรายงาน ทั้งเข้าเรียน ก็ยังไม่ผ่าน เราก็ไม่ได้เข้าเรียนเพราะบ้านไกล ไม่รู้จะทำยังไงคิดแล้วเศร้าไว้ก่อน pale ถ้าใครพอจะจำแนวข้อสอบเทอมนี้ได้ ขอรบกวนมาแชร์กันหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

chindongwook
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 14
Points : 29
น้ำใจงดงาม : 1
Join date : 26/12/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครสอบSO483 2/54บ้างพอจะจำข้อสอบได้ไหมเอามาแชร์กันบ้างนะ

ตั้งหัวข้อ by lek on Thu Mar 15, 2012 3:53 pm

ไปสอบมาแล้วคะ so 483 2/54 มีปรนัย 40 ข้อ อัตนัย 4 เลือก 3
แนวข้อสอบให้ไปดูไกค์เทปบรรยายชั่วโมงสุดท้ายนะคะ ข้อสอบก็ตามนั้นคะ

lek
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 16
Points : 28
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 25/04/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครสอบSO483 2/54บ้างพอจะจำข้อสอบได้ไหมเอามาแชร์กันบ้างนะ

ตั้งหัวข้อ by lilith on Fri Mar 16, 2012 11:50 am

รอลงซ่อมอยู่ึ่ค่ะ ไม่รู้ว่าจะออกข้อสอบซ่อมแนวไหนด้วยสิ Shocked

lilith
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 148
Points : 212
น้ำใจงดงาม : 30
Join date : 22/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครสอบSO483 2/54บ้างพอจะจำข้อสอบได้ไหมเอามาแชร์กันบ้างนะ

ตั้งหัวข้อ by onlineza on Fri Mar 23, 2012 4:29 pm

ดูเหมือนข้อสอบจะเปลี่ยนทุกเทอมเลยนะครับ

ผมไปสอบตอน เทอม 1/54 ได้ P มาฮะ

เขียนกระจุยกระจาย อ่านชีทหน้ารามไปไม่ตรงเลย แต่ก็พอมีไอเดียให้เอาไปต่อยอดเขียนได้บ้าง

จะว่าไป เราต้องหา Bullet Point ของนักคิดคิดท่านนั้นให้เจอ จากนั้นอธิบายแนวคิดพอสังเขป (อย่าแถ) เขียนเยอะ แต่ไม่ได้ประเด็นก็ไม่น่าจะทำให้คะแนนเยอะขึ้นแต่อย่างใด

ผมตอบไปข้อละ 1 หน้ากระดาษข้อสอบ

อ่อแล้วก็อย่าลืมยกตัวอย่างที่มันโยงกับบริบทของคนไทยด้วยครับ

ปล. ผมอยู่เอกอังกฤษ โท สังคมมานุษ มีอะไรก็ถามได้ฮะ : )
avatar
onlineza
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 35
Points : 57
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 22/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ใครสอบSO483 2/54บ้างพอจะจำข้อสอบได้ไหมเอามาแชร์กันบ้างนะ

ตั้งหัวข้อ by sarutta_29 on Wed Sep 19, 2012 10:22 am

เรียนเอก อิงหรอ แอมกเรียนจิตวิทยาคลีนิดจะจบแล้วและำลังจะลงเรียนควบเอกอิงอีกใบ แต่ไม่เก่งภาษา พื้นฐานห่วยมาก ยังไงแอดมาคุยกันหน่อยจิ
facebook ออแอมไอตัวเล็ก
avatar
sarutta_29
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 31
Points : 50
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 11/09/2012

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ