กระดานสนทนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุณา log in เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
Latest topics
» 4 คุณสมบัติการสมัครงาน ที่อาจเป็นกับดัก ล่อให้เราตกหลุมพราง
by max17 Tue Feb 27, 2018 10:53 am

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:05 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:04 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:03 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:02 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:01 pm

» รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท (และตรวจไวยากรณ์ หรือ Proof-reading) หน้าละเพียง 150 บาท โดยกลุ่มบัณฑิต ศศบ. มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม. ราม โดยตรง ตรวจทานทุกฉบับงานแปลโดยเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน เน้นถูกต้องและส่งงานตรงเวลา รับงานทั่วประเทศ (ทั่วโลก)
by bangkokhorixon Mon Feb 12, 2018 5:00 pm

LIKE & SHARE THIS PAGE


ติดต่อผู้ดูแลบอร์ด

ขอแนวข้อสอบ HI223 HI229 HI429 จากบอร์ดเก่าด่วน!!!

Go down

ขอแนวข้อสอบ HI223 HI229 HI429 จากบอร์ดเก่าด่วน!!!

ตั้งหัวข้อ by hidden_stop on Sun Nov 21, 2010 9:06 pm

เคยมีพี่คนหนึ่งเอามาโพสต์เอาไว้เนี่ยครับ
ผมอยากได้เพราะยังไม่ทัน Copy ไปลง Microsoft Word ก็มีการเปลี่ยนบอร์ด
Clear Topic กันวุ่นวาย 55555 (แต่เปลี่ยนใหม่ก็ดีครับ)

เลยอยาก "ขอคืน" ครับ

hidden_stop
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 40
Points : 49
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอแนวข้อสอบ HI223 HI229 HI429 จากบอร์ดเก่าด่วน!!!

ตั้งหัวข้อ by littlecupids on Sun Nov 21, 2010 9:34 pm

แอบก๊อปเอาไว้ค่ะ มีแค่ 429 น้า

HI429
คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกตอบคำถามข้อต่อไปนี้ ให้ครบ 100 คะแนน

1. อะไรคือสาเหตุให้พระยาตากเลือกธนบุรีเป็นราชธานี ถ้าไม่ใช่ธนบุรี ท่านคิดว่าเมืองใดควรเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยา เพราะเหตุใด (25คะแนน)

2. ในสมัยธนบุรี พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงโปรดให้กระทำการพระนครอย่างไร และเล่าเรื่องราษฎรที่อยู่อาศัยในกรุงธนบุรีตลอดจนถึงสมัยฝั่งธนมาพอให้ทราบ (25คะแนน)

3. พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ว่า "ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา" นั้น ในการสร้างกรุงพระองค์ได้ทรงกระทำการใดเพื่อให้เป็นไปตามนั้น จงอธิบาย (25คะแนน)

4. ในการก่อสร้างพระนครนั้น การขุดคลองนับเป็นเรื่องสำคัญ โดยจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์เมื่อแรกที่ทรงครองราชย์ จะโปรดให้ขุดคลอง ท่านพอจะมีความรู้ในเรื่องนี้หรือไม่ ว่าเป็นเพราะเหตุใดและบอกชื่อคลองสายสำคัญที่ขุดในแต่ละรัชกาลมาให้ทราบ (25คะแนน)

5. อธิบายคำต่อไปนี้พอให้เข้าใจความสำคัญ (คำละ 5คะแนน)
5.1 พระราชวังดุสิต
5.2 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
5.3 วัดประจำรัชกาล
5.4 ถนนที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4
5.5 ตลาดท่าเตียน
5.6 สนามหลวง
5.7 สวนลุมพินี
5.8 สะพานที่เห็นว่าสำคัญ
5.9 พระราชพิธี

6. ให้นักศึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เลือกพาครูและเพื่อนๆไปเที่ยว(ในกรุงเทพฯ)ภายในวันเดียว ให้ได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (นักศึกษาที่พาออกนอกสถานที่และที่ส่งรายงานไม่ต้องทำข้อนี้ (ข้อละ 25คะแนน)

avatar
littlecupids
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น
ผู้ร่วมแบ่งปันขั้นต้น

จำนวนข้อความ : 130
Points : 177
น้ำใจงดงาม : 37
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอแนวข้อสอบ HI223 HI229 HI429 จากบอร์ดเก่าด่วน!!!

ตั้งหัวข้อ by MisterGapPeR on Mon Nov 22, 2010 11:18 pm

อันนี้เป็นHi229 นะครับ ของเทอม1/53

ให้ทุกคนทำข้อ1. และเลือกทำข้ออื่นอีก2ข้อ

ข้อ1. ให้เลือกอธิบายให้ได้สาระสำคัญในประวัติศาสตร์ เลือก5ข้อ (ข้อละ10คะแนน)

1.1 วัดพระพายหลวง 1.6 เครื่องสังคโลก
1.2 วัดศรีชุม 1.7 สถาปัตยกรรมสุโขทัย
1.3 วัดมหาธาตุสุโขทัย 1.8 พระพุทธรูปสุโขทัย
1.4 วัดมหาธาตุเชลียง 1.9 เครื่องทองศรีสัชนาลัย
1.5 เมืองกำแพงเพชร 1.10 ผ้าหาดเสี้ยว

ข้อ2. อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาณาจักรสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีความเจริญ รุ่งเรืองและอาณาเขตกว้างขวางที่สุด จงอธิบาย (25คะแนน)

ข้อ3. ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1 หรือ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง มีเนื้อหาสำคัญว่าอย่างไรบ้าง ให้ยกประเด็นสำคัญที่นำมาสู่การวิพากวิจารณ์ว่าจารึกจริงหรือปลอม มาสัก 1 ประเด็น (25คะแนน)

ข้อ4. หนังสือเตภูมิถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง มีเนื้อหาสำคัญว่าด้วยเรื่องอะไรและมีอิทธิพลต่อสังคมไทยสมัยสุโขทัย และ สมัยต่อมาหรือไม่อย่างไร จงอธิบาย ( 25คะแนน)
avatar
MisterGapPeR
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 2
Points : 2
น้ำใจงดงาม : 0
Join date : 22/11/2010
Age : 28

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอแนวข้อสอบ HI223 HI229 HI429 จากบอร์ดเก่าด่วน!!!

ตั้งหัวข้อ by hidden_stop on Tue Nov 23, 2010 11:51 am

Thx+ ครับ
เดี๋ยวถึงบ้านจะรีบเก็บไฟล์เลย

hidden_stop
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 40
Points : 49
น้ำใจงดงาม : 3
Join date : 21/11/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอแนวข้อสอบ HI223 HI229 HI429 จากบอร์ดเก่าด่วน!!!

ตั้งหัวข้อ by namida on Sun Dec 05, 2010 4:44 pm

อืม..เค้าเองที่เคยเอามาโพสต์ไว้เอาไว้เดี๋ยวว่างๆ

จะเอามาฝากทั้งหทดเลย เด๋วเจ๊จัดให้ อิ๊ๆๆ มีทั้ง

HI223 HI229 HI324 HI326 HI341 HI351

HI429 ใครอยากได้โหวตมาหน่อยนะ อิ๊ๆๆๆๆๆ

แต่เค้าอยากได้แนวHI405 HI483 HI495อ่ะ

ใครพอมีมั่งอ่ะ ขอด้วยจิ...
avatar
namida
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 12
Join date : 05/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอแนวข้อสอบ HI223 HI229 HI429 จากบอร์ดเก่าด่วน!!!

ตั้งหัวข้อ by namida on Tue May 03, 2011 2:03 pm

ตอนนี้เอามาโพสไว้ใหม่แล้ว อัพเดตสุดๆยังงัยก้อเข้าไปก๊อปกันได้เลย เป็นวิชาของเมเจอร์ประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวนะ
avatar
namida
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 34
Points : 53
น้ำใจงดงาม : 12
Join date : 05/12/2010

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ขอแนวข้อสอบ HI223 HI229 HI429 จากบอร์ดเก่าด่วน!!!

ตั้งหัวข้อ by realloveisworthy on Tue Jun 14, 2011 7:52 pm

ขอบคุณมากๆค่ะ
avatar
realloveisworthy
ผู้สังเกตการณ์
ผู้สังเกตการณ์

จำนวนข้อความ : 9
Points : 13
น้ำใจงดงาม : 2
Join date : 12/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ