กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

การเทียบรหัสวิชา 5 หลักเป็น 7 หลัก [เริ่มใช้ 1/2555]

Go down

การเทียบรหัสวิชา 5 หลักเป็น 7 หลัก [เริ่มใช้ 1/2555]

ตั้งหัวข้อ by information on Mon Mar 12, 2012 1:28 am

คำชี้แจงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ด้วยมหาวิทยาลัยเปิดสอนมาเป็นเวลา 40 ปี แล้ว ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมาโดยตลอด

ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทำให้จำนวนวิชาเพิ่มขึ้น และรหัสวิชา 5 หลัก
ไม่เพียงพอจึงต้องขยายรหัสวิชาเป็น 7 หลัก
แต่จะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
และการจบการศึกษาของนักศึกษาแต่อย่างใด

ดังนั้น ในการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2555
เป็นต้นไป นักศึกษาต้องใช้รหัสวิชาใหม่ 7 หลัก ในการลงทะเบียนเรียน
ดังตัวอย่างเช่น

รหัส 5 หลัก เปลี่ยนเป็น รหัส 7 หลัก
EN101
ENG1001
ทั้งสองวิชา คือวิชาเดียวกันขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

ต้องทำดังนี้

 1. เทียบรหัสวิชา ทำได้ดังนี้

  นักศึกษาเลือกวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษาที่นัก
  ศึกษาสมัครเข้าศึกษา ซึ่งเป็นรหัสวิชา 5 หลัก
  และนำแต่ละวิชาที่นักศึกษาเลือกมาเทียบว่าตรงกับรหัสวิชา 7 หลักอะไรบ้าง

  นักศึกษาเทียบได้จาก

  • ม.ร.30
  • ข่าวรามคำแหงฉบับพิเศษ
  • เอกสารการเทียบรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก
  • บอร์ดประกาศจากคณะ
  • Web Site มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 • ตัดบาร์โค้ด จาก ม.ร. 37 ซึ่งเป็นรหัส 7 หลัก ที่เทียบได้จากขั้นตอนแรก
  (กรณีลงทะเบียนทาง Internet โทรศัพท์ และไปรษณีย์ ให้นักศึกษาข้ามขั้นตอนนี้ได้)
 • นำไปลงทะเบียนตามปกติ
 • [You must be registered and logged in to see this link.]

  information
  ผู้สังเกตการณ์
  ผู้สังเกตการณ์

  จำนวนข้อความ : 6
  Points : 19
  น้ำใจงดงาม : 0
  Join date : 11/07/2011

  ขึ้นไปข้างบน Go down

  Re: การเทียบรหัสวิชา 5 หลักเป็น 7 หลัก [เริ่มใช้ 1/2555]

  ตั้งหัวข้อ by JayYou on Tue Mar 27, 2012 2:33 am

  ไม่ค่อยเข้้าใจเท่าไหร่ค่ะ รหัสใหม่นี่ปริ้นแล้วนำไปลงทะเบียนได้เลยใช่มั้ยคะ แล้วต้องตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเหมือนอันเก่าใช่มั้ยคะ แล้วมร.37 อันเก่าก็ไม่ใช้แล้วเหรอคะ น่าเสียดายจัง แล้วรหัสใหม่จะมีขายเป็นเล่มมั้ยคะ หรือว่าให้ปริ้นจากเน็ตอย่างเดียว ช่วยตอบหน่อยนะคะ คือว่าไม่ค่อยเข้าใจจริงๆค่ะ

  JayYou
  ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน
  ก้าวแรกแห่งการแบ่งปัน

  จำนวนข้อความ : 64
  Points : 111
  น้ำใจงดงาม : 9
  Join date : 23/10/2011

  ขึ้นไปข้างบน Go down

  ขึ้นไปข้างบน


   
  Permissions in this forum:
  คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ